Terug naar functies

Onderwijsgevend

Als je werkt als docent is geen dag hetzelfde. Je zet jonge mensen met jouw kennis en praktijkervaring aan tot nadenken. Zij zullen je uitdagen en scherp houden. Samen werk je aan het ontwikkelen van nieuwe inzichten en oplossingen voor praktische vraagstukken. Je ontwikkelt dus ook je eigen talenten en expertise. Die je bovendien weer kunt toepassen in de praktijk.

Bijdrage aan de maatschappij
Op een hogeschool verbind je de theorie aan de (beroeps)praktijk en denk je na over vernieuwingen in je vakgebied. Je zoekt samen met studenten en partijen uit het bedrijfsleven praktische oplossingen voor relevante vraagstukken. Mensen die nu als docent werken, geven aan dat het ontwikkelen en begeleiden van jonge mensen en nieuw talent enorm veel voldoening geeft.

Persoonlijke ontwikkeling
Hogescholen stimuleren je om je vakkennis bij te houden en met beide benen in de praktijk te blijven staan. Doordat je je netwerk uitbreidt, scherp je met nieuwe mensen je kennis en inzichten aan. Het is mogelijk om deel te nemen aan aanpalende projecten. Sommige docenten lopen zelf stage bij een bedrijf of instelling.

Ruimte
In overleg met je team heb je veel vrijheid en zelfstandigheid om je werk vorm te geven. Je kunt zelf de balans werk en privé meebepalen. Of werk-werk. Want hogescholen stimuleren het om het werken bij de hogeschool te combineren met een functie in de praktijk. Als je (tijdelijk) iets minder wilt werken, een opleiding wilt volgen, een onderzoek graag combineert met een verre reis of een sabbatical wilt opnemen, is dit altijd bespreekbaar.

Prima arbeidsvoorwaarden
Alle docenten vallen onder de cao-hbo. Dat is een prima collectieve regeling. De invulling kan per hogeschool verschillen. Je kunt bij iedere hogeschool minimaal rekenen op vakantiegeld, een eindejaarsuitkering, een goede pensioenregeling, een collectieve ziektekostenverzekering en loopbaanbegeleiding. Een flink aantal hbo docenten werkt in deeltijd en combineert het docentschap met een andere baan.

Op een hogeschool word je iedere dag uitgedaagd. Door veeleisende studenten, nieuwe ontwikkelingen in het onderwijsvak en je eigen vakgebied. Zo groei je vanzelf; als docent, begeleider, projectcoördinator en deskundige. Hogescholen hebben bovendien allerlei extra faciliteiten om je te ondersteunen bij die groei.

Ontwikkeling expertise
Als je lesgeeft, moet je je vak uitstekend beheersen. Je blijft vanzelfsprekend op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en onderzoeken, ontmoet vakgenoten en bespreekt nieuwe trends met je collega’s. Als een nieuw onderwerp interessant is, verwerk je het in het studieprogramma of een nieuw onderzoek.

Groeien in de breedte
Naast het ontwikkelen van je vakkennis, kun je ook je algemene vaardigheden verbeteren. Ook is het mogelijk om over te stappen naar een andere functie binnen de hogeschool of om een nevenfunctie uit te oefenen.

Persoonlijk Ontwikkeling Plan (POP)
In de cao-hbo is bepaald dat iedere werknemer een persoonlijk ontwikkelingsplan zou moeten hebben. Afhankelijk van je doelen, vaardigheden, kennis en competenties, kun je kiezen uit een uitgebreid aanbod van cursussen, trainingen en stages. Iedere hogeschool reserveert hier tijd en budget voor.

Welke kant je opgaat, hangt af van je ambities. Wil je een vakspecialist worden? Het onderwijs vernieuwen? Promoveren? Of manager worden? Samen met je leidinggevende stel je een Persoonlijk Ontwikkeling Plan (POP) op en werk je aan je eigen hogeschoolcarrière.

Praktijkverhaal

Ernst Phaff

Ernst Phaff

Hogeschool Rotterdam

Functie Docent social media, marketing en Management Informatie Systemen

Onderwijs is veel meer dan overbrengen van kennis, je moet studenten zelf laten nadenken en risico's laten nemen

Lees het hele verhaal