Tamara van Schilt
Tamara van Schilt
Lector Toetsen en Beoordelen
Werkzaam bij HAN University of Applied Sciences

Onderzoeker in hart en nieren

Onderzoek doen vond ze altijd al heel erg leuk. Het is dan ook de rode draad in haar loopbaan. ‘Ik word betaald om nieuwsgierig te zijn, zei ik vroeger wel eens tegen mijn kinderen.’ Na een studie Taalwetenschap aan de Universiteit van Tilburg liep ze nog jarenlang rond op de campus: eerst voor een promotieonderzoek, later als senioronderzoeker bij IVA Beleidsonderzoek en advies. Daarna maakte ze de overstap naar het hbo. ‘Het praktijkgerichte spreekt mij aan; ik kan nu écht iets bijdragen aan zowel het onderwijs als de praktijk.’

Drie opdrachten

‘Mijn eerste kennismaking met het hbo was toen ik nog bij IVA werkte en daarnaast een tijdje docent was bij Fontys, voor de master Leren en Innoveren. Ik gaf er twee vakken, waaronder een onderzoeksleerlijn. Toen al probeerde ik zoveel mogelijk van wat ik zelf ooit had onderzocht, te verwerken in het onderwijs. Die link leg ik nu, als lector, eigenlijk nog steeds. Als lector heb je drie opdrachten: bijdragen aan het verbeteren van het onderwijs, bijdragen aan de praktijk én nieuwe kennis ontwikkelen. Precies de reden waarom ik ooit zo enthousiast reageerde op de vacature voor deze functie bij de HAN.’

Hot item

Toetsen en Beoordelen, het thema waarmee ze zich bezig houdt, leeft sterk in alle onderwijssectoren. Alle hogescholen investeren met de Basiskwalificatie Examineren (BKE) in de toetsbekwaamheid van hun docenten. Maar ook in het primair en voortgezet onderwijs en in het mbo en wo is het een hot item. ‘Mijn werkzaamheden zijn zeer divers, maar hebben één duidelijke focus: door middel van toetsen het onderwijs beter maken. Daarvoor kom ik overal. Ik spreek met studenten, docenten, onderzoekers. Ik kom op allerlei plekken in de regio; komende week onder meer de Politieacademie en een middelbare school in Arnhem. Ik heb inmiddels ook alle hogescholen wel een keer vanbinnen gezien. Want naast het aansturen van mijn eigen onderzoeksprogramma en samen met mijn collega’s – in mijn geval met name fulltime onderzoekers – praktijkgericht onderzoek doen, ben ik adviseur voor opleidingen binnen én buiten de HAN. Zij kloppen aan met uiteenlopende vragen op het gebied van toetsen en beoordelen.’ Recent nog ontwikkelde ze een spel waarmee opleidingen hun eigen toetsing onder de loep kunnen nemen.

Meerwaarde hbo

Juist daarin ligt voor haar de meerwaarde van werken in het hbo: ‘Je kennis vertalen naar concrete handreikingen en tools en praktische adviezen. In sámenwerking met de praktijk, want die betrekken we heel nadrukkelijk bij onze onderzoeken. Wat ik zo leuk vind aan mijn vak, is dat je steeds weer helemaal in een nieuw onderwerp duikt, ‘alles’ mag vragen wat je wilt en zinnige antwoorden zoekt.’ Daarnaast krijgt ze veel energie van de afwisseling in haar werk. ‘Ik hou er wel van om meerdere ballen in de lucht te houden. Als lector haal je bijvoorbeeld ook onderzoeksopdrachten binnen, en je begeleidt promovendi. Daarnaast ben ik coördinator van het landelijk netwerk BKE/SKE en docent in de master toetsdeskundige bij Fontys.’

Heerlijk

Ze werkt vier dagen in de week. Lachend: ‘Formeel dan – in de praktijk is dat wel ietsje meer. Er is zoveel leuks te doen! Ik zou altijd wel méér willen doen, maar je moet soms keuzes maken. Tegelijk is het cliché waar: je hebt tien weken vakantie. Als werkende moeder van drie kinderen is dat natuurlijk super. Maar het praktijkgerichte en de afwisseling – dat zijn voor mij toch echt de doorslaggevende factoren voor waarom ik het zo heerlijk vind in het hbo.’