Josine Gräfe
Josine Gräfe
Labregisseur Living Lab Preventie
Werkzaam bij Hogeschool Inholland

‘Inholland heeft me volop vertrouwen en veiligheid gegeven.’

Inholland loopt als een magenta-roze draad door Josines werkende leven. Die ontwikkelt zich als zij Leisure & Events Management studeert in Diemen. “Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in sport en toerisme en heb na mijn afstuderen allerlei verschillende banen gehad en ben uiteindelijk gaan ondernemen. Eerst had ik een aantal sportbedrijven en daarna een opleidingsinstituut: PowerMama, gericht op pre- en postnatale fitness.”

Hybride werken

Josine hield contact met haar toenmalige marketingdocent. Toen die coördinator werd van het uitstroomprofiel Sport Experience en tijdelijk naar het buitenland ging, vroeg hij Josine om zijn rol als coördinator over te nemen. “Ik deed dit werk naast mijn ondernemerschap. Totdat de cursussen die ik gaf allemaal stopten vanwege de coronamaatregelen. Gelukkig kreeg ik een vaste baan als coördinator aangeboden.”

Ondernemen bij Inholland

“Het werk bij Inholland vind ik superleuk. Het is heel afwisselend en ik heb van mijn leidinggevende altijd de vrijheid en het vertrouwen gekregen nieuwe projecten op te zetten. Ik voel me vanaf het begin bij onze hogeschool ondernemer. Als coördinator begeleidde ik vierdejaarsstudenten bij ontwerpgericht onderzoek en ik was verantwoordelijk voor een goed verloop van het curriculum van mijn uitstroomprofiel.”

Erfelijke ziekte

Josine werkte 36 uur per week en dat was in haar geval behoorlijk zwaar. Toen zij twee jaar bij Inholland werkte kwam een chronische ziekte bij haar aan het licht: het Ehlers-Danlos syndroom (EDS), een erfelijke aandoening van het bindweefsel. “Omdat bindweefsel overal in je lichaam zit, heb ik overal last. Van mijn hart, mijn gewrichten, mijn maag, mijn darmen. Ik heb veel pijn en ben snel vermoeid. Het is een onzichtbare ziekte: niemand kan aan mij zien dat ik ziek ben.”

Revalideren met goede support

Josine ervaart veel begrip binnen onze hogeschool “Meteen na mijn diagnose vertelde ik over mijn ziekte. Mijn leidinggevende zei: “Vertel maar wat je nodig hebt.” Ook de bedrijfsarts van Inholland was heel begripvol. Die wilde dat ik minder ging werken.” En dat advies nam Josine uiteindelijk ter harte. “Ik had een drukke baan, dagelijks nog veel klachten en wekelijks medische afspraken. Bovendien volgde ik de Master Sport- en Beweeginnovatie op Papendal. Thuis was ik uitgeteld. Ik had weinig energie meer voor mijn gezin.”

Een nieuwe en bijzondere rol als labregisseur  

Op advies van de bedrijfsarts heeft Josine zich gedeeltelijk ziekgemeld. “Mijn master heb ik opgegeven en ik ben ook gestopt als coördinator. Ik werk nu twaalf tot zestien uur per week. Ik ben labregisseur van het living lab Preventie door Sport en Bewegen. Daarnaast ben ik bezig met de ontwikkeling van domeinoverstijgend onderwijs op het gebied van e-sports en gamification.” Haar functie als labregisseur vindt Josine heel bijzonder. “Doel van het lab is om sportaanbod en de manier van organiseren van sport te optimaliseren voor mensen met een handicap of chronische ziekte. Mensen zoals ik dus. Ik begeleid het consortium door middel van ontwerpgericht onderzoek, iets dat ik eerder als coördinator bij Leisure & Events Management aan studenten heb geleerd. Ook revalidatiecentrum Reade is betrokken.”

Gegund door leidinggevende

Het werk komt voor Josine als een geschenk uit de hemel. Toch twijfelde ze. “Ik voelde me schuldig: ik was het werk bij Leisure & Events Management aan het afbouwen en dan zou ik toch iets nieuws beginnen bij het lectoraat Kracht van Sport en Bewegen. Maar mijn leidinggevende zei dat ze me dit echt gunde.”

Het belang van een open blik

Josine wil haar bijzondere verhaal graag kwijt. “Het is belangrijk dat je rekening met elkaar houdt, dat er iets met de ander aan de hand kan zijn zonder dat je dit aan de buitenkant ziet. Wees daarom nieuwsgierig naar collega’s en vraag hoe iemand zich voelt of functioneert. Zo haal je het beste uit mensen. Inholland is daar in mijn geval heel goed mee omgegaan. Het is ook een les voor mezelf geweest. Ik wilde mij eerst niet ziek melden, omdat ik bang was dat ik daardoor mijn baan zou verliezen. Maar Inholland heeft me volop vertrouwen en veiligheid gegeven.”