Rob van Velthoven
Rob van Velthoven
Clusterdirecteur Leefomgeving & Natuur
Werkzaam bij HAS Hogeschool

‘Ik vind het leuk om mensen mee te krijgen in vernieuwingen’

Het onderwijs is niet nieuw voor hem. Hij werkte 15 jaar bij Helicon Opleidingen: ‘Inhoudelijk vergelijkbaar met de HAS, maar dan op vmbo- en mbo-niveau’. Vervolgens ging hij via PlusTalent Onderwijs Management aan de slag als interim-manager in het mbo. Sinds januari 2021 is hij clusterdirecteur bij HAS Hogeschool. Daarnaast is hij lid van de Raad van Toezicht van het Lingecollege in Tiel. ‘Wat vraagstukken en problematieken betreft, zie ik veel overeenkomsten tussen het mbo en het hbo. Wat wel verschilt: in het hbo zijn meer academisch opgeleide en gepromoveerde mensen in dienst, er is meer regelruimte én het onderzoek is natuurlijk een belangrijke factor.’

Loopbaan binnen het onderwijs

Zelf studeerde hij Levensmiddelentechnologie aan de Agrarische Pedagogische Hogeschool, waar hij ook een lesbevoegdheid haalde. Daarna startte hij als sales manager en opleidingscoördinator bij de Aldi. Het kostte hem in zijn eigen woorden wel een jaar om zich goed te voelen bij zijn overstap van Aldi naar onderwijs: ‘Ik ging van een zeer hiërarchische organisatie naar het poldermodel. In het onderwijs mag iedereen overal over meepraten en zijn de scheidingen in bevoegdheden minder duidelijk.’ Toch beviel het, want hij werkte jarenlang in verschillende functies bij Helicon Opleidingen. Bij PlusTalent was hij vervolgens business manager en interim-manager binnen het beroepsonderwijs. In deze periode leidde hij een groot transitieproces binnen een ROC en begeleidde hij een fusietraject met twee mbo-instellingen. Ook rondde hij de Executive Master of Management in Education af bij TIAS.

Luisteren en vragen stellen

Bij zijn aantreden op de HAS lagen er meerdere uitdagende opdrachten op hem te wachten – zowel op organisatie-, innovatie- als veranderniveau. ‘Denk aan het vormgeven van duaal leiderschap, de ontwikkeling van hogeschool naar expertisecentrum, en hierin uiteraard het personeel meenemen en ontwikkelen.’ Zijn eerste stap is het vormgeven van een strategisch clusterplan. ‘Toen ik binnenkwam, ben ik eerst maar eens goed gaan luisteren. Overal meedraaien en vragen stellen. Aan welke bouwstenen wordt al gewerkt, en in hoeverre is iedereen daarvan op de hoogte? Van duidelijkheid over de nieuwe clusterorganisatie tot onderwijsinnovatie, van de inhoudelijke positionering van de lectoraten tot het community gevoel. Er was al een aantal werkgroepen bezig, die lopen door. Daarnaast zijn er nu co-creatie bijeenkomsten met docenten en studenten, om gezamenlijk invulling te geven aan ons strategisch clusterplan. Bij de start van het nieuwe schooljaar vragen we het marktveld om feedback op onze plannen, daarna volgen de jaarplannen. Een heldere cyclus en focus.’

‘Ik richt, de teams kleuren in’

‘In mijn ogen worden docenten binnen veel onderwijsinstellingen overgemanaged. Een grote drive van mij is mensen zelf hun verantwoordelijkheden laten nemen. De 120 docenten en circa 10 ondersteuners die ik nu aanstuur, stimuleer ik om leiderschap te pakken. Ik richt en faciliteer; zij mogen inkleuren. Ik zet graag de koers uit, vind het gaaf om mensen te enthousiasmeren en teams mee te krijgen in vernieuwingen. Bij de HAS krijg ik daar alle ruimte voor.’ Samen met een collega geeft hij invulling aan duaal leiderschap: ‘Ik ben verantwoordelijk voor onder andere het onderwijs en personeelsbeleid binnen ons cluster; mijn collega richt zich met name op ons onderzoek en de financiën.’

Meest innovatieve sector

‘De groene sector is denk ik de meest innovatieve sector die er is op dit moment! Er is zoveel ondernemendheid en er lopen zoveel mooie projecten. Om het innovatief denken binnen de HAS te stimuleren, hebben we VR-workshops georganiseerd. Alles om de beweging erin te houden.’ Die beweging houdt hij er zelf ook in. Naast zijn functie bij de HAS heeft hij een eigen trainings- en adviesbedrijf op het gebied van verandermanagement en innovatie. Ook is hij lid van de Raad van Toezicht van het Lingecollege. ‘Ik wilde ook graag aan de andere kant van de tafel zitten. Er is een verschil tussen besturen en toezicht houden. De verbinding tussen RvT en bestuurders is heel belangrijk – op deze manier krijg ik daar nog meer feeling mee.’