Terug naar home

Werkbeleving in hogescholen

Werkbeleving in hogescholen – Benchmarkrapportage 2020-2021

Het benchmarkrapport Werkbeleving in hogescholen 2020-2021 is gebaseerd op de medewerkersonderzoeken van de tien hogescholen die gebruik maken van de InternetSpiegel. De uitkomsten laten zien dat medewerkers in het algemeen tevreden, bevlogen en betrokken zijn.

In vergelijking met het Werkonderzoek 2019 (pre-corona) blijkt dat de bevlogenheid vrijwel gelijk is gebleven. Op het gebied van betrokkenheid geven medewerkers opvallend vaker aan dat de organisatie veel voor hen betekent, meer dan in het werkonderzoek van 2019. Ook zouden meer hogeschoolmedewerkers dan in 2019 hun werkgever aanbevelen bij familie, vrienden en kennissen.

Het rapport laat verder zien hoe tevreden verschillende groepen medewerkers zijn op thema’s als werkdruk, inclusiviteit en sociale veiligheid. Hierbij is ook vergeleken met de sector Overheid.

Download het rapport