Terug naar de vacatures

Transitiedirecteur Hogeschool Rotterdam Business School

Geplaatst: 30-06-2020
Sluitingsdatum: 31-12-2020
Organisatie
Hogeschool Rotterdam
Standplaats
Rotterdam 
Functietype
Management / Leidinggevend 
Opleidingsniveau
WO 
Dienstverband
Tijdelijk 
Aanstellingsomvang
min. 1 fte, max. 1 fte 
Salarisschaal
max. 15 (€5.642,27 - €7.284,86) 
Opleidingssector
Economie 

Functie-inhoud

Het College van Bestuur van Hogeschool Rotterdam is op zoek naar een:

Transitiedirecteur Hogeschool Rotterdam Business School

Plaats in de organisatie

De directie van de Business School, bestaande uit een algemeen directeur bijgestaan door een transitiedirecteur, stuurt de nieuwe organisatie aan. De directie stuurt een managementteam aan van 15 opleidingsmanagers en drie managers bedrijfsvoering.

Het College van Bestuur en de directie trekken samen op in zowel het veranderproces als in het aansturen van de organisatie en het beleid. De medezeggenschap is geregeld in een Instituutsmedezeggenschapsraad. Het beleid van de Business School en de uitvoering daarvan wordt in nauwe samenwerking tussen directie en onderwijsmanagers bepaald. Hoewel de transitiedirecteur in hiërarchische zin onder de algemeen directeur valt, heeft de transitiedirecteur een eigenstandige verantwoordelijkheid en rapportageplicht naar het College van Bestuur.

De opdracht

In de komende vier jaar geeft de transitiedirecteur samen met de algemeen directeur vorm aan de transitie, waarbij de netwerkstructuur vorm moet krijgen, er meer verbinding tussen opleidingen, onderwijs(teams), onderzoek en ondersteuning ontstaat, er gedeeld eigenaarschap ontstaat en de verantwoordelijkheden lager in het instituut liggen. Kernbegrippen voor de Business School hierbij zijn: impact, vertrouwen, ruimte en durf. De transitiedirecteur is lid van het directieteam van de Business School en gaat de transitie vanuit die rol verder vormgeven.

De transitiedirecteur is verantwoordelijk voor het gehele transitieproces en stuurt op het vormgeven van een lerende organisatie. Het transitieproces kent de volgende ontwikkelopgaven:

 • onderwijsteams in hun kracht;
 • onderwijsmanagers klaar voor de nieuwe rol;
 • servicegerichte ondersteuning;
 • een besturingsmodel dat werkt.

Resultaatgebieden

Management

 • is lid van de directie van de Business School en medeverantwoordelijk voor de Business School onder leiding van de algemeen directeur;
 • is (eind)verantwoordelijk voor het transitieproces, gericht op ontwikkeling leiderschap, ontwikkeling professionele ondersteuning, ontwikkeling teams en professionele identiteit;
 • treedt op als boegbeeld van de transitie van de Business School en draagt daarbij de visie van de Business School en de Hogeschool Rotterdam uit;
 • haalt weerstanden met betrekking tot de transitie weg en verwerft draagvlak voor de transitie;
 • draagt zorg voor de in- en externe communicatie met betrekking tot het transitieproces;
 • draagt zorg voor de financiële verantwoording van de transitie naar de algemeen directeur;
 • geeft mede de strategische koers en het profiel van de Business School vorm en verbindt deze aan de koers van de Hogeschool Rotterdam.

Leidinggeven aan transitie

 • draagt in samenwerking met (onderwijs)management zorg voor de vertaling van de strategische koers en het profiel van de Business School naar de transitiestrategie en een meerjaren-transitieplan voor onderwijs en ondersteuning;
 • geeft met behulp van een meerjaren-transitieplan vorm aan een veranderkundige aanpak;
 • geeft leiding aan de uitvoering van deze veranderaanpak gericht op het realiseren van de vier ontwikkelopgaven:
  • richt samen met de algemeen directeur en het College van Bestuur een steunstructuur in om uitvoering te geven aan het meerjaren-transitieplan;
  • coördineert de ontwikkeling van de transitie naar een faciliterende en coachende leiderschapsstijl;
  • faciliteert (onderwijs)management bij het vormgeven van transitieplannen en coacht hen hierbij;
  • draagt - in samenwerking met management - zorg voor de inrichting van de supportstructuur, waarbij de wensen en behoeften van het onderwijs centraal staan;
  • draagt - samen met (onderwijs)management en (ondersteunings)teams - zorg voor de samenwerking en synergie tussen onderwijs en ondersteuning;
  • coördineert de ontwikkeling van de transitie t.a.v. (onderwijs)teams;
  • coacht (onderwijs)management en (onderwijs)teams in het aanbrengen van samenhang en synergie tussen onderwijs, onderzoek, minoren en ondersteuning.

In- en externe vertegenwoordiging

 • initieert, ontwikkelt en onderhoudt op strategisch niveau een relevant netwerk voor de Business School ten behoeve van de transitie;
 • onderhoudt een netwerk met de centrale diensten en maakt strategische samenwerkingsafspraken.

Functie-eisen

 • een afgeronde academische opleiding;
 • aantoonbare ervaring met het succesvol (bege)leiden van (cultuur)verandertrajecten in een complexe organisatie, bij voorkeur binnen het (hoger beroeps) onderwijs;
 • authentiek en veranderkundig leiderschap;
 • een veranderkundige visie en weet te inspireren, te motiveren en te faciliteren;
 • faciliterend en coachend leider;
 • ondernemerschap;
 • sensitiviteit, omgevingsbewustzijn, flexibiliteit en nieuwsgierigheid.

Arbeidsvoorwaarden

Hogeschool Rotterdam biedt een arbeidsovereenkomst aan voor de duur van maximaal 4 jaar (D4 cao-hbo). Het salaris bedraagt maximaal €7.485,19 (schaal 15) bruto per maand bij een volledig dienstverband, exclusief 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering. De secundaire arbeidsvoorwaarden omvatten o.a. uitstekende scholingsmogelijkheden, een goede vakantieregeling en een aantrekkelijke pensioenregeling. Het gaat om een tijdelijke functie voor de duur van 4 jaar.

Procedure

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo & Partners, in de persoon van drs. J.M. (Jos) Engel, partner. De consultant zal gesprekken voeren met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zullen de curricula vitae van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Op basis hiervan worden kandidaten geselecteerd die in aanmerking komen voor de selectiegesprekken.

Een assessment maakt deel uit van de selectieprocedure.

Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor het in dienst treden bij Hogeschool Rotterdam.

Solliciteren

Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit te solliciteren via onze website:

https://www.wesselopartners.nl/vacature/transitiedirecteur-hogeschool-rotterdam-business-school/

Voor vragen kunt u contact opnemen met: drs. J.M. (Jos) Engel op telefoon: 030 275 84 43

Direct solliciteren

Spreekt deze vacature je aan? Solliciteer dan direct

Solliciteer direct