Algemene voorwaarden

Inleiding

Welkom op www.werkenbijhogescholen.nl. Deze website wordt beheerd door Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo. Door deze website te bezoeken en te gebruiken, gaat u akkoord met de volgende algemene voorwaarden. Lees deze zorgvuldig door voordat u de website gebruikt. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, vragen wij u vriendelijk om de website niet te gebruiken.

1. Gebruik van de website

1.1 De inhoud van deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

1.2 Het is verboden om materiaal van deze website te gebruiken, te kopiëren, te verspreiden of op enige andere wijze te exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo.

2. Intellectuele eigendomsrechten

2.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website, inclusief maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, logo’s en software, zijn eigendom van Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo of de bij haar aangesloten hogescholen.

2.2 U mag geen enkel deel van de inhoud van deze website reproduceren, wijzigen of verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo.

3. Aansprakelijkheid

3.1 Wij streven ernaar om de informatie op deze website accuraat en up-to-date te houden, maar geven geen garanties, expliciet of impliciet, over de volledigheid, juistheid, betrouwbaarheid of beschikbaarheid van de inhoud.

3.2 Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo aanvaard geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik (of de onmogelijkheid van het gebruik) van of het vertrouwen in de inhoud van deze website, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Zestor.

4. Informatie van derden

4.1 Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo is niet verantwoordelijk voor de volledigheid, juistheid, betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de op deze website geplaatste informatie afkomstig van derden, en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid.

4.2 Deze website bevat links naar externe websites die buiten de controle van Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo vallen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de beschikbaarheid van deze externe websites.

4.3 Het gebruik van externe links is op eigen risico. Wij raden aan om de algemene voorwaarden en privacyverklaringen van deze externe websites te raadplegen.

5. Privacybeleid

5.1 Uw privacy is belangrijk voor ons. Ons privacybeleid, dat uitlegt hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en beschermen, is beschikbaar op www.werkenbijhogescholen.nl/privacy/.

5.2 Door deze website te gebruiken, stemt u in met de verwerking van uw gegevens zoals beschreven in ons privacybeleid.

6. Wijzigingen in de algemene voorwaarden

6.1 Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden op deze pagina gepubliceerd en zijn van kracht zodra ze zijn geplaatst.

6.2 Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig deze pagina te controleren op eventuele wijzigingen. Uw voortdurende gebruik van de website na de publicatie van wijzigingen houdt in dat u akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden.

7. Toepasselijk recht en jurisdictie

7.1 Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland.

7.2 Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in Nederland.

8. Contactinformatie

8.1 Voor vragen of opmerkingen over deze algemene voorwaarden kunt u contact met ons opnemen.

Door deze website te gebruiken, erkent u dat u deze algemene voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat.

Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo
Beheerder van: www.werkenbijhogescholen.nl

Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op: 3 juni 2024

 

logo Zestor