Terug naar de hogescholen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen - HAN

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) kent een breed scala aan loopbaanmogelijkheden voor haar docenten, trainers, onderzoekers, adviseurs, managers en ondersteunende medewerkers. Verdeeld over 2 aantrekkelijke woonsteden geeft de HAN u volop de ruimte om uw ambities vorm te geven binnen een plezierige, inspirerende en informele werkomgeving.

De HAN behoort met ruim 30.000 studenten en méér dan 85 hbo- en masteropleidingen bij de top van de grotere Nederlandse hogescholen. Bijna 3.100 mensen werken bij de HAN. Zijn zij straks uw collega’s? Bekijk hieronder alle HAN vacatures.

Een inspirerende omgeving
De campussen in Arnhem en in Nijmegen bruisen van de activiteit. Hier ontmoeten studenten, docenten en medewerkers elkaar dagelijks voor colleges, werk, overleg en ontspanning. Gedurende het jaar organiseert de HAN tal van onderwijsgerelateerde activiteiten, zoals introducties, diploma-uitreikingen en voorlichtingsdagen.

Vele onderwijsvormen
De HAN richt zich op studenten, bedrijven en instellingen in het midden en oosten van Nederland en de aanliggende grensstreek in Duitsland. Voor hen verzorgen wij verschillende vormen van hoger beroepsonderwijs: van de vierjarige voltijdopleidingen tot kortdurende workshops voor hooggekwalificeerde beroepsbeoefenaars en vele vormen daartussenin.

Onderwijs op maat
Het hoger onderwijs is sterk in beweging. Bij belangrijke ontwikkelingen lopen wij graag voorop. Denk aan de overgang naar vraaggestuurd onderwijs, de invoering van de bachelor-masterstructuur en de nieuwe mogelijkheden van e-learning. Wij bieden op een ondernemende manier onderwijs op maat, ook als dat onderwijs op afstand is.

Onderzoek
De HAN ziet de onderzoeksfunctie als een van haar kernactiviteiten. Onderzoeksvragen en -projecten komen altijd uit de beroepspraktijk; de kennis die het onderzoek oplevert, koppelen we weer terug naar de beroepspraktijk. De synergie tussen onderwijs en onderzoek is een belangrijk aandachtspunt. Lees meer over onderzoek en advies bij de HAN.

Vacatures 14

Geplaatst: 23-04-2019
Sluitingsdatum: 12-05-2019

Docent Vaktherapie, Beeldende Therapie

U verzorgt onderwijs en begeleidt studenten bij het verwerven van competenties voor de VT-beroepstaken. U bent breed inzetbaar en bent in staat onderwijs te verzorgen op het terrein van methodieken en...
Organisatie
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen - HAN
Standplaats
Nijmegen (Gelderland)
Dienstverband
Tijdelijk
Aanstellingsomvang
min. 0,4 fte, max. 0,5 fte
Geplaatst: 12-04-2019
Sluitingsdatum: 05-05-2019

Docent Geneeskunde

In de rol van docent verzorgt u “medische” lessen op het gebied van anatomie, fysiologie en pathologie. Maar daarnaast zult u ook ingezet worden voor meer verpleegkundig gerichte lessen en werkt u...
Organisatie
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen - HAN
Standplaats
Nijmegen (Gelderland)
Dienstverband
Tijdelijk
Aanstellingsomvang
min. 0,6 fte, max. 0,8 fte
Geplaatst: 01-04-2019
Sluitingsdatum: 05-05-2019

Docent Wiskunde

Uw hoofdtaken bestaan uit het verzorgen van onderwijs en het begeleiden van studenten die eerstegraads docent Wiskunde gaan worden. U ontwikkelt, verzorgt en toetst onderwijs in de domeinen analyse,...
Organisatie
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen - HAN
Standplaats
Nijmegen (Gelderland)
Dienstverband
Tijdelijk
Aanstellingsomvang
min. 0,2 fte, max. 0,3 fte
Geplaatst: 18-04-2019
Sluitingsdatum: 08-05-2019

Docenten Communicatie

Binnen de opleiding Communicatie verzorgt en ontwikkelt u onderwijs en begeleidt u studenten bij projecten, hun stage en/of hun afstuderen. De kern van de functie is het lesgeven aan en begeleiden van...
Organisatie
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen - HAN
Standplaats
Nijmegen (Gelderland)
Dienstverband
Tijdelijk
Aanstellingsomvang
min. 0,8 fte, max. 1 fte
Geplaatst: 18-04-2019
Sluitingsdatum: 05-05-2019

Docent Accountancy

De kern van de functie is het lesgeven aan en begeleiden van studenten in met name de hoofdfase van de opleiding. Wij zoeken docenten met affiniteit met externe verslaggeving, audit & assurance en...
Organisatie
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen - HAN
Standplaats
Arnhem (Gelderland), Nijmegen (Gelderland)
Dienstverband
Tijdelijk
Aanstellingsomvang
min. 0,4 fte, max. 1 fte
Geplaatst: 15-04-2019
Sluitingsdatum: 31-12-2019

Twee docenten/onderzoekers Vehicle Powertrain

Je hoofdtaken bestaan uit het verzorgen van onderwijs en het doen van praktijkgericht onderzoek.Daarbij voer je de volgende taken uit: je ontwikkelt, verzorgt en toetst onderwijs vanuit moderne...
Organisatie
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen - HAN
Standplaats
Arnhem (Gelderland)
Dienstverband
Tijdelijk
Aanstellingsomvang
min. 1 fte, max. 1 fte
Geplaatst: 15-04-2019
Sluitingsdatum: 05-05-2019

Docent HRM met een bedrijfskundig profiel

U verzorgt colleges en neemt tentamens af. U begeleidt studenten in projecten, maar ook bij stages en bij het afstuderen. U gebruikt daarbij actuele theorieën en vraagstukken uit de...
Organisatie
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen - HAN
Standplaats
Nijmegen (Gelderland)
Dienstverband
Tijdelijk
Aanstellingsomvang
min. 0,8 fte, max. 1 fte
Geplaatst: 15-04-2019
Sluitingsdatum: 07-05-2019

Docenten/Lerarenopleiders Duits

U verzorgt en ontwikkelt onderwijs voor voltijd- en deeltijdstudenten van de tweedegraads lerarenopleiding Duits. Ook begeleidt u studenten in hun persoonsvorming en de beroepsvoorbereiding op het...
Organisatie
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen - HAN
Standplaats
Nijmegen (Gelderland)
Dienstverband
Tijdelijk
Aanstellingsomvang
min. 0,7 fte, max. 1 fte
Geplaatst: 08-04-2019
Sluitingsdatum: 05-05-2019

Docent Constructie

Je verzorgt voor de vol- en deeltijdopleidingen Bouwkunde en Civiele techniek theoretisch en praktisch onderwijs in voornamelijk het constructieve aandachtsgebied (o.a. mechanica). Als tutor, expert...
Organisatie
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen - HAN
Standplaats
Arnhem (Gelderland)
Dienstverband
Tijdelijk
Aanstellingsomvang
Niet bekend
Geplaatst: 08-04-2019
Sluitingsdatum: 05-05-2019

Docent Bedrijfseconomie met Bedrijfskundige affiniteit

Uw primaire taak is het lesgeven aan en begeleiden van studenten en ontwikkelen van onderwijs. U verzorgt colleges en workshops voor studenten van de opleiding Bedrijfskunde in de voltijd en deeltijd....
Organisatie
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen - HAN
Standplaats
Arnhem (Gelderland), Nijmegen (Gelderland)
Dienstverband
Tijdelijk
Aanstellingsomvang
min. 0,6 fte, max. 1 fte
Geplaatst: 04-04-2019
Sluitingsdatum: 05-05-2019

Opleidingsdocenten Pabo

U wordt ingezet als docent met specifieke deskundigheid. U verzorgt onderwijs en soms ook trainingen in nascholingstrajecten. Met het team draagt u er aan bij om onze voltijd- deeltijd- en alpo...
Organisatie
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen - HAN
Standplaats
Arnhem (Gelderland), Nijmegen (Gelderland)
Dienstverband
Tijdelijk
Aanstellingsomvang
min. 0,6 fte, max. 0,8 fte
Geplaatst: 03-04-2019
Sluitingsdatum: 05-05-2019

Onderzoeker ‘Gezonde en Slimme woonomgeving (Smart Healthy Environments)’

Als onderzoeker bij het Lectoraat Architecture in Health richt u zich op het mede opstellen van onderzoeksvoorstellen en uitvoeren van opdrachten op het gebied van bouwen voor een slimme en gezonde...
Organisatie
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen - HAN
Standplaats
Arnhem (Gelderland)
Dienstverband
Tijdelijk
Aanstellingsomvang
min. 0,8 fte, max. 0,8 fte
Geplaatst: 31-10-2018
Sluitingsdatum: 31-12-2019

Docent Technische Informatica

Centraal in uw werkzaamheden staan onderwijsuitvoering, waaronder het verzorgen van colleges en workshops voor studenten, begeleiding bij stage, projectgroepen, praktijkopdrachten en toetsing. U...
Organisatie
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen - HAN
Standplaats
Arnhem (Gelderland)
Dienstverband
Tijdelijk
Aanstellingsomvang
min. 0,6 fte, max. 1 fte
Geplaatst: 06-02-2019
Sluitingsdatum: 31-12-2019

Twee (hoofd) docenten Vehicle Powertrain

Uw hoofdtaken bestaan uit het verzorgen van onderwijs en het doen van praktijkgericht onderzoek.Daarbij voert u de volgende taken uit: U ontwikkelt, verzorgt en toetst onderwijs vanuit moderne...
Organisatie
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen - HAN
Standplaats
Arnhem (Gelderland)
Dienstverband
Tijdelijk
Aanstellingsomvang
min. 0,6 fte, max. 1 fte