Terug naar functies

Onderzoek / Lector

Onderzoek in het hbo
Onderzoek in het hbo wordt verricht binnen Lectoraten. Lectoraten zijn onderzoeksgroepen die bestaan uit lectoren en kenniskringen. Een lector is de expert op een bepaald vakgebied van het lectoraat, een kenniskring bestaat uit docent-onderzoekers van verschillende opleidingen, aangevuld met externe deskundigen.

Door het doen van onderzoek leggen lectoraten verbindingen tussen onderwijs en de beroepspraktijk en verrichten praktijkgericht onderzoek op wetenschappelijke basis ter verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Studenten worden vaak bij onderzoeken betrokken, bijvoorbeeld via afstudeeropdrachten. Ook worden academici ingezet die kunnen promoveren op voor hoger onderwijs relevante vraagstukken, onder begeleiding van de lector en hun universitaire promotoren. Nieuwe inzichten en oplossingen worden direct ter beschikking gesteld en ingebed in hbo-opleidingen, zodat de afgestudeerden steeds beschikken over de laatste kennis.

Lector
Een lector op een hogeschool krijgt de kans een stempel te drukken op een vakgebied. Hij onderzoekt en ontwikkelt nieuwe inzichten en publiceert hierover. Dat doet hij (meestal) als hoofd van een kennisprogramma (lectoraat) waarin hij andere onderzoekers en docenten aanstuurt. Lectoren zijn bij uitstek de experts die de brug slaan tussen theorie en praktijk en die zo een inspirerende bijdrage leveren aan de toekomst van Nederland.

Concurrentiepositie van Nederland
Een lector helpt niet alleen zijn vak verder, ook de beroepspraktijk. Nu en in de toekomst. Op die manier draagt hij bij aan een sterkere concurrentiepositie van Nederland.

Arbeidsvoorwaarden
Op een hogeschool werk je in een prettige, ondernemende omgeving met veel ontwikkelingsmogelijkheden. Je krijgt de ruimte en flexibiliteit om zaken op te pakken en uit te werken.  Bijna alle lectoren vallen onder de cao-hbo. Je kunt bij iedere hogeschool minimaal rekenen op vakantiegeld, een eindejaarsuitkering, een goede pensioenregeling, een collectieve ziektekostenverzekering en loopbaanbegeleiding.  Veel lectoren werken in deeltijd aan de hogeschool én in deeltijd in de praktijk. Zo combineer je het beste van die twee werelden.

Netwerk
Lectoraten bestaan sinds 2001. Inmiddels zijn er zo’n 500 lectoren in Nederland. Ze zijn aangesloten bij landelijke netwerken en delen hun expertise met elkaar. Kijk voor meer informatie en de lectoraten op www.lectoren.nl.

Ben jij een autoriteit op je vakgebied, heb je een sterk netwerk en wil je graag praktijkgericht onderzoek doen? Informeer dan eens welke kenniscentra de hogescholen van jouw voorkeur hebben.

Klik hier voor een overzicht van de hogescholen.

Praktijkverhaal

Chris Kuiper

Chris Kuiper

Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Leiden

Functie Lector Participatie en Lector Transformatie in de zorg voor jeugd

Sector Gezondheidszorg

‘Wat mij betreft is er geen scheiding tussen onderzoek, onderwijs en praktijk’

Lees het hele verhaal