Terug naar de hogescholen

Hogeschool van Amsterdam

De HvA is de hogeschool van, voor én met Amsterdam. Een van de grootste hbo-instellingen van Nederland, diep geworteld in de metropoolregio Amsterdam. De stad en omringende regio zijn voor ons een rijke leeromgeving; een inspirerend ‘laboratorium’ waar studenten, docenten, lectoren en externe partners samenwerken aan één missie. Creating tomorrow together.

5 redenen om op de HvA te komen werken

Op elke hogeschool werk je met jonge mensen, in een dynamische omgeving en kun je jezelf volop ontwikkelen. Uniek aan de Hogeschool van Amsterdam?

sterk verbonden met de stad Amsterdam. Leren, werken en leven in Amsterdam zijn binnen ons onderwijs, praktijkgericht onderzoek en projecten op een vanzelfsprekende manier met elkaar verbonden.

5 duidelijke speerpunten – onderzoeksthema’s die aansluiten bij actuele vraagstukken in de stad en het werkveld: Amsterdam Creative Industries, Urban Management, Urban Technology, Urban Education en Urban Vitality en het onderwerp Ondernemerschap.

veel ruimte voor eigen initiatief. Het eigenaarschap van het onderwijs ligt bij de teams (docenten en onderzoekers).

aandacht voor talentontwikkeling en een leven lang leren, onder meer via de HvA Academie.

aandacht voor vitaliteit en balans: van de jaarlijkse Vitaliteitsweek tot alle sportfaciliteiten (met korting) voor medewerkers.

In en om een internationaal georiënteerd Amsterdam

De Hogeschool van Amsterdam is, naast een van de grootste hbo-instellingen, ook een van de grootste werkgevers van Amsterdam. We hebben een breed aanbod van beroepsopleidingen en bieden een breed palet aan praktijkgericht onderzoek. De metropoolregio Amsterdam, met alle grootstedelijke en maatschappelijke vraagstukken, inspireert ons. De HvA heeft oog voor de lokale gemeenschap en speelt graag in op waar de stad om vraagt. Die betrokkenheid bij de stad vragen we ook van jou.

Kunnen omgaan met verschillen, niet bang zijn om te vragen, nieuwsgierig zijn naar de ander

Creating tomorrow together

We willen studenten inspireren om met creatieve oplossingen en duurzame innovaties aan de toekomst te werken. Studenten, docenten en onderzoekers werken bij ons vanuit verschillende invalshoeken en disciplines samen met elkaar én met talloze instellingen, bedrijven en organisaties in de stad. We leiden ondernemende professionals op. Wereldburgers met innovatiekracht, die klaar zijn voor het werken in een grootstedelijke en interculturele context. Dat vraagt een bepaalde houding en bepaalde vaardigheden – zowel van studenten als van jou: kunnen omgaan met verschillen, niet bang zijn om te vragen, nieuwsgierig zijn naar de ander. Belangrijke waarden binnen de HvA.

Eigen thuisbasis binnen een grootstedelijke hogeschool

Ook al zijn we een van de grootste hbo-instellingen in Nederland, niemand is een nummer. We vinden het belangrijk dat iedereen zich bij ons thuis voelt en ook een thuisbasis ervaart. Je werkt op je eigen campus – de HvA heeft vier campussen, verdeeld over de stad. En je bent altijd onderdeel van een specifieke afdeling en team. Binnen je team krijg je alle ruimte om jezelf te laten zien en jezelf verder te ontwikkelen. De verschillende onderwijsteams zijn eigenaar van de opleidingen. Versterkt door gespecialiseerde ondersteunende medewerkers.

Collega's van Hogeschool van Amsterdam vertellen

Casper Hoorn

Hogeschool van Amsterdam

Functie Docent HRM - Coördinator leerjaar 2

Sector Economie

‘Het is best een heftige baan, docent zijn. Je zinnen verzetten vind ik cruciaal. Tegelijk: je moet jezelf ook niet té serieus nemen.’

Bekijk de video

Luca Lopes de Leao Laguna

Hogeschool van Amsterdam

Functie Docent HRM - Onderzoeker

Sector Economie

‘Heel erg leuk om niet alleen maar onderwijs te geven, maar ook niet alleen maar met onderzoek bezig te zijn. Het vraagt allebei heel andere vaardigheden.’

Bekijk de video
Wist je dat...

… De HvA 224 studenten heeft die ook topsporter zijn? Zij zijn verdeeld over 43 opleidingen en hebben een gemiddelde studieduur van 4,8 jaar. De HvA biedt een breed programma voor topsporters en voert hiermee de topsportbeoefening in het landelijke hoger onderwijs aan.

Wist je dat...

… De bacheloropleidingen International Business and Management Studies (IBMS) en International Business and Languages (IBL) het internationale EPAS-keurmerk ontvingen? Dit keurmerk geeft wereldwijd de kwaliteit aan van internationale bedrijfs- en managementopleidingen. De HvA is de eerste Nederlandse hogeschool die dit keurmerk ontving.

Wist je dat...

… Een van de HvA-docenten in 2018 werd uitgeroepen tot Docent van het Jaar? Youssef el Bouhassani, docent Toegepaste Wiskunde en senior onderzoeker Urban Analytics, werd uit vijf overgebleven finalisten door het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) verkozen tot Docent van het Jaar van het hele hoger onderwijs in Nederland.

Wist je dat...

… De Kweekschool voor de Zeevaart in Amsterdam, opgericht in 1785, een van de oudste voorlopers is van de HvA? Amsterdam staat van oudsher bekend om hoogstaand technisch en nautisch zeevaartonderwijs. Vandaag de dag geven studenten de opleiding Maritiem Officier in tevredenheidsonderzoeken een dikke acht.

In het kort

Locaties
4 campussen in de stad Amsterdam
Aantal studenten
46.675
Aantal medewerkers
3.865
Opleidingsrichtingen
Bewegen, Business en Economie, Creatie en Informatie, Maatschappij en Recht, Onderwijs en Opvoeding, Techniek
Website
Website Hogeschool van Amsterdam