Terug naar blogoverzicht

In april is het overal druk

De temperaturen lopen wat op. Er zijn zelfs zonnige dagen. Studenten duiken na een lastig tentamen of een projectdag graag het terras op. Docenten halen na een dag assessments of tentamens nakijken nu eens geen nat pak. De eerstejaars studenten werken hard aan hun studiepunten. Te weinig punten is je eerste jaar niet halen. De lat bij Windesheim ligt op 54 van de 60 studiepunten. Best wel pittig. April is druk, de schakelmaand van het studiejaar.

Voorbereiding komend schooljaar

En dan wordt alles klaargezet voor het volgende schooljaar. De OER (Onderwijs- en examenregeling) wordt geschreven. De “wet” van het onderwijs. Het management stelt visies op voor het volgende kalenderjaar. Een nieuw College van Bestuur, dus een nieuw geluid. Het zal zich langzaam vertalen in het programma, het onderwijs, de samenwerkingen en de werkvormen.
Beschrijvingen van onderwijseenheden worden opgesteld en digitaal beschikbaar gesteld. De websites worden gevuld, zodat studenten van andere opleidingen kunnen lezen wat ons aanbod is. Internationale partners kunnen hun studenten informeren om eens een half jaar bij ons door te brengen. Jaarlijks zijn dat er inmiddels ruim 100.

Instellen op groeiende instroom

Het belangrijkste nog wel is: hoeveel nieuwe studenten gaan we verwelkomen? Al jaren scoort Windesheim als Hogeschool en hbo-ICT in het bijzonder hoog in de lijstjes. We zijn er trots op. Techniek is sowieso een populaire keuze. Dat vertaalt zich in jaarlijks meer aanmeldingen. Voor het derde jaar op rij ligt dat boven de 30%. Dat is natuurlijk mooi, en een uitdaging. Voor ons bedrijfsbureau, de locatie en de docenten. Het is geen klein onderwijs meer. We hebben in september meer eerstejaars dan alle tweede- t/m vierdejaars samen. Dat zal effect hebben op het werk en de druk op het instroomteam. Het wordt nu al zichtbaar in de planningen. En in de opgelopen vacatures, want veel nieuwe studenten in Techniek is veel nieuwe vacatures.

Studieplanning en afronding

Over planning gesproken: de tweedejaars hebben hun keuzes gemaakt hoe ze hun laatste twee jaar gaan invullen. Veilig een Software Engineeringlijn volgen of bijzondere dingen oppakken in een Internationale Stage? We dagen studenten uit om een brede professional te worden.

En tot slot bereiden we ons voor op de laatste weken. De agenda’s zijn gevuld met afstudeergesprekken voor alle begeleiders, examinatoren en gecommitteerden. In juni moeten alle producten opgeleverd en stukken beschikbaar gesteld. Afstuderen binnen vier studiejaren is waar iedereen in het Hoger Onderwijs hard aan werk. Dat komt in juni allemaal samen. Aan het mailverkeer en de vragen van studenten merk je dat de zenuwen daar al beginnen. Ze hebben de handleiding nog eens gelezen en kunnen geen detail missen.

De zon schijnt

Deze week bezoek ik afstudeerders. Halverwege de afstudeerperiode verzorgen zij een tussenpresentatie aan school- en bedrijfsbegeleider. We bespreken de tussentijdse evaluatie van de student en sturen bij waar nodig. Ik stap op mijn fiets op weg naar Thomas. Luisteren naar zijn verhaal met welke meetinstrumenten Scrumteams nog beter kunnen functioneren. Het is april en de zon schijnt.

Wil je meer praktijkverhalen van hbo-docenten lezen? Klik dan hier.

Reacties

[…] eerste blogpost als Bloggende Docent bij werkenbijhogescholen.nl is gepubliceerd. Als thema de drukte in de maand […]