Terug naar de hogescholen

Hanzehogeschool

De Hanzehogeschool Groningen is de oudste multisectorale hogeschool van Nederland. In 2013 vierde zij haar 215-jarig bestaan. Met vestigingen in Groningen, Assen en Leeuwarden telt de hogeschool circa 26.250 studenten en 3.000 personeelsleden.

De Hanzehogeschool Groningen ontwikkelt zich, met 50 lectoraten en 6 kenniscentra, tot een kennisinstelling voor toegepast onderzoek. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en non-profit instellingen.

Onze missie
De Hanzehogeschool Groningen, University of Applied Sciences, wil vanuit een Europees perspectief op hoger onderwijs de belangrijkste partner van de bedrijven en instellingen in Noord-Nederland zijn bij het opleiden van professionals en het ontwikkelen van toepasbare praktijkgericht kennis.

Deze missie komt voort uit de identiteit als brede en diverse hogeschool en maatschappelijke onderneming. De centrale waarden die hierbij horen zijn:

  • individuele ontplooiing;
  • respect en actieve tolerantie;
  • ondernemend;
  • verantwoordelijk.

Vanuit deze centrale waarden levert de Hanzehogeschool Groningen een bijdrage aan de professionele beroepsbeoefening in de (Noord-)Nederlandse kennissamenleving.

De missie vloeit voort uit het idee dat de regio Noord-Nederland, in haar ontwikkeling naar een kenniseconomie, juist een ambitieuze hogeschool nodig heeft. De regio is gebaat bij een hogeschool die een daadwerkelijke kwaliteitsimpuls kan geven vanuit een internationaal perspectief, met een vergrote vitaliteit en aantrekkelijkheid van de regio als gevolg. Die rol wil de hogeschool op zich nemen, bijvoorbeeld door voluit te participeren in Healthy Ageing en energie als noordelijke kennisspeerpunten.

De Hanzehogeschool Groningen onderscheidt zich van andere hogescholen door de veelkleurigheid en het eigen gezicht van de schools, de sterke nadruk op internationalisering en de directe band met de noordelijke regio.

Onze visie
Studenten en medewerkers zijn partners in een kennisgemeenschap en leveren elk hun eigen bijdrage aan het gezamenlijke doel: uitstekende professionals op het hoogste niveau aan de maatschappij leveren. De student en diens individuele ontwikkeling tot competente beroepsbeoefenaar staat centraal. De samenwerking met bedrijven en instellingen in kennistoepassing en innovatie, en in de vormgeving van onderwijs, is daarbij onontbeerlijk.

Vacatures 6

Geplaatst: 21-06-2017
Sluitingsdatum: 06-07-2017

Promovendus ‘Frailty of elderly in The Netherlands and China’

De toegenomen levensverwachting in zowel China als in Nederland vraagt om effectieve preventie, zorg en revalidatie bij kwetsbare ouderen. Vanuit China is belangstelling voor de expertise die LAHC...
Standplaats
Groningen
Functietype
Onderzoek / Lector 
Opleidingsniveau
WO
Dienstverband
Tijdelijk
Aanstellingsomvang
min. 0,4 fte, max. 0,6 fte
Salarisschaal
max. 10 (€2.638,45 - €3.994,25)
Opleidingssector
Gezondheidszorg 
Geplaatst: 16-06-2017
Sluitingsdatum: 29-06-2017

Teamleider Bedrijfsvoering

Je initieert en implementeert verbeteringen en vernieuwingen op proces- en beleidsmatig vlak. Je geeft op een inspirerende en motiverende wijze leiding aan zowel het team Ondersteuning als aan het...
Standplaats
Groningen
Functietype
Management / Leidinggevend 
Opleidingsniveau
WO
Dienstverband
Tijdelijk
Aanstellingsomvang
min. 0,8 fte, max. 1 fte
Salarisschaal
max. 12 (€4.122,09 - €5.301,29)
Opleidingssector
Economie 
Geplaatst: 16-06-2017
Sluitingsdatum: 29-06-2017

Teamleider Onderwijs Bedrijfskunde

Als teamleider ben je verantwoordelijk voor een deel van de opleiding BKM vol- en deeltijd. Je bent in staat om reële ambities te stellen, draagvlak daarvoor te creëren en de scope te behouden. Je...
Standplaats
Groningen
Functietype
Management / Leidinggevend 
Opleidingsniveau
WO
Dienstverband
Tijdelijk
Aanstellingsomvang
min. 0,8 fte, max. 0,8 fte
Salarisschaal
max. 12 (€4.122,09 - €5.301,29)
Opleidingssector
Economie 
Geplaatst: 09-06-2017
Sluitingsdatum: 25-06-2017

Adviseur Human Resources Development & Innovatie

Als adviseur HRD&I ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen, implementeren en borgen van eigentijds HRD beleid dat gericht is op de verdere ontwikkeling van de Hanzehogeschool tot een innovatieve...
Standplaats
Groningen
Functietype
Ondersteunend / Staf 
Opleidingsniveau
HBO
Dienstverband
Tijdelijk
Aanstellingsomvang
min. 0,6 fte, max. 0,6 fte
Salarisschaal
max. 11 (€3.392,46 - €4.661,12)
Opleidingssector
Stafdienst (algemeen) 
Geplaatst: 15-06-2017
Sluitingsdatum: 28-06-2017

Teamleider Onderwijs en Onderzoek Verpleegkunde

Wie zoeken weWe zijn op zoek naar een teamleider die professionals faciliteert om onderwijs, praktijkgerichte projecten en onderzoek te verzorgen.Op leidinggevend gebied ben je een inspirerend en...
Standplaats
Groningen
Functietype
Management / Leidinggevend 
Opleidingsniveau
WO
Dienstverband
Tijdelijk
Aanstellingsomvang
min. 0,8 fte, max. 1 fte
Salarisschaal
max. 13 (€4.721,54 - €5.750,90)
Opleidingssector
Gezondheidszorg 
Geplaatst: 02-06-2017
Sluitingsdatum: 25-06-2017

Technisch Specialist Werkplek

Als technisch specialist word je ingezet op de doorontwikkeling van onze werkplekken. Op dit moment werken we met Microsoft oplossingen, zoals Office365, Windows 10, Intune en Azure. We werken toe...
Standplaats
Groningen
Functietype
Ondersteunend / Staf 
Opleidingsniveau
HBO
Dienstverband
Tijdelijk
Aanstellingsomvang
min. 0,8 fte, max. 1 fte
Salarisschaal
min. 10 (€2.638,45 - €3.994,25), max. 11 (€3.392,46 - €4.661,12)
Opleidingssector
Techniek