Marlon Titre
Marlon Titre
Hoofd afdeling Klassiek
Werkzaam bij Hogeschool der Kunsten Den Haag

‘Verbindingen leggen in een prachtig muzikaal laboratorium’

Op zijn twaalfde startte hij met een Jong Talent-opleiding bij het Conservatorium waar hij nu werkt. ‘Ik kwam binnen met een gitaar en een droom.’ Zijn tweede hoofdvak werd Compositie. Het was het begin van een professionele muzikale loopbaan. Na de hbo-studie Gitaar en Compositie verhuisde hij naar Duitsland, waar hij een post graduate opleiding volgde en meer dan tien jaar woonde. Vanuit Duitsland promoveerde hij in Leiden aan de Academy of Creative en Performing Arts
en werkte hij bij Fontys. Eerst als docent en onderzoeksbegeleider, later als opleidingshoofd bij de Master of Music. Hij behaalde zijn MBA en werd benaderd door het Koninklijke Conservatorium, waar hij met veel plezier werkt als hoofd van de afdeling Klassiek.

Achtergrond als musicus

‘Ik ben al jong met muziek aan de slag gegaan. Naast mijn leven op de middelbare school had ik een parallel leven op het conservatorium. Ik was heel nieuwsgierig en vond het fantastisch dat ik direct in contact kwam met de hbo-studenten. Dat was heel stimulerend! Uiteindelijk ben ik zelf gitaar en compositie gaan studeren. Ik vind het nog steeds fijn om die achtergrond als musicus te hebben. Ook in mijn huidige functie. Toen ik bij Fontys werkte, was ik vooral op de master gericht. Bij het Koninklijk Conservatorium is mijn scope breder. Ik ben verantwoordelijk voor het algemene management van de afdeling Klassiek. Ik jaag innovatieve projecten en samenwerkingen aan en organiseer de in- en externe marketing. Daarnaast verzorg ik nog enkele lessen aan masterstudenten.’

Verbindingen creëren

Zijn kernteam bestaat uit een coördinator, een projectmanager en hijzelf. Hij stuurt circa 70 docenten aan. Vaak docenten met een parttime aanstelling, die ook nog uitvoerend actief zijn. ‘In de muziek heb je de traditie van meester en gezel. Hoofdvakdocenten en studenten bouwen een een-op-een vertrouwensband met elkaar op. De rol van docent is wel veel faciliterender geworden: je werkt sámen met studenten en laat hen eigenaarschap tonen. Het interessante aan mijn taak is het individuele overstijgen. Je wilt dwarsverbanden leggen naar andere secties en afdelingen. In de Kamermuziek en orkestprojecten gebeurt dat automatisch al. Ik zorg ervoor dat er verbindingen tot stand komen tussen alle ideeën die naar boven komen.’

Muzikaal laboratorium

Hij omschrijft het conservatorium als een prachtig muzikaal laboratorium. ‘Je werkt hier op het snijpunt van de laatste ontwikkelingen. Studenten nemen de cultuur van vandaag mee naar binnen. Docenten brengen hun bagage en nieuwe verworvenheden mee. Dat komt hier allemaal samen! Ik krijg er echt energie van als ik zie waar iedereen elke dag mee bezig is. Onze studenten zijn zo vol van hun muzikale dromen! Iedereen heeft veel liefde voor wat hij of zij doet. Er zijn hier niet veel studenten die er geen zin in hebben. De druk ligt ook redelijk hoog, dus die Intrinsieke motivatie is belangrijk.’

Buiten naar binnen halen

Hij leert zelf nog steeds bij – óók van de studenten. ‘Zij willen bijvoorbeeld cross-overs maken met studenten van andere academies, of een concert op een externe locatie organiseren. Dat moeten we dus naar binnen zien te halen. Als artiest wordt zakelijk ondernemen ook steeds belangrijker; dus bieden we meer ondernemerschapslessen.’ De sociale dimensie is sterk binnen het conservatorium. ‘Denk aan de ensembles die studenten samen bedenken en opzetten in een café. De ontstaansgeschiedenis van artiesten en ensembles maak ik van dichtbij mee en vind ik fascinerend om te zien.’