Richard Oerlemans en Fabian van der Horst
Richard Oerlemans en Fabian van der Horst
Domeindirecteuren Techniek, Ontwerpen & Informatica (TOI) en Agri, Food & Life Sciences (AFL).
Werkzaam bij Hogeschool Inholland

Hoe twee directeuren zich ontwikkelen en elkaar versterken

Richard en Fabian zijn allebei domeindirecteuren. Richard sinds vier jaar van onderwijsdomein Techniek, Ontwerpen & Informatica (TOI) en Fabian sinds twee jaar van ons onderwijsdomein Agri, Food & Life Sciences (AFL). Ze zitten goed op hun plek. “Ik ben heel gepassioneerd over leren en ontwikkelen”, zegt Richard. “Als hogeschool zijn we bezig met het innoveren van de beroepspraktijk door onderwijs, onderzoek en het werkveld bijeen te brengen en elkaar te versterken. Daarin stellen we het leerproces van studenten centraal, zodat ze al tijdens de opleiding aan de hand van complexe, uitdagende vraagstukken uit de praktijk zich voorbereiden op de beroepspraktijk van morgen.”

Verbinden van mensen en organisaties

Ook Fabian spreekt vol passie over zijn werk. “Hiervóór werkte ik voor een grote bank waar ik als verantwoordelijke voor innovatie-ecosystemen in Nederland vanuit de ondernemerskant veel samenwerkte met onderwijs en onderzoek. Mooi is om nu mijn ervaring en mijn vaardigheden als verbinder van mensen en organisaties in te zetten bij onze mooie Hogeschool Inholland en daar vanuit de kant van onderwijs en onderzoek te werken aan maatschappelijke opgaven met de triple helix (de samenwerking tussen onderzoek, onderwijs en werkveld, red.) rond een duurzame leefomgeving en veerkrachtige samenleving. Het is goed dat onze hogeschool de keuze durfde te maken om op deze thema’s te focussen in de strategie. We mogen ook trots zijn dat er vanuit veel plekken en regio’s bij Inholland steeds meer mooie voorbeelden worden gedeeld waarin studenten en werkende professionals gezamenlijk werken aan deze maatschappelijke opgaven.”

“Met een open blik wissel ik continu van perspectief: welke vragen liggen er extern en hoe kunnen we daar intern antwoord op geven?”
Richard Oerlemans, domeindirecteur Techniek, Ontwerpen & Informatica

Redeneren van buiten naar binnen

Richard herkent Fabians verhaal. “Ook TOI leert, werkt en innoveert door een groeiend aantal studenten in living labs en kenniswerkplaatsen. Vaak ook met studenten van andere domeinen. Zo trekken we op met AFL om ons regionaal te positioneren als innovatiemotor voor de regio. Dit vereist dat ik zelf continu met een open blik van perspectief wissel: welke vragen liggen er extern en hoe kunnen we daar intern antwoord op geven? Het redeneren van buiten naar binnen is iets wat ik gemeen heb met Fabian, omdat we allebei een achtergrond hebben buiten het onderwijs.”

Dienstbaar en inspirerend leiderschap

“De stap van een commerciële sector naar het onderwijs en onderzoek is best groot en echt wel even wennen”, erkent Fabian. “Om mijn draai goed te vinden heeft het me geholpen dat ik me vanaf de start echt welkom voelde en dat ik bewust de tijd genomen heb om de organisatie en de mensen te leren kennen en waarderen. Ik heb moeten leren om geduldiger te zijn en meer tijd te nemen om de rest van de organisatie goed aan te laten sluiten, want van huis uit ben ik resultaatgericht en wil ik vanuit een professionele verbetercultuur van storytelling snel naar ‘story doing’. Het is de balans vinden tussen versnellen en vertragen. Want uiteindelijk moeten we het met elkaar doen, elkaar versterken. Ik zie het dan ook als mijn taak om dienstbaar en inspirerend leiderschap te tonen.” Richard knikt. “Ik voel me ook dienstbaar aan het succes van studenten en collega’s. Ik moet vooral leidinggeven aan verandering, niet op inhoud: want kennis is volop aanwezig.”

Intervisie met CvB

Net als Fabian heeft Richard zijn modus moeten vinden als leidinggevende binnen onze hogeschool. “Mijn manier van kijken en werken was niet altijd vanzelfsprekend bij collega’s. Het is voor mij zoeken geweest hoe ik doelstellingen formuleer die helder genoeg zijn zodat collega’s kunnen handelen zonder dat ik de oplossingen voorkauw. Wat hielp was mijn intervisie met Huug den Deugd, toenmalig lid van het College van Bestuur. Met zijn kennis van de organisatie hielp hij me op weg.”

Buddy voor nieuwe directeur

Op zijn beurt heeft Richard Fabian op weg kunnen helpen. “Ik heb aangegeven het heel waardevol te vinden dat er buddy’s zijn voor nieuwe directeuren die van buiten het onderwijs komen”, zegt Richard. “Zes maanden lang kwamen we ongeveer tweewekelijks bijeen. Meestal bespraken we uitdagingen en kansen die Fabian zag, soms lichtte ik hem in over ontwikkelingen binnen de hogeschool waar hij iets mee zou kunnen doen.”

“Elke vrijdag staat voor mij in het teken van ontwikkeling van mezelf en van de organisatie.”
Fabian van der Horst, domeindirecteur Agri, Food & Life Sciences

Ruimte en vertrouwen

Fabian: “Het klankborden met Richard was heel prettig, juist omdat we andere talenten hebben en elkaar van daaruit kunnen versterken. Bijkomend voordeel is dat we van elkaar ook beter weten wat we doen en dat versterkt de samenwerking tussen onze domeinen en de regio’s. Intervisie organiseer ik nog steeds voor mezelf. Elke vrijdag staat voor mij in het teken van ontwikkeling van mezelf en van de organisatie, door bijvoorbeeld andere organisaties te bezoeken, symposia bij te wonen en te sparren met mensen met een ondernemende visie. Sowieso loop ik elke dag hard om te reflecteren en te kauwen op nieuwe ideeën. Het houdt me fris en geïnspireerd. Inholland geeft me de ruimte en het vertrouwen mezelf te blijven ontwikkelen en anderen aan te moedigen dat ook te doen en met nieuwe initiatieven te komen. Dat koester ik.”

Tip van Richard:
Durf hulp te vragen en met een buddy te werken om bijv. kansen en uitdagingen te bespreken. Altijd elkaar versterken.

Tip van Fabian:
Neem de tijd voor reflectie, ontspanning en inspiratie. Hierdoor blijf je scherp.