Terug naar blogoverzicht

Stuur eens een brief naar de directie

Als docent op een hogeschool kun je je zomaar een radertje in een groot wiel voelen. Het is goed om te beseffen dat radartjes er ook uit mogen springen!

Niets gebeurt vanzelf

Je bent bezig met je studenten, onderwijs, collega’s en een hoop alledaagse vraagstukken. Daarnaast ben je de planning voor volgend schooljaar al aan het voorbereiden. Er komen nieuwe vakken op je af of je bent nieuwe vakken aan het ontwikkelen. Naast al dat werk zijn er nog allerlei andere ontwikkelingen die via het nieuws tot je komen (zo was High Impact Learning bij Fontys in het nieuws). Er zijn ontwikkelingen in jouw vakgebied en uiteraard trek je je wat aan van maatschappelijke ontwikkelingen. Kortom, genoeg te doen!

Mij bereiken al deze invloeden (nieuws, studenten, collega’s etc.) ook. En dan ben ik ook nog werkzaam in het domein van de ICT waar kunstmatige intelligentie sinds november ChatGPT bijvoorbeeld een groot ding is geworden. Maar mijn onderwerp sinds ruim een jaar is voornamelijk duurzaamheid in de vorm van de 17 Sustainable Development Goals. Het hoger onderwijs biedt hier veel mogelijkheden en kansen in maar het vereist wel actie, want veel gebeurt niet vanzelf. Het is namelijk elk schooljaar een uitdaging om die machinerie goed te laten draaien.

Het schrijven van een brief, geen nieuwe tactiek, wel een kwetsbare.

Schrijf eens een brief!

Om wat te bereiken heb ik een communicatietactiek toegepast: het schrijven van een brief, geen nieuwe tactiek, wel een kwetsbare. Brieven schrijven om aandacht voor iets te vragen en mensen op iets te attenderen, dat doen we al eeuwen. Polemieken via brieven is een groot goed onder kritische denkers. Het brengt een uitwisseling van ideeën op gang die iedereen die deelneemt (of meeleest) verder kan brengen.

Moderne tijden vragen om moderne technieken. We hebben naast mail en brievenbussen ook nog sociale platformen. Wij bij Windesheim gebruiken bijvoorbeeld Yammer, maar er zijn ook alternatieven. Zo heb ik een Open Brief naar ons College van Bestuur (CvB) en Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) gestuurd. ‘Open’ dus in alle openbaarheid. Ik heb hoog ingezet om een belangrijk punt te maken. Je kan het natuurlijk ook kleiner doen zoals naar collega’s of een afdelingshoofd.

Een brief biedt je misschien de ruimte om je ‘zegje’ te doen.

Ruimte om je zegje te doen

Een andere eigenschap van een brief is dat je door de geschreven vorm je stemt kunt laten horen zonder heel hard te hoeven roepen. Op veel plekken in bedrijven komt de luidste en brutaalste prater ver. Onderwijs is daar niet vreemd aan. Een brief biedt je misschien de ruimte om je ‘zegje’ te doen.

Mijn vertrekpunt is persoonlijk en vertelt over mijn waarden en drijfveren. En vandaaruit trek ik dat door naar mijn rol als docent, collega, coach, onderzoeker en alles wat je bent in het (hoger) onderwijs. Als je wilt, kunt en durft kan je ook een voorbeeld én inspiratiebron zijn!

Klein beginnen

Ik heb een brief ingezet voor een groot thema en een hoog platform. Je kun natuurlijk ook klein beginnen met een brief aan jouw team over iets dat je bezighoudt denk hierbij aan de verdeling van taken of zaken die je bij studenten waarneemt of een nieuwe ontwikkeling zoals ChatGPT die snel op je afkomt. Kortom, zie het als een kans om op een andere manier meningen te vormen.