Terug naar Onderwijsgevend

Waar gaat het naartoe in het hbo?

Het hbo van nu is niet meer vergelijkbaar met het veel traditionelere onderwijs van vroeger. Maar we zijn er nog niet; het hbo blijft in beweging. Welke ontwikkelingen zien we richting de toekomst?

Blended learning

Het gebeurt nu al. In de toekomst zal het alleen maar meer worden: een deel van de opleiding volgen in het werkveld. Dankzij multidisciplinaire samenwerkingsverbanden. Dat vraagt niet alleen iets van studenten; als docent zul je nóg meer gaan samenwerken met de beroepspraktijk.

Gepersonaliseerd leren

Studenten die zelf leermodules ‘inkopen’ en hun eigen leertempo bepalen. Gepersonaliseerd leren is de ultieme vorm van maatwerk binnen het hbo. Als docent ben je steeds meer een begeleider/coach van het leerproces van studenten.

State-of-the-art technieken

Technologische ontwikkelingen hebben een steeds verdergaande impact op het onderwijs. Hoorcolleges op afstand, multidisciplinaire onderwijsprogramma’s met dwarsverbanden tussen opleidingen, de inzet van 3D-technologieën… straks is het geen toekomstmuziek meer.

We gaan nog meer delen

Elke academie of school zijn eigen leertrajecten? In de toekomst gaan we alleen maar méér delen. Bijvoorbeeld door modules online aan te bieden. En nog meer onderling uit te wisselen. Daar zijn niet alleen de studenten bij gebaat; het maakt het werk van jou als docent ook inspirerender.

Strategische hbo-agenda

In de strategische agenda ‘Wendbaar & weerbaar’ schetst de Vereniging Hogescholen de belangrijkste uitdagingen, opdrachten en ambities van het hbo tot 2025.

Lees hier meer over de strategische agenda ‘Wendbaar & weerbaar’.