Patrick Sins
Patrick Sins
Lector Vernieuwingsonderwijs
Werkzaam bij Thomas More Hogeschool

‘Onderzoek doen met en voor de praktijk’

Onderwijsonderzoek doen is voor hem het leukste wat er is. Na zijn opleiding Cognitieve Psychologie deed hij veel onderzoek op universiteiten, maar hij miste de link naar de praktijk. Dat bracht hem bij de overstap naar het hbo. In 2010 werd hij lector bij Saxion. Sinds 2016 is hij twee dagen per week lector Vernieuwingsonderwijs bij Thomas More Hogeschool en twee dagen lector Leren bij Hogeschool Rotterdam. ‘Samen met mijn collega’s doe ik onderzoek met en voor de praktijk.’

Supervisor die meeschrijft

Als lector is het zijn voornaamste taak om wat bekend is uit wetenschappelijk onderzoek te vertalen naar de praktijk. Binnen het Thomas More Praktijkcentrum – de onderzoekstak van de hogeschool – doet hij dat samen met een kenniskring van zes personen: ‘Een clubje onderzoekers die ook heel sterk in de praktijk staan, als leraar. Ik help en begeleid hen bij hun onderzoeken. Als supervisor heb ik minder tijd om zelf onderzoek te doen, dat vind ik wel eens jammer. Maar ik blok regelmatig een paar dagen om ook zelf onderzoek te doen en artikelen te schrijven.’ Onderzoek doen is namelijk niet de enige taak van het lectoraat: ‘We schrijven ook toegankelijke artikelen voor leraren over actuele thema’s en ontwikkelingen. We geven regelmatig lezingen en workshops en brengen boekjes uit.’

Beter leren leren

Zijn thema vernieuwingsonderwijs draait om de traditionele vernieuwingsscholen in Nederland, zoals Dalton, Jenaplan en Montessorischolen. Actuele onderwerpen binnen het vernieuwingsonderwijs zijn zelfregulerend leren en burgerschapsonderwijs. Daar houdt ook zijn kenniskring zich mee bezig. ‘En dat doen we weer zoveel mogelijk in de praktijk. Zo werken op dit moment diverse ontwerpteams van leraren in het basis- en voortgezet onderwijs aan werkvormen en materialen die leerlingen helpen om meer en beter te leren.’

Geslaagde overstap

Bracht de overstap van universitaire wereld naar het hbo hem wat hij hoopte? ‘Absoluut. Ik ben blij dat wat wij doen, ook echt door scholen en leraren wordt gelezen en gebruikt. De contacten met scholen zijn goed en zijn snel gelegd. Mijn beleving is dat universiteiten wat competitiever zijn dan hogescholen. Waar daar bijvoorbeeld wordt gestreden om subsidies voor onderzoek, werk je op hogescholen veel meer samen. Dat ligt mij meer.’

Ondernemerschap

Doen wat relevant is voor de praktijk, is een belangrijke drive voor hem. Wat hij verder waardeert aan het werken op een hogeschool: ‘Als je wilt ondernemen, als je een doel hebt en je gaat daarvoor, dan krijg je daar ook echt de ruimte voor. Zo hebben we vanuit Thomas More Praktijkcentrum een tijdschrift opgericht met een eigen redactie en eigen sponsoren: Tijdschrift Onderwijs Praktijk Studies (TOPS). Ik ben zelf hoofdredacteur en vind het fantastisch dat ik docent-onderzoekers dit podium kan bieden.’