Terug naar home

Werkbeleving in hogescholen

Uit onderzoek blijkt dat het hbo er goed voor staat. Medewerkers zijn meer tevreden dan landelijk gemeten wordt in andere sectoren. Ze zijn met name tevreden over het plezier in het werk, over de collegialiteit binnen de afdeling of opleiding en over de vrijheid en afwisseling in het werk.

Werkbeleving in hogescholen – Benchmarkrapportage 2016-2018

In deze editie van het Werkbeleving in hogescholen_Benchmark_2016-2018 zijn de resultaten gebundeld van 16 hogescholen, die van medio 2016 tot medio 2018 een onderzoek naar werkbeleving hebben uitgevoerd. Het is gebaseerd op de antwoorden van ruim 9.000 medewerkers. Ruim driekwart van die medewerkers is tevreden of zeer tevreden met het werk. Die tevredenheid is de afgelopen jaren nog verder gestegen, van 78 naar 80 procent van de medewerkers. De hogescholen scoren hiermee zeer goed. Opvallend is dat het enthousiasme over hogescholen als werkgever veel groter is dan over de gemiddelde werkgever in Nederland.

Tevredenheid Instrument Medewerkers (TIM)

TIM is een medewerkeronderzoek dat de werkbeleving op hogescholen in beeld brengt. Met TIM beschikt de sector over een praktisch instrument dat onderzoek doet van hoge kwaliteit, specifiek toegespitst op het hbo. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder eigen regie van de hogeschool en biedt mogelijkheden tot benchmarken.
Met de uitkomsten uit TIM kunnen hogescholen aan de slag gaan om te kijken waar verbeteringen van het personeelsbeleid nodig en mogelijk zijn. Het onderzoek kan worden gezien als een startpunt van de discussie met het personeel over wenselijke ontwikkelingen binnen een hogeschool. Daarbij kan de vergelijking tussen opleidingen onderling en tussen hogescholen en het landelijk gemiddelde als uitgangspunt worden gebruikt.