Terug naar de hogescholen

Van Hall Larenstein

Van Hall Larenstein is de duurzaamste hogeschool van Nederland en daar zijn we trots op! Duurzaamheid maken we graag concreet. We leiden innovatieve en praktische professionals op die een zinnige bijdrage leveren aan een betere wereld. Zowel in eigen land als over de grenzen heen. Ook figuurlijk kijken we over grenzen en denken we graag buiten de kaders.

5 redenen om op Van Hall Larenstein te komen werken

Op elke hogeschool werk je met jonge mensen, in een dynamische omgeving en kun je jezelf volop ontwikkelen. Uniek aan Van Hall Larenstein?

meest duurzame hogeschool van Nederland – alle opleidingen, onderzoeken en onze bedrijfsvoering ademen ‘duurzaamheid’

een regionale, nationale én sterk internationale focus; zowel qua studenten (afkomstig uit meer dan 40 landen) als type projecten en onderzoeken

veel ruimte om jezelf te ontwikkelen binnen een resultaatverantwoordelijk team

opleidingen en onderzoeksthema’s die veelal uniek zijn in Nederland, op bijzondere vakgebieden die er echt toe doen. Nu en in de toekomst

een persoonlijke benadering: geen student is een nummer, daarvoor zijn we kleinschalig genoeg. Ook medewerkers waarderen de persoonlijke sfeer

Duurzame focus op de échte wereld

Klimaatverandering, globalisering, een groeiende wereldbevolking en steeds verdergaande digitalisering. Deze ontwikkelingen hebben wereldwijd impact. Overal ter wereld is er behoefte aan kennis en goed opgeleide mensen, die oplossingen weten te ontwikkelen voor vraagstukken op het gebied van behoud en duurzaam gebruik van land en water, biodiversiteit, voedselzekerheid en de overgang naar een biobased economy. Deze mensen leidt Van Hall Larenstein op. Professionals die bruggen slaan tussen creatieve innovaties en praktische problemen in de echte wereld.

Natuur, cultuur, agri, techniek, business – we belichten duurzaamheid van álle kanten

Wij zijn Grenzeloos Groen

Onze manier van denken, werken en opleiden zou je kunnen samenvatten als Grenzeloos Groen. Grenzeloos, omdat we als ‘groene hogeschool’ een duidelijke internationale focus hebben; de thema’s waarvoor we opleiden zijn per definitie internationaal. Buitenlandse studenten weten ons goed te vinden en Nederlandse studenten draaien mee in projecten over de grens. Ook figuurlijk kijken we graag over grenzen heen. Uniek in zowel ons onderwijs als onderzoek is het ketendenken: een thema vanuit álle kanten belichten. Natuur, cultuur, agri, techniek, business.

Welkom bij een waardegedreven organisatie

Van Hall Larenstein is een persoonlijke hogeschool. Zowel individuele studenten als medewerkers geven we alle ruimte voor het ontwikkelen van hun talenten. Mensen vormen samen de organisatie. Wij geloven in een waardegedreven organisatie; onze kernwaarden bepalen ons doen en laten. En we staan voor wat we beloven. Niet voor niets hebben we ons als eerste hogeschool gecommiteerd aan de Sustainable Development Goals – wereldwijde doelen voor duurzame ontwikkeling.

Ligt jouw hart bij duurzaamheid en de toekomst van onze aarde, vertaald naar praktische en nuchtere oplossingen? Kijk je op een frisgroene manier naar de vraagstukken die voor ons liggen? Houd je van samenwerken én ben je in staat om een hoge mate van eigen verantwoordelijkheid te dragen? Dan heten we je van harte welkom bij de duurzaamste hogeschool van Nederland!

Collega's van Van Hall Larenstein vertellen

Daan van der Linde

Daan van der Linde

Van Hall Larenstein

Functie Docent Gebiedsontwikkeling

Sector Techniek, Agro & Food

‘Veel netwerken, partners zoeken, bellen, mailen, initiatief tonen. Ook dát is werken in het hbo!’

Lees het hele verhaal
Wist je dat...

…Van Hall Larenstein de eerste hogeschool is die het Keurmerk MVO Hoger Onderwijs met het predicaat ‘erkend’ heeft ontvangen van Hobéon? Deze duurzaamheidsnorm voor het hbo is gebaseerd op ISO26000, de internationale richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties.

Wist je dat...

… Er binnen onze hogeschool onderzoek gedaan wordt van bijengezondheid tot weidevogels, van duurzaam bodembeheer tot het beheer van ecosystemen, van plantaardige productieketens tot gezonde voeding en welvaartsziekten? Daar zorgen onze research centers, erelectoraten en kenniscentra voor. Samen met partners die dezelfde duurzame ambities hebben.

In het kort

Locaties
Leeuwarden, Velp
Aantal studenten
4.300
Aantal medewerkers
560
Opleidingsrichtingen
Business, Dieren, Gebiedsontwikkeling, Groene leefomgeving, Landbouw, Life sciences and technology, Paard, Voeding, Water
Website
Website Van Hall Larenstein