Terug naar blogoverzicht

Proost! Op de toekomst

Als er iets is wat mij vrolijk maakt, dan is het wel goed nieuws. Goed nieuws in mijn eigen leven, goed nieuws voor de mensen om mij heen, maar ook positieve ontwikkelingen in de levens van mensen die ik eigenlijk niet ken. Voor mij als docent is het bijwonen van een diploma-uitreiking van studenten dan ook een heel plezierig moment!

Plezier en trots

Zoals ik eerder in een blog vertelde, ben ik in augustus aangesloten als docent bij Avans Hogeschool. Ik heb de studenten die dat schooljaar hun propedeuse hebben gehaald niet allemaal persoonlijk meegemaakt, maar ik was zo bijzonder trots op ze. Toen ik de vraag kreeg of ik de een propedeuse-uitreiking wilde bijwonen was het antwoord dan ook gelijk ‘ja’!

Maanden later heb ik ook mijn allereerste diploma-uitreiking meegemaakt. Wederom kende ik de studenten niet, maar ik heb met alle plezier en trots voor ze geklapt en gejuicht.

Hun succes is ons succes

Tijdens de diploma-uitreiking richtte de ceremoniemeester zich tot het kleine groepje docenten in de zaal. Hij had studenten en ouders gevraagd ons óók een warm applaus te geven. Deze docenten hebben immers een groot deel uitgemaakt van de ontwikkeling en het uiteindelijke slagen van deze studenten. Ik heb stiekem ook genoten van het applaus, hoewel mijn bijdrage hier verwaarloosbaar is geweest. Maar mijn collega’s hebben zich wél jarenlang keihard ingezet voor dit clubje jongvolwassenen, petje af!

Docenten hebben veel invloed op de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de studenten.

Veel invloed

Ik stond er eigenlijk weinig bij stil, maar de ceremoniemeester bij de diploma-uitreiking heeft mij aan het denken gezet. Docenten hebben veel invloed op de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de studenten. We kunnen onze lessen zo inspirerend mogelijk inrichten, zodat ze zich volledig willen verdiepen in een vakgebied. Aan de andere kant kunnen wij ook de reden zijn dat ze ver van het vak vandaan willen blijven! Bovendien zijn docenten niet alleen met het vak bezig, maar nemen ook (officieel en onofficieel) een rol als coach, loopbaanadviseur of klankbord op zich.

Levende voorbeelden

Laatst heb ik mee mogen helpen bij een Avans voorlichtingsochtend voor Curaçaose studiekiezers in hun voorlaatste jaar op het VWO. Ze waren, samen met een aantal docenten, naar Nederland gereisd om een aantal universiteiten en een hogeschool te bezoeken om die lastige studiekeuze iets makkelijker te maken.

Als docent die recentelijk van één van de ABC-eilanden naar Nederland is verhuisd, was ik erg enthousiast om hieraan mee te doen. Na het klassikale deel ben ik met een paar studiekiezers in gesprek gegaan. Ik had verwacht dat ze vooral vragen zouden hebben over hoe het is om in Nederland te wonen na jarenlang op de ABC-eilanden te hebben gewoond.

Ik was verrast dat ze vooral enthousiast waren over mijn vak, marketing, en hoe het is om als docent op een hogeschool te werken. Ik realiseerde mij toen dat wij als docenten ook levende voorbeelden zijn van hoe de toekomst er voor deze jonge studiekiezers en onze studenten eruit kan zien. Dat motiveert mij toch om extra mijn best te doen!

Ik besef me nu dat wij niet alleen bezig zijn met het opleiden, inspireren en begeleiden van individuen. Wij geven ook op kleine schaal vorm aan de toekomst van ons land.

De jeugd bewuster maken

Ik besef me nu dat wij niet alleen bezig zijn met het opleiden, inspireren en begeleiden van individuen. Wij geven ook op kleine schaal vorm aan de toekomst van ons land. Ik heb zelf bij een commerciële opleiding gestudeerd. Tijdens mijn studententijd, begonnen wij binnen het curriculum net aandacht te besteden aan duurzaam zakendoen. Het was nog een beetje een bijzaak en het voornaamste doel was natuurlijk winst maken! Gelukkig is er in een korte tijd veel veranderd! Ik werk nu voor een commerciële opleiding waarbij meervoudige waardecreatie continu terug komt in het curriculum.

Winst maken is natuurlijk erg belangrijk, maar dat kan ook op een meer verantwoorde manier. Wij leren van de succesverhalen van bedrijven die rekening houden met het milieu zoals Chainable, Pieter Pot, Too Good to Go en Vinted. Ook proberen wij als opleiding en als hogeschool veel aandacht te besteden aan onze invloed op de medemens. Als wij met zijn allen ons best doen om de jeugd net iets bewuster te maken dan wij dat waren, kan het alleen maar goede gevolgen hebben voor onze samenleving!

Succesverhalen

Misschien vraag je je af of de lessen die studenten bij ons leren ze bijblijven. Ik durf nu al te zeggen van wel! Ik hoor allerlei succesverhalen van oud-studenten die prachtig werk verrichten bij vooruitstrevende bedrijven. Er zitten er zelfs een aantal tussen die hun eigen duurzame onderneming zijn gestart. Als ik dit zo hoor, ben ik erg trots om deel uit te maken van een onderwijsinstelling die productieve, sociaal- en milieubewuste leden van de samenleving produceert. Proost! Op de toekomst.