Hoe gaat Werkenbijhogescholen.nl om met je persoonsgegevens?

Persoonsgegevens die je op deze website opgeeft, gebruikt Werkenbijhogescholen.nl alleen voor het doel waarvoor je ze hebt gegeven.

Wil je een alert ontvangen of online solliciteren? Dan hebben wij je persoonsgegevens, zoals je naam of e-mailadres nodig.
Werkenbijhogescholen.nl gebruikt je persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten. Heb je bijvoorbeeld je naam en e-mailadres ingevuld om een alert te ontvangen? Dan gebruikt Werkenbijhogescholen.nl je gegevens alleen om je die alert toe te sturen en dus niet voor het toesturen van andere mails.

Aanmaken alert

Als je een alert aanmaakt op deze website, worden je gegevens opgenomen in een geautomatiseerd bestand, zoals bedoeld in artikel 42 van het vrijstellingsbesluit Wet bescherming persoonsgegevens. Deze lijst met mailadressen bevat de gegevens van diegenen die e-mail alerts ontvangen naar aanleiding van de vacatures op deze website. Afmelding voor deze alerts is mogelijk door te klikken op de optie ‘afmelden’ onderaan iedere verzonden e-mail. Na afmelding worden alle gegevens na een periode van 30 dagen verwijderd.

Solliciteren

Sollicitaties worden niet bewaard door werkenbijhogescholen.nl als centrale website, maar worden direct doorgestuurd naar de desbetreffende hogeschool. Werkenbijhogescholen.nl bewaart geen gegevens over uw sollicitatie. De hogescholen hanteren hun reguliere beleid ten aanzien van het bewaren van gegevens van sollicitanten; dit kan per hogeschool verschillen.

Uitzondering:
Wanneer je hebt gesolliciteerd door het verzenden van een e-mail naar een adres met de vorm “sollicitaties.yyyyyy@werkenbijhogescholen.nl”, worden de gegevens wel op de centrale servers van werkenbijhogescholen.nl bewaard. Deze zijn echter alleen ter inzage van de desbetreffende hogeschool. Deze hogeschool bepaalt dus ook wanneer deze gegevens weer verwijderd kunnen worden. Zestor is wel verantwoordelijk voor de centrale inrichting van de website www.werkenbijhogescholen.nl, maar heeft geen toegang tot de gegevens en bestanden behorende bij een sollicitatie.”

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Cookie-instellingen

Deze site gebruikt geen cookies waarvoor uw toestemming nodig is. Om te voorkomen dat u onnodig moet klikken op cookiebanners, hebben we in september 2016 de cookiemelding op deze site uitgezet.

Werkenbijhogescholen.nl gebruikt functionele cookies (first-party cookies die alleen gelezen worden door de eigen website), cookies voor Google Analytics en cookies voor Hotjar.

De cookies voor Google Analytics zijn geanonimiseerd conform de handleiding van het College voor Bescherming Persoonsgegevens. De cookies voor Hotjar zijn vergelijkbaar hieraan en worden bovendien op vergelijkbare wijze geanonimiseerd. Hotjar zelf kan geen gebruik maken van de cookies of van de data verzameld door deze cookies. Noot: Hotjar wordt gebruikt om te kijken waar, hoe en hoe vaak gebruikers klikken op een pagina en hoe ze door een pagina heenscrollen (heatmapping).