Terug naar de vacatures

Vacature: Lector Toegepaste Microbiologie (0,8–1,0 fte)

Geplaatst: 14-10-2021
Sluitingsdatum: 14-11-2021
Organisatie
Hogeschool Leiden
Standplaats
Leiden 
Functietype
Onderzoek / Lector 
Opleidingsniveau
Gepromoveerd 
Dienstverband
Tijdelijk 
Aanstellingsomvang
min. 0.8 fte, max. 1 fte 
Salarisschaal
max. 14 (€5.345,12 - €6.813,59) 
Opleidingssector
Techniek, Agro & food 

Functie-inhoud

Vacature: Lector Toegepaste Microbiologie (0,8–1,0 fte)

De faculteit Science & Technology van Hogeschool Leiden zoekt per 1 december 2021 een Lector Toegepaste Microbiologie (0,8–1,0 fte).

De functie
De life sciences sector heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld, waarbij een zeer belangrijke rol is weggelegd voor genomics. De verwachting is dat, met de komst van steeds meer geavanceerde technologieën, deze sector een groeiende impact krijgt op de verbetering van de kwaliteit van leven. Daarvoor dienen wetenschappelijke ontdekkingen te worden vertaald naar praktische toepassingen en marktoplossingen.

Hogeschool Leiden en BaseClear hebben beiden de ambitie uitgesproken om hun expertise op het gebied van genomics te vergroten en zich hierbij voornamelijk te richten op micro-organismen. Door verdere kennisverwerving in de microbiologie is onze intentie om nieuwe toepassingen te ontwikkelen die bijdragen aan maatschappelijke thema’s zoals duurzaamheid en milieu. Daarbij streven wij ernaar een belangrijke samenwerkings- en kennispartner te zijn voor de academie en het bedrijfsleven.

Als Lector Toegepaste Microbiologie ben jij het boegbeeld van beide organisaties. Jij verricht praktijkgericht onderzoek naar de rol van micro-organismen in verschillende ecosystemen bij mens, dier en plant. Denk aan bijvoorbeeld de darm en de huid. Jij probeert de kennis over microbiële stammen en microbiomen te vertalen naar commerciële toepassingen en zogenoemde “bio-based” alternatieven te vinden voor traditionele industriële oplossingen en het welzijn van dier en mens te verbeteren.

Je geeft op inspirerende wijze leiding aan de leden van het lectoraat. Via het onderzoek lever je een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van het werkveld, het onderwijs en aan professionalisering van docenten. Tegelijkertijd zoek je contact met instituten en bedrijven die zich in dit werkveld bevinden en vergroot je hiermee het netwerk. Tenslotte geef je BaseClear wetenschappelijke en technische ondersteuning bij commerciële projecten die de beoogde innovatie bewerkstelligen. Je bent een ondernemende onderzoeker en netwerker met sterke communicatieve eigenschappen; iemand die mensen meeneemt en inspireert. Je bent verantwoordelijk voor:

 • Bijdragen aan de uitvoering en verdere ontwikkeling van het onderzoeksprofiel en programma van het kenniscentrum Leiden Centre for Applied Bioscience (LCAB), waarvan het nieuwe lectoraat Toegepaste Microbiologie onderdeel zal zijn.
 • Het voor langere termijn inrichten van het lectoraat Toegepaste Microbiologie door middel van het formuleren van korte en lange termijn doelstellingen, de formering van een kenniskring en het opzetten, coördineren en uitvoeren van praktijkgericht onderzoek.
 • Het uitdragen van de filosofie en strategie van Hogeschool Leiden en BaseClear.
 • Het vertegenwoordigen van BaseClear, het LCAB en meer specifiek het eigen lectoraat; 1) bij het verwerven van opdrachten voor vernieuwend en kennisverbredend onderzoek, 2) bij het beschikbaar laten komen van financiële middelen, 3) bij overleggen met instituten en bedrijven die actief zijn in het werkveld 4) bij marketing en in de media en 5) op congressen door middel van presentaties en publicaties.
 • Nauw samenwerken met het werkveld in het ophalen van onderzoeksvraagstukken, het uitvoeren van het onderzoek, het toepassen van onderzoeksresultaten en het verwerken van deze in nieuwe producten.
 • Het wetenschappelijk beoordelen en technisch ondersteunen van werkveld gerelateerde commerciële projecten van BaseClear.
 • Het creëren en onderhouden van netwerken met externe stakeholders, zowel regionaal, landelijk en internationaal, zodat de reikwijdte van Hogeschool Leiden en BaseClear wordt verbreed en waar mogelijk van externe kennis en faciliteiten gebruik kan worden gemaakt.
 • Het verder integreren van onderzoek en onderwijs binnen de faculteit en de hogeschool, onder meer via het begeleiden van studenten op onderzoeksopdrachten en het geven van onderwijs.
 • Vanuit het onderzoek inhoudelijk advies geven over bestaand en nieuw lesmateriaal en het ontwikkelen daarvan ten behoeve van de onderwijsprogramma’s van de Applied Science opleidingen van de faculteit Science & Technologie.
 • In het kader van deskundigheidsbevordering; het begeleiden van docentonderzoekers van de hogeschool en medewerkers van BaseClear in hun professionele ontwikkeling.

Functie-eisen

 • Opleidingsniveau: gepromoveerd op een voor het lectoraat relevant gebied.
 • Kennis en inzicht in de organisatie van het hoger beroepsonderwijs en de stakeholders.
 • Ervaring met het ontwikkelen en verzorgen van bachelor- of masteronderwijs.
 • Ruime ervaring met praktijkgericht onderzoek blijkend uit recente deelname aan onderzoeksprojecten, wetenschappelijke publicaties, publicaties in vaktijdschriften en presentaties.
 • Ervaring met het opbouwen van en leidinggeven aan een (onderzoeks-) team en het managen van onderzoeksprogramma’s.
 • Beschikken over een uitgebreid academisch en commercieel netwerk op het gebied van microbiomics.
 • Ervaring met het schrijven van onderzoeksvoorstellen en het verwerven van subsidies en andere geldstromen.
 • Vaardigheid in het inhoudelijk richting geven aan de ontwikkelingen binnen het onderzoeksdomein.
 • Microbiële expertise en kennis op het gebied van next-gen sequencing en culturomics, affiniteit met metagenomics en bio-informatica.

Hogeschool Leiden
Hogeschool Leiden is een multisectoriële hogeschool in het hart van de Randstad.
De hogeschool heeft ongeveer 12.000 studenten en 1.300 medewerkers. Het onderwijs wordt verzorgd binnen vijf faculteiten met een eigen identiteit, die samenhangt met het karakter van de opleidingen en de verschillende beroepen en werkvelden waarvoor de studenten worden opgeleid. Onze maatschappelijke opdracht is om goed beroepsonderwijs te verzorgen en gekwalificeerde professionals op te leiden die beschikken over een kritische houding en in staat zijn te functioneren in een veranderende beroepspraktijk. Naast kwalificatie voor de beroepspraktijk maken persoonsvorming, socialisatie, internationalisering en het ontwikkelen van maatschappelijke verantwoordelijkheid deel uit van onze opleidingen. Het leren van de student staat daarbij altijd centraal.

De faculteit Science & Technology
De faculteit S&T telt circa 250 medewerkers. De opleidingen van de faculteit S&T worden verzorgd door de afdelingen Applied Sciences, ICT en het Middelbaar Laboratorium Onderwijs. Bijscholing wordt verzorgd door het Centrum Bioscience en Diagnostiek. In het kader van onderzoek is het kenniscentrum Leiden Centre for Applied Bioscience (LCAB) verbonden aan de faculteit. De faculteit S&T en het LCAB werken in verschillende samenwerkingsverbanden met bedrijven en organisaties zoals Biotechnologiebedrijf BaseClear, het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Naturalis Biodiversity Center en de Universiteit Leiden.

De afdeling Applied Sciences verzorgt drie opleidingen: Biologie en medisch laboratoriumonderzoek (circa 800 studenten), Bio-informatica (circa 240 studenten) en Chemie (circa 380 studenten). In alle opleidingen is de beroepspraktijk richting- en maatgevend voor het onderwijs; praktijk en theorie zijn zoveel mogelijk geïntegreerd.

 

BaseClear
De aanstelling van de lector geschiedt in partnerschap met het biotechnologisch bedrijf BaseClear. Het LCAB heeft in de afgelopen jaren een duurzaam samenwerkingsverband opgebouwd met dit bedrijf. BaseClear is een contractonderzoekslaboratorium voor op DNA gebaseerde analyse. BaseClear heeft met name sterke expertise en ervaring ontwikkeld in toegepaste microbiologie bezien vanuit een genomics perspectief. BaseClear biedt een complete reeks microbiële genomics-services, waaronder metagenomics, microbioomanalyse, microbiële stamkarakteriseringsdiensten en culturomics.

Kenniscentrum Leiden Centre for Applied Bioscience
Praktijkgericht onderzoek vindt plaats in de multidisciplinaire samenwerkingsomgeving van het LCAB. Het LCAB verricht onderzoek op verschillende vakgebieden (onderzoekslijnen) binnen het thema Biodiversiteit en Gezondheid en heeft expertise in de toepassing van een breed scala aan ‘omics’ technologieën.
Het LCAB vormt met haar lectoraten Genome-based Health, Metabolomics en Metagenomics en de vakgroepen Bio-informatica en Foodlab een onderzoekseenheid, bestaande uit een samenhangende groep onderzoekers die vanuit dezelfde signatuur onderzoek verrichten.

 

Arbeidsvoorwaarden
De cao-hbo is van toepassing. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring, minimaal €5.345,12 en maximaal €6.813,59 (schaal 14). Het betreft een dienstverband voor 0,8-1,0 fte voor bepaalde tijd, met het voornemen tot verlenging. Daarnaast is er een pensioenregeling via het ABP en is er de mogelijkheid tot flexibel werken. Er zijn diverse ontwikkelmogelijkheden binnen de hogeschool en er is ruimte voor professionalisering. Verder kent de cao-hbo een eindejaarsuitkering van 8,3 % en is de hogeschool dicht bij station Leiden gelegen.

 

Informatie en sollicitatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Walter Zuijderduin, faculteit Science & Technology via telefoonnummer: 06 48 13 40 21 of per e-mail: zuijderduin.w@hsleiden.nl

U kunt uw sollicitatie inclusief curriculum vitae tot 15 november 2021 mailen naar: werving- selectie@hsleiden.nl

Vermeld alstublieft in de titel van uw mail: ‘vacaturenummer 113/2021/S&T uw achternaam en voorletter(s)’.

De interne en externe sollicitatieprocedure lopen tegelijkertijd. Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten de voorkeur.

Wij verzamelen de persoonlijke gegevens uitsluitend voor de selectie. De persoonsgegevens zullen worden vernietigd uiterlijk 4 weken na het afronden van de procedure. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Hogeschool Leiden kunt u vinden op de pagina Gedragsregels en Rechtsbescherming.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Direct solliciteren

Spreekt deze vacature je aan? Solliciteer dan direct

Solliciteer direct