Hanna Drenth
Hanna Drenth
HRD-adviseur
Werkzaam bij Hogeschool Inholland

‘Ik blijf mijzelf uitdagen en nieuwe kansen pakken’

Hanna zit goed op haar plek. Het hbo voelt vertrouwd voor haar. “Als kind volgde ik Freinetonderwijs: aan de hand van thema’s gingen we als leerlingen bijvoorbeeld de stad in en werkten we samen aan uitdagende vraagstukken. Precies zoals we dat nu met onze hbo-studenten doen.”

Waarde toevoegen

Hanna ging na haar studie Onderwijskunde/HRD aan de slag bij Hogeschool Rotterdam waar ze ruim veertien jaar werkte als docent, onderzoeker en adviseur. Vanwaar al die verschillende rollen? “Ik vond het belangrijk om als onderwijskundige ook ervaring op te doen met de praktijk in de klas. Met je voeten in de klei. Zo heb ik eigenlijk altijd gewerkt: een combinatie van hogeschoolbreed advieswerk en een functie in onderwijs of onderzoek. Zodat je weet waar je het over hebt en wat er speelt. In mijn beleving kan ik zo het meeste waarde toevoegen aan een organisatie.”

Een mooie kans bij Hogeschool Inholland

Na veertien jaar bij Hogeschool Rotterdam daagde Hanna zich uit en maakte de overstap naar de rijksoverheid. Dat beviel minder goed, ze had niet het gevoel dat ze van toegevoegde waarde kon zijn.
Hanna wilde terug naar het hbo en zo begon ze drie jaar geleden bij onze hogeschool als onderwijskundig beleidsadviseur. “Het was een heel interessante tijd, want onze hogeschool was bezig met de ontwikkeling van het huidige Strategisch Plan. Ik kon het college van bestuur in dit traject ondersteunen. Daarnaast richtte ik me op onderwijsvernieuwing en adviseerde ik opleidingen daarover.”

Onderwijsvernieuwing bij Creative Business

Als adviseur zag ze hoe het domein Creative Business onderwijsvernieuwing in de praktijk bracht. “Daar ging ik echt op aan. Het strategisch plan van onze hogeschool lag er inmiddels en ik wilde ervaren hoe het in onze domeinen werkt. Bij Creative Business gebeurt iets unieks in het hbo. Derde- en vierdejaarsstudenten mogen vrij kiezen uit onderwijstracks en daarmee de manier waarop zij leren. Toen ik een vacature zag voor onderwijskundige bij Creative Business, ben ik daarvoor gegaan.”

Elkaar versterken

Bij het domein Creative Business werkte Hanna anderhalf jaar mee aan de ontwikkeling van de Creative Future voor de opleidingen Communicatie, Facility Management en Business Innovation. Toen de ontwikkelfase grotendeels voorbij was, keek Hanna weer om zich heen. “Ik weet waar ik goed in ben. Ik ben degene die iemands briljante idee graag verder brengt. Daarin vind ik mijn werkplezier en maak ik me nuttig. Voor de implementatie moet je iemand anders hebben. Zo doet iedereen waar die goed in is en versterken we elkaar.”

Lerende organisatie

Sinds deze zomer is Hanna adviseur Human Resource Development (HRD) bij onze hogeschool. “Wat ik mooi vind aan Inholland is dat we steeds meer werken met lerende netwerken. Je hoeft het allemaal niet alleen uit te vinden. Werken, leren en innoveren komen steeds meer samen. We zoeken elkaar vaker op als collega’s rondom thema’s. Daarbij ervaren we soms ook hoe lastig het is om samen te werken. Precies zoals studenten dat ervaren. Dat spreekt mij aan en ik hoop dat we als collega’s door gaan met deze beweging. Ik wil als HRD-adviseur bijdragen om van onze hogeschool een lerende organisatie te maken.”

Nieuwe klussen

Zo draagt Hanna bij aan de leergang voor ‘changemakers’: collega’s die verspreid over onze hogeschool met onderwijsvernieuwing bezig zijn. Zij zijn onderdeel van een steeds groter lerend netwerk van veranderaars binnen Inholland. Daarnaast zet zij zich in voor docentprofessionalisering en organisatieontwikkeling. “We hebben een prachtig aanbod in ons leerportaal. We hebben veel in huis en kunnen zoveel leren van elkaar. Mijn manier van leren is om mezelf te blijven uitdagen en nieuwe klussen aan te pakken dwars door de organisatie. Ik ga heen waar ik van toegevoegde waarde kan zijn. Ik gun al mijn collega’s dat ze daarvoor de ruimte krijgen en pakken.”