Terug naar de hogescholen

Hogeschool van Hall Larenstein

Als je aan een betere wereld wilt bouwen en daar je beroep van wilt maken, is Hogeschool van Hall Larenstein de aangewezen plek. De meest directe verbinding tussen onderwijs en de wereldwijde transitie die op dit moment plaatsvindt op het gebied van klimaat en duurzaamheid. Hier leer je de veranderingen vorm te geven waar de wereld om vraagt, maar ook hoe je je deskundigheid vertaalt naar een toekomstige carrière. We doen onderzoek op het gebied van circulaire landbouw, water, gezonde voeding en biodiversiteit. Dat doen we samen met studenten, onderzoekers, docenten en partners uit het werkveld. Zo dicht bij het vuur zijn we in staat de professionals te creëren die tegelijkertijd vernieuwers zijn. Een rol waarin zij een wezenlijke bijdrage leveren aan de toekomst die we met zijn allen voor ogen hebben. Hogeschool Van Hall Larenstein: Building Your World

5 redenen om op Van Hall Larenstein te komen werken

Op elke hogeschool werk je met jonge mensen, in een dynamische omgeving en kun je jezelf volop ontwikkelen. Uniek aan Van Hall Larenstein?

een persoonlijke benadering: geen student of collega is een nummer en je wordt echt gezien

werken bij de meest duurzame hogeschool van Nederland – alle opleidingen, onderzoeken en onze bedrijfsvoering zijn futureproof

een regionale, nationale én sterk internationale focus; zowel qua studenten (afkomstig uit meer dan 63 landen) als type projecten en onderzoeken

opleidingen en onderzoeksthema’s die veelal uniek zijn in Nederland, op bijzondere vakgebieden die er echt toe doen. Nu en in de toekomst

veel ruimte om jezelf te ontwikkelen, bijvoorbeeld via de HVHL-academy

Groeien als experts in transitie

Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) is de duurzaamste hogeschool van Nederland met een internationale focus. Als kennisinstituut combineert de hogeschool onderwijs, verzorgd door gedreven experts, met toegepast onderzoek binnen de verschillende lectoraten. HVHL leidt studenten op tot hoogwaardige, ambitieuze en innovatieve professionals die bijdragen aan een duurzame wereld.

Met het Instellingsplan ‘Groeien als experts in transitie’ geven we voor de periode 2022-2025 richting aan ons onderwijs en onderzoek. Het is de verwoording van de ambities en vormt de basis voor beleidsplannen en jaarlijkse evaluaties. Het plan is tot stand gekomen dankzij de inbreng van veel partners, studenten, alumni en HVHL-collega’s.

In essentie gaat het over 4 transities, broodnodige veranderingen, die cruciaal zijn voor een toekomstbestendige wereld. Aan die transities leveren wij in samenwerking met het werkveld en de overheid, een belangrijke bijdrage.

Daarmee staan we samen voor een heel mooie en belangrijke opgave.

De vier transities

  • Klimaatverandering vereist grote aanpassingen: een transitie naar adaptatie (aanpassing) en mitigatie (tegengaan van verdere verandering);
  • Duurzame landbouw en voedsel: een transitie naar een duurzame keten;
  • Goed leven met het water: een transitie naar duurzaam waterbeheer;
  • Biodiversiteit en (Dieren)welzijn in landelijke en stedelijke gebieden: transitie naar een duurzame leefomgeving.

Lees hier meer over ons instellingsplan.

Duurzaamheid bij Hogeschool van Hall Larenstein

Bij Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) is duurzaamheid het uitgangspunt voor alles wat we samen bedenken en ondernemen. Voor ons is duurzaamheid geen trend, maar een traditie. Geen hype, maar het hart van alles wat we doen. Niet alleen ons onderwijs en onderzoek, maar ook onze bedrijfsvoering en samenwerkingen zijn ervan doordrongen. We zijn niet voor niets al meerdere jaren op rij door de SustainaBul (dé ranglijst van Nederlandse universiteiten en hogescholen op het gebied van duurzaamheid) uitgeroepen tot de duurzaamste hogeschool van Nederland. De ranking is gebaseerd op de mate waarin hoger onderwijsinstellingen duurzaamheid hebben geïntegreerd in hun onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering.

Collega's van Hogeschool van Hall Larenstein vertellen

Daan van der Linde

Daan van der Linde

Hogeschool van Hall Larenstein

Functie Docent Gebiedsontwikkeling

Sector Techniek, Agro & Food

‘Veel netwerken, partners zoeken, bellen, mailen, initiatief tonen. Ook dát is werken in het hbo!’

Lees het hele verhaal
Wist je dat...

…Van Hall Larenstein de eerste hogeschool is die het Keurmerk MVO Hoger Onderwijs met het predicaat ‘erkend’ heeft ontvangen van Hobéon? Deze duurzaamheidsnorm voor het hbo is gebaseerd op ISO26000, de internationale richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties.

Wist je dat...

… Er binnen onze hogeschool onderzoek gedaan wordt van bijengezondheid tot weidevogels, van duurzaam bodembeheer tot het beheer van ecosystemen, van plantaardige productieketens tot gezonde voeding en welvaartsziekten? Daar zorgen onze research centers, erelectoraten en kenniscentra voor. Samen met partners die dezelfde duurzame ambities hebben.

In het kort

Locaties
Leeuwarden, Velp
Aantal studenten
4.800
Aantal medewerkers
700
Opleidingsrichtingen
Agri & Voeding, Dieren, Green Business, Klimaat & Omgeving, Laboratory Sciences, Water & Natuur
Website
Website Van Hall Larenstein