Sietske Rienks
Opleidingsdocent, coördinator en supervisor
Werkzaam bij Christelijke Hogeschool Ede

‘Ik kan hier anderen én mezelf recht doen’

Ze wilde altijd al ‘juf worden’, maar kwam in eerste instantie in de Jeugdzorg terecht. Dertien jaar lang was ze gezinsvoogd. Toen ze als ervaren hulpverlener collega’s ging begeleiden, begon haar docentenhart weer te sneller kloppen. Ze was klaar voor een nieuwe stap. Nu werkt ze alweer zeventien jaar op de Christelijke Hogeschool Ede. Ze startte er als opleidingsdocent en kwam al snel in diverse coördinerende rollen terecht. ‘Recht doen’ is een belangrijke drijfveer voor haar.

Loopbaanreis

‘Tijdens mijn Pabo-opleiding liep ik een week stage op een kinderrechtbank. Dat raakte mij zo, dat ik de Pabo heb afgemaakt maar direct daarna doorging met de studie Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Ik heb jarenlang bij een instelling voor gezinsvoogdij gewerkt, waar ik hulpverlening bood aan kinderen met een onveilige thuissituatie. De laatste paar jaren was ik werkbegeleider en coachte ik collega’s die te maken hadden met ingewikkelde casuïstiek. Ik merkte hoe leuk ik het vond om bij te mogen dragen aan de ontwikkeling van anderen. Door een organisatiewijziging kwam de functie werkbegeleiding te vervallen en besloot ik te solliciteren op een vacature bij de Christelijke Hogeschool Ede – het zinnetje “docenten met werkervaring gezocht” triggerde mij.’

Persoonlijke professionaliteit

De combinatie van vakmanschap en onderwijs kwamen in deze functie mooi samen: studenten vanuit haar eigen ervaringen in het werkveld begeleiden om een goede hulpverlener te worden. Als opleidingsdocent bij Social Work werd ze ingezet bij uiteenlopende modules. ‘De module Studieloopbaanontwikkeling sloot mooi aan bij mijn drijfveren en ervaringen, daar kon ik echt mijn expertise inzetten. Daarom ben ik me gaan focussen op de modules die te maken hebben met de ‘persoonlijke professionaliteit’ van de Social Worker. Want in het beroep als Social Worker ben je je eigen instrument; je neemt jezelf altijd mee: Wie ben jij als persoon, en wat betekent dat voor je rol als hulpverlener?’

Regie pakken

Al snel kwam ze in coördinerende rollen terecht. ‘Binnen onze hogeschool is er veel ruimte om je eigen loopbaan te regisseren. Ervaren wat bij je past, en dat ook uitbouwen.’ Ze is nu coördinator Studieloopbaanbegeleiding binnen de opleiding Social Work en jaarlaag- en startweekcoördinator van het eerste jaar. ‘Daarnaast geef ik trainingslessen over gespreksvaardigheden, ik ben supervisor van derdejaars studenten en coach collega’s. Ook mag ik meedenken over de ontwikkeling van nieuwe opleidingsmodules binnen de Persoonlijke Professionaliteit.’ Ze kreeg de ruimte om een Master Pedagogiek te behalen en deed onderzoek naar het welzijn van studenten binnen de CHE. ‘Samen met een collega vervul ik nu de functie van coördinator Studentenwelzijn, hogeschoolbreed – dat had ik jaren terug echt niet kunnen bedenken!’.

Wat vraagt het hbo?

Afwisselende werkdagen gegarandeerd. Een willekeurige dag: ‘Met een rollenspelacteur aan de slag in de klas, een overleg over de aansluiting van mbo op hbo, een toetsformat doornemen, de startweek van komend studiejaar voor bespreken en het inhoudelijk rooster voor het volgende semester maken.’ Lachend: ‘Veel schakelen dus!’ Dat brengt haar meteen op wat je moet hebben als je aan de slag gaat in het hbo: ‘Allereerst een goeie begrenzing, er komt veel op je af. Assertief zijn én om hulp durven vragen zijn belangrijk. Net als reflectief zijn – dat geldt niet alleen voor onze studenten maar ook voor docenten en andere collega’s. En je moet goed kunnen samenwerken.’

De maatschappij in huis

Het hbo bréngt haar ook veel. ‘Ik word er oprecht blij van om met mensen te werken. Studenten en docenten tot hun recht laten komen. En recht doen aan wat ik zelf nodig heb en kan. Elke 5 jaar zoek ik wel weer een nieuwe uitdaging en wil ik me verder ontwikkelen; binnen de CHE is dat mogelijk. Verder vind ik het zelf heel fijn dat ik nog steeds heel dicht op de praktijk zit. We halen als school de maatschappij echt in huis: we laten hulpverleners, cliënten, mantelzorgers en bestuurders in de lessen komen, je begeleidt studenten die in het werkveld een praktijk- en of onderzoeksopdracht uitvoeren enzovoort. De samenleving heeft de praktijkmensen die wij opleiden echt nodig. Want daar gebeurt het!’