Terug naar blogoverzicht

Veranderingen

Hogeschoolonderwijs staat bol van de veranderingen. Sommige zijn zinvol omdat het onderwijs daadwerkelijk verbeterd. Andere veranderingen ervaar ik heel soms als jammerlijke pogingen die hun doel niet treffen. Niet altijd verbeterd het onderwijsprogramma immers. Bovendien zie ik dat er soms te veel tijd wordt gestoken in het herinrichten van een curriculum. Dat kost docenten veel tijd en energie. En we hebben het al zo druk.

Noodzaak

Maar soms kan het onderwijs en de inrichting daarvan echt beter en is een verandering noodzakelijk om beter aan te sluiten bij de samenleving die immers ook constant aan verandering onderhevig is. Zo willen we als hogescholen studenten afleveren die in deze samenleving werk vinden, die zich kunnen redden en die goed toegerust zijn om een mooie professional te worden.

Een nieuwe weg vinden kost tijd

Bij de Academie voor mens en Arbeid gaan we voor de voltijd opleidingen HRM en Toegepaste psychologie het curriculum opnieuw inrichten en meer samenwerken. Bovendien moet de opleiding Toegepaste Psychologie praktijkgerichter worden.

In de eerste instantie werd ik enorm geprikkeld om mee te denken over deze grote ophandenzijnde verandering.  Ik denk dat deze ontwikkeling belangrijk is en aansluit bij die omgeving die een andere manier van opleiden van ons vraagt, maar ook de opleiding inhoudelijk kan verbeteren. Daarnaast houd ik van ontwikkelingen. Maar, mijn ervaring leert me dat zo’n transitie wel 5 jaar in beslag neemt. Een nieuwe weg vinden naar goed en gezond onderwijs,waar iedereen weer achter staat, kost nu eenmaal tijd.

We moeten soms oude waarden loslaten om er nieuwe voor te vinden of in de plaats te laten komen.

Meebewegen en oude waarden loslaten

Dat betekent dat we bereid moeten zijn om mee te bewegen, soms oude waarden mogen loslaten om er nieuwe voor in de plaats te laten en te vinden. In de meeste opleidingen is sprake van verschillende meningen t.a.v. de inrichting van het onderwijs. Als je ergens nieuw binnen komt ervaar je sterk hoe die zogenaamde ‘bloedgroepen’ aan het zoeken zijn en elkaar soms niet of soms wel vinden of iets uit moeten vechten wat tijd en energie kost.

Verzet werkt vaak averechts is mijn ervaring en kost heel veel energie.

Een pittige klus

Ik heb de nodige ontwikkelingen meegemaakt. Toen ik acht jaar geleden bij social work ging werken op de Haagse Hogeschool ontwierpen we een opleiding Social Work vanuit de verschillende bloedgroepen: SPH, Maatschappelijk Werk en CMV.

Deze drie verschillende bloedgroepenmoesten we met pijn in het hart laten gaan ten bate van één generieke SW-opleiding.Soms is er een pittige verdediging van eigen waarden ideeën, normen en overtuigingen t.o.v. de inhoud van de opleiding. De curriculum commissie heeft dan een enorme klus. Ook een ontwerpteam heeft dan een pittige klus te klaren. Soms is er weerstand, soms is er omarming. Soms is er pijn om verlies. Verzet werkt vaak averechts is mijn ervaring en kost heel veel energie.

De Saxion Parttime School

Ik werk sinds ik bij Saxion werk ook bij de Saxion Parttime School (SPS). De noodzaak van een leven lang leren wordt steeds urgenter. Zowel bij onze opleidingen, cursussen als maatwerkoplossingen, staat altijd de dagelijkse praktijk centraal.

De studenten hier zijn gedreven en gemotiveerd en moeten altijd een beroepsproduct afleveren dat past in hun werkcontext. Verdiepen, verbreden of toch die carrièreswitch? In deeltijd studeren?Er zijn zo ontzettend veel opties waaruit je kunt kiezen! Zo zijn er korte modulen die stapelbaar zijn tot een hbo-diploma, cursussen, post-hbo’s of zelfs een complete Associate degree, bachelor- of masteropleiding.

Wij werken vanuit Toegepaste Psychologie SPS samen met de opleidingen van Hbo-v en Social work in een team Zorg en Welzijn. Sommige modules ontwerpen we samen en geven we samen. Hier komen alle opleidingen samen waarin ik de afgelopen 10 jaar een rol had.

Omgaan met veranderingen betekent soms ook het stuur in eigen hand nemen en complexiteit durven loslaten.

Overzichtelijk

Dus ging ik nadenken. Ik vind bij SPS de praktijk dichtbij. Dat past bij mij. Het is me werkelijk steeds weer een genoegen om de studenten bewust te maken van hun werkcontext en de theoretische concepten samen met hen te verbinden aan praktijksituaties.

Saxion wil op een waardevolle manier bijdragen aan een slimme, veilige en duurzame wereld. Daar maak ik graag deel van uit. Gisteren besloot ik om met mijn aanstelling geheel te kiezen voor SPS volgend schooljaar. Ik creëer daarmee voor de laatste vier jaar van mijn werkend leven een overzichtelijk en duurzame werkcontext. Omgaan met veranderingen betekent soms ook het stuur in eigen hand nemen en complexiteit durven loslaten.