Terug naar blogoverzicht

Op schoolreis

Jaarlijks maken docenten en studenten reizen naar het buitenland. Vaak in het voorjaar, als het weer wat beter is en de studenten elkaar al kennen. We sturen bij HBO-ICT van Windesheim onze eerstejaars vier dagen naar Berlijn. Tweedejaars Business IT & Management studenten gaan naar onze partnerstad Cluj in Roemenië. En avontuurlijke studenten met een iets diepere beurs gaan twee weken naar China. Uiteraard gaan docenten mee om dit te begeleiden én we organiseren het. Internationaliseren biedt kansen voor ons onderwijs en vooral voor onze studenten.

Mooie steden, coole bedrijven

Bij al deze reizen is er een balans tussen cultuur en ICT. Sommige studenten zijn nog nooit in het buitenland geweest en dan is het overweldigend. In Berlijn wordt uiteraard de geschiedenis belicht van de Tweede Wereldoorlog en de Koude Oorlog. Maar Berlijn is ook een hypermoderne, multiculturele ICT-hotspot. En één van de belangrijkste start-up scenes van de wereld. Marketinggigant Razorfish gaf een presentatie over AI, de Volkswagenfabriek in Wolfsburg (robotica) werd bezocht en de IT-infrastructuur.

Sommige studenten zijn nog nooit in het buitenland geweest en dan is het overweldigend.

Cluj is één van de snelst groeiende outsourcinglocaties van Europa. Erg in trek om een tijdje te werken. Niet in de minste plaats omdat 50% van de IT-medewerkers in Cluj dames zijn. Dat is wel even heel anders dan de dagelijkse praktijk op school. Nu was het dit jaar wel koud met sneeuw in april. Excursies, goed eten en drinken en presentaties. De embedded software voor de VW’s in de fabriek in Wolfsburg wordt geprogrammeerd in de kantoortuinen van Cluj. Jaarlijks keren studenten terug naar Cluj voor een stage van een half jaar.

En dan Wenzhou. We kunnen het nauwelijks voorstellen maar een campus met driehonderdduizend studenten, die met verwondering naar die boomlange Nederlandse studenten kijken. Picture, picture! Studenten zien een wereld waarvan we het bestaan vaak niet kennen. IT is booming in China met bedrijven als Alibaba, Baidu, Huawei en Tencent. En dus is Westerse kennis en kennismaking van de Europese en Chinese cultuur van groot belang. Opeens tussen al die Chinese studenten en collega’s is China geen ver en eng land meer. Het is een moderne economie met wensen tot samenwerking.

Nut van internationaliseren

Door studenten vroeg te laten zien dat de wereld groter is dan de eigen campus en stad worden ze nieuwsgierig. De methoden en technieken die wij ze bijbrengen zijn ook te gebruiken over de landsgrenzen. We toetsen daarmee hoe ons onderwijs zich internationaal verhoudt. We dagen studenten uit verder te kijken. Online gebeurt dat toch al. En we ontvangen studenten uit het buitenland bij ons. Dan gaat het hele programma in het Engels. Niet altijd makkelijk voor mij als docent.

De methoden en technieken die wij ze bijbrengen zijn ook te gebruiken over de landsgrenzen.

En de relationele kant, daar doen we het voor

Ze heet TingTing en was een jaar bij ons te gast en volgde twee keuze-semesters bij HBO-ICT. Met een droom om later in Canada IT-docent te worden. Een stagejaar in Europa staat dan super op je CV. In dat jaar reisde ze kriskras door Europa. Met de Kerst in Parijs en oudejaarsdag het Noorderlicht bekijken. Inmiddels is ze weer thuis. Maar er blijft contact tussen de studenten. Sterker, één van onze HBO-ICT studenten loopt stage in China en heeft TingTing leren schaatsen. We communiceren via Skype en Facebook. Ondanks de barrières die de Chinese overheid misschien oplegt, prikt een IT’er daar makkelijk doorheen.

En dan nog Mark. Mark had een droom: werken bij een gerenommeerd softwarebedrijf in Amerika. Dat is gelukt. In juli rond hij zijn afstudeerstage af in Boston na een lang gepland traject van minoren en stages. En hij heeft een baan. Toppers maken we en we begeleiden ze rustig de hele wereld over.