Terug naar de hogescholen

NHL Stenden Hogeschool (NHL Hogeschool)

De NHL is een kennisinstituut met een stevige ambitie. We willen kennis slim toepassen om een bijdrage te leveren aan de dynamiek in de regio. Dat lukt pas ècht wanneer je de kennis van verschillende vakgebieden samenbrengt en elkaar laat versterken. Dan gebeuren er interessante dingen en wordt dynamiek ook innovatie. Vanuit dat verbindende perspectief kijken we naar processen en concepten. Nieuwe technieken en combinaties van kennisgebieden kunnen zo de efficiëntie verhogen.

Een persoonlijke en constructieve benadering tussen de hogeschool en de studenten, de interdisciplinaire aanpak en de aandacht voor ondernemerschap en praktijkgerichte innovatie zijn belangrijke speerpunten van de NHL.

NHL Hogeschool is een organisatie met  ruim 1.200 gedreven medewerkers. De hogeschool staat bekend als nuchter en gedreven, open en sociaal. Ruim 12.000 studenten volgen onderwijs bij de NHL.

NHL Hogeschool participeert met de twee andere Friese hogescholen en de gemeente Leeuwarden in de Kenniscampus. Hier wordt een ontmoetingsplaats gecreëerd waar kennis samenkomt en nieuwe verbindingen worden gelegd met het bedrijfsleven.

Het meeste onderwijs van NHL Hogeschool vindt plaats in Leeuwarden. Daarnaast heeft de NHL locaties in Groningen, Zwolle en op Terschelling.

De kernactiviteiten van de NHL zijn:
1. Onderwijs: NHL Hogeschool verzorgt competentiegericht onderwijs.
2. Onderzoek: NHL Hogeschool verricht toegepast en praktijkgericht onderzoek.
3. Contractactiviteiten: NHL Hogeschool is dé kennishotspot voor bedrijven in de regio.

Wat bieden wij?
1. Een inspirerende werkomgeving met een  positieve, laagdrempelige en energieke sfeer.
2. Onze docenten zijn dagelijks bezig met het opleiden van studenten voor de veeleisende markt van morgen. Daarom investeren wij flink in de professionalisering van docenten. Bijvoorbeeld door opleiding en training, maar ook door leren ‘on the job’  of leren door reflectie.
3. Startende docenten binnen het hoger beroepsonderwijs en docenten die niet eerder bij de NHL hebben gewerkt, krijgen  een leertraject. Startende docenten krijgen begeleiding  van een ervaren docent.
4. Je krijg  veel vrijheid en zelfstandigheid  om je werk vorm te geven.
5. Je kunt zelf de balans werk-privé of  werk-werk meebepalen. Wij stimuleren docenten om  het docentschap  te combineren met een functie in de praktijk.
6. Uiteraard zijn onze arbeidsvoorwaarden prima geregeld. Alle docenten vallen onder de cao-hbo. Je kunt bij ons rekenen op vakantiegeld, een dertiende maand, een goede pensioenregeling,  een collectieve ziektekostenverzekering, gedeeltelijk betaalde (ouderschaps)verlofregelingen en een goed aantal vakantiedagen.

Samen met Stenden
Wellicht wist je het al: de NHL en Stenden Hogeschool hebben het voornemen om te gaan fuseren. Zo ontstaat een middelgrote hogeschool, die de noordelijke provincies met een breed pakket aan opleidingen beter kan bedienen.