Terug naar de hogescholen

Hanzehogeschool

De Hanzehogeschool Groningen is de oudste multisectorale hogeschool van Nederland. In 2013 vierde zij haar 215-jarig bestaan. Met vestigingen in Groningen, Assen en Leeuwarden telt de hogeschool circa 26.250 studenten en 3.000 personeelsleden.

De Hanzehogeschool Groningen ontwikkelt zich, met 50 lectoraten en 6 kenniscentra, tot een kennisinstelling voor toegepast onderzoek. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en non-profit instellingen.

Onze missie
De Hanzehogeschool Groningen, University of Applied Sciences, wil vanuit een Europees perspectief op hoger onderwijs de belangrijkste partner van de bedrijven en instellingen in Noord-Nederland zijn bij het opleiden van professionals en het ontwikkelen van toepasbare praktijkgericht kennis.

Deze missie komt voort uit de identiteit als brede en diverse hogeschool en maatschappelijke onderneming. De centrale waarden die hierbij horen zijn:

  • individuele ontplooiing;
  • respect en actieve tolerantie;
  • ondernemend;
  • verantwoordelijk.

Vanuit deze centrale waarden levert de Hanzehogeschool Groningen een bijdrage aan de professionele beroepsbeoefening in de (Noord-)Nederlandse kennissamenleving.

De missie vloeit voort uit het idee dat de regio Noord-Nederland, in haar ontwikkeling naar een kenniseconomie, juist een ambitieuze hogeschool nodig heeft. De regio is gebaat bij een hogeschool die een daadwerkelijke kwaliteitsimpuls kan geven vanuit een internationaal perspectief, met een vergrote vitaliteit en aantrekkelijkheid van de regio als gevolg. Die rol wil de hogeschool op zich nemen, bijvoorbeeld door voluit te participeren in Healthy Ageing en energie als noordelijke kennisspeerpunten.

De Hanzehogeschool Groningen onderscheidt zich van andere hogescholen door de veelkleurigheid en het eigen gezicht van de schools, de sterke nadruk op internationalisering en de directe band met de noordelijke regio.

Onze visie
Studenten en medewerkers zijn partners in een kennisgemeenschap en leveren elk hun eigen bijdrage aan het gezamenlijke doel: uitstekende professionals op het hoogste niveau aan de maatschappij leveren. De student en diens individuele ontwikkeling tot competente beroepsbeoefenaar staat centraal. De samenwerking met bedrijven en instellingen in kennistoepassing en innovatie, en in de vormgeving van onderwijs, is daarbij onontbeerlijk.

Vacatures 4

Geplaatst: 24-05-2018
Sluitingsdatum: 03-06-2018

Opleidingsmanager Sportkunde

We zijn op zoek naar een opleidingsmanager die professionals in staat stelt om onderwijs (ontwikkelingsgericht, blended en activerend), praktijkgerichte projecten, ondernemerschap en onderzoek te...
Organisatie
Hanzehogeschool
Standplaats
Groningen (Groningen)
Dienstverband
Tijdelijk
Aanstellingsomvang
min. 0,8 fte, max. 1 fte
Geplaatst: 18-05-2018
Sluitingsdatum: 10-06-2018

Dean voor het Instituut voor Marketing Management

Als Dean van het Instituut voor Marketing Management (IMM) ben je integraal verantwoordelijk voor het onderwijs en de bedrijfsvoering. Je geeft sturing aan de verdere ontwikkeling en realisatie van...
Organisatie
Hanzehogeschool
Standplaats
Groningen (Groningen)
Dienstverband
Tijdelijk
Aanstellingsomvang
min. 1 fte, max. 1 fte
Geplaatst: 15-05-2018
Sluitingsdatum: 27-05-2018

Docent Supply Chain Management/ Management van Informatie Systemen

Als docent SCM/ MIS word je ingezet bij de uitvoering van het onderwijs (colleges en begeleiding van projecten en afstudeeropdrachten) binnen de opleiding Bedrijfskunde in de voltijd en deeltijd. Tot...
Organisatie
Hanzehogeschool
Standplaats
Groningen (Groningen)
Dienstverband
Tijdelijk
Aanstellingsomvang
min. 1 fte, max. 1 fte
Geplaatst: 08-05-2018
Sluitingsdatum: 28-05-2018

Promovendus ‘(Differentiële) dementiediagnostiek bij verstandelijke beperking’

Mensen met een verstandelijke beperking worden steeds ouder. Dementie wordt steeds prominenter in de hedendaagse verstandelijk gehandicaptenzorg. Zo ontwikkelt ruim 70% van de mensen met downsyndroom...
Organisatie
Hanzehogeschool
Standplaats
Groningen (Groningen)
Dienstverband
Tijdelijk
Aanstellingsomvang
min. 0,4 fte, max. 0,6 fte