Terug naar Onderwijsgevend

Het kennisniveau van hbo docenten

Hogescholen leiden hun studenten vooral op voor de graad van professioneel bachelor. Naast de bacheloropleiding kunnen hogescholen ook opleiden voor de graad van associate degree en voor een professioneel master. Hogescholen streven naar kwaliteit en professionaliteit. Daarom wordt er veel verwacht van docenten. Bijvoorbeeld dat ze een masterdiploma hebben en pedagogisch/didactisch bekwaam zijn. Kandidaten met deze kwalificaties hebben de voorkeur. Voldoe jij niet aan deze eisen, maar wil je deze kwalificaties wel op korte termijn halen, reageer dan ook op een vacature. Hogescholen bieden vaak ondersteuning aan om de kwalificaties in een later stadium alsnog te behalen.

Vakmanschap
Het hebben van werkervaring in het betreffende beroepsdomein is altijd een harde selectie-eis. Vakmanschap is onlosmakelijk verbonden met de opleidingen die hogescholen verzorgen. Dat  betekent dat docenten moeten zorgen dat studenten de kennis en vaardigheden aanleren die specifiek zijn voor de rol van de professional in het werkveld. Een goede verbinding tussen de opleiding en de beroepspraktijk is daarvoor een noodzakelijke voorwaarde. De (startende) docent met actuele praktijkervaring geeft hiervoor de juiste context. Docenten moeten praktijkvoorbeelden kunnen aandragen en daarover kunnen vertellen en discussiëren met hun studenten.

Studenten moeten meer dan vroeger worden opgeleid tot beroepsbeoefenaren die ook over een onderzoekende attitude beschikken. Dit stelt hogere eisen aan hun docenten. De docent is leermeester, praktijkdeskundige, onderzoeker, ondernemer en niet in de laatste plaats begeleider van studenten. Niet elke docent zal echter in even grote mate elke rol kunnen vervullen.