Terug naar home

Werkbeleving in hogescholen

Uit onderzoek blijkt dat het hbo er goed voor staat. Medewerkers zijn meer tevreden dan landelijk gemeten wordt in andere sectoren. Ze zijn met name tevreden over het plezier in het werk, over de collegialiteit binnen de afdeling of opleiding en over de vrijheid en afwisseling in het werk.

Werkbeleving in hogescholen – Benchmarkrapportage 2012-2014
In deze tweede editie van het benchmarkrapport Werkbeleving in hogescholen zijn de resultaten gebundeld van 14 hogescholen, die van medio 2012 tot medio 2014 een onderzoek naar werkbeleving hebben uitgevoerd.

TIM
TIM (Tevredenheid Instrument Medewerkers) is een onderzoek naar de medewerkertevredenheid op hogescholen. TIM beschikt de sector over een praktisch instrument dat valide onderzoek doet van hoge kwaliteit, toegespitst op het hbo. Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo voert eens in de twee jaar onderzoek uit naar de werkbeleving van medewerkers in het hbo. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder eigen regie van de hogeschool en biedt mogelijkheden tot benchmarken. Inmiddels doen 24 hogescholen mee aan TIM.