Terug naar Onderzoek / Lector

Feiten en cijfers

Sinds 2001 zijn lectoren aangesteld in het hoger beroepsonderwijs om de kloof tussen wetenschappelijke kennis en het werkveld te overbruggen.

In krap 17 jaar tijd is de lector uitgegroeid tot de spil van het praktijkgericht onderzoek aan hogescholen.

Inmiddels zijn er in Nederland bijna 700 lectoren actief .
In 2015 werkten zo’n 600 lectoren, 3.500 docent-onderzoekers, 35.000 studenten en een groot aantal vertegenwoordigers van de beroepspraktijk aan uitdagende onderzoeksprojecten.

In alle jaren dat het hbo inmiddels gestructureerd bezig is met onderzoek zijn 4 perioden te onderscheiden: uitproberen (1999-2004), plek innemen (2004-2008), professionaliseren (2008-2011) en doorbouwen & herbezinnen (2011-heden).

In 2014 is de Vereniging van Lectoren opgericht. Met als missie: het bevorderen van praktijkgericht onderzoek door samenwerking van lectoren. De vereniging richt zich op het bevorderen van kwaliteitsonderzoek, het profileren van praktijkgericht onderzoek en het behartigen van de belangen van lectoren.

Uitgelicht: Marian Thunnissen Lector bij het Lectoraat Dynamische Talentinterventies (Fontys):

‘Ik vind het belangrijk dat mensen een thema oppakken dat ze zelf interessant vinden én waarmee ze in hun praktijk te maken hebben. Persoonlijk vind ik talentontwikkeling in teams en organisaties – en de spanningen daarbij – heel boeiend.’

Meer lezen