Terug naar de hogescholen

Marnix Academie

De Marnix Academie is een gespecialiseerde hogeschool die zich richt op de opleiding (pabo) en voortgezette professionalisering van leraren in het basisonderwijs. Er studeren bijna 1500 studenten en er werken circa 150 medewerkers. Tweederde daarvan bestaat uit onderwijzend personeel en een derde uit ondersteunend personeel.

Het Marnix Onderwijscentrum (MOC) is een afdeling van de Marnix Academie. Het MOC richt zich specifiek op voortgezette professionalisering, advisering en ondersteuning van leraren, besturen, directies en teams van scholen voor primair onderwijs.

Persoonlijk
Op de Marnix Academie heerst een informele sfeer. Aandacht voor de individuele student en persoonlijk contact tussen medewerkers en studenten staan bij ons hoog in het vaandel. We vinden het belangrijk om respectvol met elkaar om te gaan.

Inspraak
De mening van medewerkers en studenten telt zwaar op de hogeschool. Via de medezeggenschapsraad en de studentenraad wordt door medewerkers en studenten meegedacht, meegepraat en meebeslist. De hogeschool luistert naar haar medewerkers en studenten en bepaalt haar beleid mede op basis hiervan.

Ontwikkeling en vernieuwing
De Marnix Academie is een lerende organisatie met een professionele cultuur. Dat betekent dat zij zich richt op ontwikkeling en vernieuwing. Zo ontwikkelt de hogeschool zich, in het kader van een ‘leven lang leren’, tot een kennisinstelling die zelf kennis ontwikkelt en deelt met anderen.

Omdat de hogeschool hecht aan de professionele groei van haar medewerkers wordt eigen initiatief en het volgen van cursussen en opleidingen sterk gestimuleerd.