Terug naar Onderzoek / Lector

Lectoraten in de toekomst

Hogescholen zijn de afgelopen jaren getransformeerd van onderwijsinstellingen naar kennisinstellingen die midden in de maatschappij staan. Welke ambities zijn er voor de komende jaren als het gaat om de rol van lectoraten en lectoren?

Hogescholen werken in zowel onderzoek als onderwijs actief samen met universiteiten en kennisintensieve bedrijven. Voor het komend decennium is de opdracht van hogescholen om het gat tussen kennisontwikkeling en kennistoepassing verder te dichten en het kennisabsorptievermogen van Nederland te verhogen. Daarom zijn onder meer de volgende ambities geformuleerd.

Ambities

  • Meer lectoren en docent-onderzoekers voor de verdere versterking van het samenspel tussen onderzoek en onderwijs.
  • Bevorderen van samenwerking tussen lectoraten en het tegengaan van versnippering door krachtenbundeling.
  • Verder investeren in Centers of Expertise, living labs, field labs of kenniswerkplaatsen waarin hogescholen en bedrijven samenwerken aan onderzoek.
  • Bevorderen van samenwerking in de onderzoeksketens met andere onderzoeksinstellingen en bedrijven.

In dit licht is het de verwachting dat de rol van lectoren en lectoraten alleen maar belangrijker wordt.