Terug naar de vacatures

Voorzitter examencommissiekamer (0,6 fte)

Geplaatst: 10-07-2024
Sluitingsdatum: 20-08-2024
Organisatie
Hogeschool Rotterdam
Standplaats
Rotterdam 
Functietype
Management / Leidinggevend 
Opleidingsniveau
WO 
Dienstverband
Tijdelijk 
Aanstellingsomvang
min. 0.6 fte, max. 0.6 fte 
Salarisschaal
max. 12 (€5.275,76 - €6.899,83) 
Opleidingssector
Economie 

Functie-inhoud

Onze organisatie:
Hogeschool Rotterdam is een dynamische onderwijsinstelling waar meer dan 40.000 studenten en 4.000 medewerkers aan hun carrière werken. De hogeschool biedt, verspreid over de stad, meer dan negentig opleidingen aan in de richtingen Kunst, Onderwijs, Gedrag en Maatschappij, Gezondheidszorg, Economie, Techniek en Media & ICT.

Binnen Hogeschool Rotterdam Business School (RBS) zijn alle commerciële, bedrijfskundige, financiële en internationale business opleidingen samengebracht. De Business School bestaat uit ongeveer 13.000 studenten en heeft circa 750 medewerkers. De RBS profileert zich met vier inhoudelijke accenten in haar activiteiten: betekeniseconomie, digitale economie, circulariteit en leiderschap. Het zijn bij uitstek déze vier accenten die de RBS verbinden aan de regio Rotterdam.

De RBS is een gemeenschap van professionals die samen met onze studenten een kennisinstelling vormt voor het economisch werkveld. De RBS biedt onderwijs dat voor iedereen toegankelijk is in de dynamische context van de praktijk. De RBS ontwikkelt samen met het kenniscentrum Business Innovation nieuwe kennis voor haar eigen programma’s en voor het werkveld via hoogwaardig praktijkgericht onderzoek.

De examencommissie RBS bestaat uit twee examencommissiekamers. Er is een examencommissiekamer voor de Nederlandstalige opleidingen en een examencommissiekamer voor de Engelstalige opleidingen.

De examencommissiekamer voor de Engelstalige opleidingen van de RBS is op zoek naar een enthousiaste collega die de rol van voorzitter op zich wil nemen. Wil jij het huidige team versterken en ben je voor 0,6 fte beschikbaar? Lees dan snel verder.
Onder de Engelstalige opleidingen vallen de opleiding IB en de master opleidingen in International Supply Chain Management (voltijd en deeltijd) en Consultancy and Entrepreneurship, inclusief de Master's Foundation Programme. De examencommissiekamer bestaat uit de voorzitter, vicevoorzitter, leden vanuit de opleiding en een extern lid. De examencommissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

De examencommissie is het orgaan dat op objectieve wijze vaststelt of een student voldoet aan de voorwaarden die de onderwijs- en examenregeling stelt ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad.

De kernactiviteiten van de examencommissiekamer RBS-EN
 • op objectieve en deskundige wijze vaststellen of een student voldoet aan de voorwaarden die de hogeschoolgids stelt ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad;
 • het borgen van de kwaliteit van de tentamens en examens;
 • het signaleren van risico’s die de kwaliteit van de examinering bedreigen;
 • het verlenen van vrijstelling voor het afleggen van één of meer tentamens;
 • verlenen van toestemming en of het geven van aanwijzingen voor het afleggen van een afwijkend examen;
 • onderzoek doen naar en maatregelen nemen bij vermoedens van fraude en klachten rondom toetsing;
 • het afhandelen van studentverzoeken en klachten via OSIRS zaak;
 • jaarlijks rapporteren aan het instellingsbestuur.

Wat ga je doen?
De voorzitter is het boegbeeld van de examencommissie en is eindverantwoordelijk voor het onafhankelijk en deskundig functioneren van de examencommissie en is daarop aanspreekbaar. Hij/zij geeft leiding aan de uitvoering van de wettelijke taken én leden van de examencommissiekamer RBS-EN.

We zijn op zoek naar een stevige onderwijsprofessional die zijn/haar sporen heeft verdiend. Hij/zij is in staat zich snel in te werken in de bijzondere en complexe opgaven die deze opleidingen soms stelt. De voorzitter staat boven de partijen en schakelt makkelijk in communicatie met de directie, het instituutsmanagement en het CvB.
 • Zorgt voor het gezamenlijk opstellen van een jaarplan (incl. jaarcyclus), monitort de uitvoering van deelactiviteiten t.b.v. het wettelijk kader, definieert en deelt de specifieke portefeuilles toe en ziet toe op een adequate uitvoering en verslaglegging van de uit het jaarplan voortvloeiende activiteiten (incl. toetscommissies).
 • Geeft samen met het management, en met respect voor ieders rol, vorm aan hoge kwaliteit van de opleidingen.
 • Is medeverantwoordelijk voor en verantwoordt en verdedigt het beleid en de genomen besluiten tegenover interne en externe partijen.
 • Is medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van de werkzaamheden van de examencommissie.
 • Is eindverantwoordelijk voor de borging door middel van periodiek onderzoek of het totale pakket van tentamens de vereiste eindkwalificaties toetst.
 • Adviseert namens de examencommissie het management over de benoeming van de leden van de examencommissie.
 • Wijst namens de examencommissie examinatoren aan en zorgt (via mandatering naar de toetscommissie) voor richtlijnen voor de constructie van tentamens.
 • Is eindverantwoordelijk voor het houden van toezicht op de naleving van richtlijnen en regelingen over fraude.
 • Is eindverantwoordelijk voor de door de examencommissie genomen beslissingen.
 • Is eindverantwoordelijk voor het op orde zijn van de ‘boekhoudkundige taken’ zoals het verlenen van vrijstellingen en kan hierover verantwoording afleggen.
 • Ondertekent het getuigschrift en het diplomasupplement.
 • Is medeverantwoordelijk voor de beslissingen, binnen de bij de hogeschool vigerende regelgeving, ten aanzien van maatregelen die de opleiding moet nemen voor studenten met een functiebeperking.
 • Draagt zorg voor voortdurende professionalisering van de leden en werkwijzen.
 • Bereidt samen met de ambtelijk secretaris de vergaderingen voor en leidt de vergaderingen van de examencommissie.
 • Zorgt voor een gedifferentieerde jaarverslaglegging zodat opleidingsclusters herkenbaar blijven en bouwt de jaarverslaglegging op uit een viertal deel-kwartaalrapportages.
 • Rapporteert aan het CvB en informeert directie en IMT.

Wat we jou bieden:
Hogeschool Rotterdam bied je een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar met uitzicht op vast (D4 cao hbo). Het salaris bedraagt afhankelijk van je opleiding en ervaring minimaal € 5.275,76 en maximaal € 6.899,83 (schaal 12) bruto per maand bij een volledig dienstverband, exclusief 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering. Onze secundaire arbeidsvoorwaarden omvatten uitstekende scholings- en ontwikkelmogelijkheden en een aantrekkelijke pensioenregeling.

Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor het in dienst treden bij Hogeschool Rotterdam.

De taak van voorzitter van de examencommissie wordt op voordracht van de Instituutsdirectie door het College van Bestuur per studiejaar benoemd.

We streven naar diversiteit en het werven van collega’s uit groepen die thans ondervertegenwoordigd zijn in ons onderwijs. We geven bij gelijke geschiktheid de voorkeur aan een kandidaat die de diversiteit binnen ons team versterkt.

Een selectiecommissie zal de sollicitatiegesprekken voeren met de kandidaten. De selectiecommissie bestaat uit een lid van het managementteam, voorzitter examencommissiekamer RBS-NL en ad -interim voorzitter examencommissiekamer RBS-EN, twee leden van de examencommissiekamer RBS-EN, directeur RBS & HRM Business Partner.

Ben jij wie we zoeken?
Om de activiteiten op correcte wijze uit te voeren dient een voorzitter van de examencommissie te beschikken over de onderstaande kwalificaties:
 • Je hebt onderwijservaring;
 • je bent in het bezit van SKE certificering;
 • je hebt kennis van curriculum en eindkwalificaties van de betreffende opleiding(en);
 • je bezit deskundigheid op het gebied van toetsing, wetgeving zoals de WHW;
 • je bent op de hoogte van regelgeving en procedures voor het verlenen van vrijstellingen;
 • je hebt het vermogen om samen te kunnen werken met de voorzitter van de examencommissiekamer van de Nederlandstalige opleidingen om het integratie- en implementatieproces soepel te laten verlopen;
 • je kan integere afwegingen maken tussen het belang van de organisatie en het belang van de student;
 • je beschikt over aantoonbare leidinggevende kwaliteiten;
 • je bent besluitvaardig en kan snel maar zorgvuldig de juiste besluiten nemen;
 • een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift is een vereiste.

Direct solliciteren

Spreekt deze vacature je aan? Solliciteer dan direct

Solliciteer direct