Terug naar de vacatures

TOPFIT Citizenlab

Geplaatst: 20-09-2019
Sluitingsdatum: 19-10-2019
Organisatie
Saxion
Standplaats
Enschede (Overijssel) 
Functietype
Onderwijsgevend 
Opleidingsniveau
WO 
Dienstverband
Tijdelijk 
Aanstellingsomvang
min. 0.2 fte, max. 0.6 fte 
Salarisschaal
min. 10 (€2.769,32 - €4.192,37), max. 12 (€4.326,54 - €5.564,23) 
Opleidingssector
Gezondheidszorg 

Functie-inhoud

In het 3-jarige onderzoeks- en innovatieprogramma TOPFIT Citizenlab werken burgers, zorgprofessionals en bedrijven samen met wetenschappers aan het ontwikkelen en inzetten van technologische innovaties voor zorg en gezondheid.Citizen Science in domein van Zorg & GezondheidIn de nabije toekomst staan we voor grote uitdagingen om de zorg bemensbaar en betaalbaar te houden. Dit vraagt om een nieuw soort oplossingen die zorg kan voorkomen, vervangen of verplaatsen. Doordat er steeds meer bekend wordt over de rol van gedrag, leefstijl en leefomgeving op onze gezondheid, komt meer nadruk te liggen op preventie en gezondheidsbevordering. Hierbij bestaat in Nederland het streven om de bevolking vijf jaar langer gezond te houden. Bij het toewerken naar betere gezondheid en de aandacht voor preventie, komt de burger steeds centraler te staan. Dit past ook bij de trend van zelfmanagement en zelfcontrole in de zorg, waarbij de burger meer inzicht in en autonomie over de eigen gezondheid wil hebben. Dat vraagt om meer betrokkenheid van de burgers bij het onderzoeken, testen, aanpassen, en implementeren van innovaties. Maar ook het uitdenken van en betekenis geven aan gezondheidsproblemen en relevante technologische innovaties, ook wel citizen science genoemd.TOPFIT Citizenlab In het TOPFIT Citizenlab werkt vóór en dóór burgers aan een citizen science methodiek die past en toepasbaar is in de gezondheidszorg. Het gaat hierbij om burgers in diverse stadia van hun gezondheid, volgens het principe van ‘positieve gezondheid’; het vertrouwen in het vermogen van mensen om met levensuitdagingen om te gaan en eigen regie te voeren. De situatie van de betreffende persoon vormt altijd het vertrekpunt: zijn of haar gezondheidssituatie, werkomgeving en rol van nieuwe technologie. Burgers worden op verschillende manieren betrokken bij het TOPFIT Citizenlab. Bijvoorbeeld door experimenteerruimtes open te stellen voor onderzoek door of met burgers (‘Citizenlab Locaties’), door burgers actief te betrekken (‘Citizenlab Mobiel’) en een open platform te creëren waarmee burgers zelf hun data kunnen verzamelen, analyseren en resultaten kunnen delen (‘Citizenlab Digitaal’).Voor dit ambitieuze project zijn we bij de Saxion op zoek naar zes collega’s. Deze collega’s zullen terecht komen in een uniek programma waarin Rijk en Regio meekijkt en de nadruk niet (alleen) ligt op wetenschappelijke publicaties, maar zeker ook op de impact in de maatschappij. Naast het toewerken naar de doelstellingen van je eigen deelproject binnen het TOPFIT Citizenlab, werk je in hoge mate samen in een multidisciplinair team van postdocs (op de universiteit) en de overige projectpartners (op projectniveau) op de talloze dwarsverbanden die dit project telt. Samen werken jullie toe naar een duurzaam model zodat het Citizenlab ook na de projectperiode blijft draaien met een enthousiaste community van betrokken burgers en wetenschappers. Tenslotte word je verwacht mee te bouwen aan het domein citizen science binnen onze hogeschool.Gelijktijdig zijn bij Universiteit Twente tevens zes plaatsen beschikbaar voor dit project (Link: Universiteit Twente / Technisch Medisch Centrum / Topfit Citizenlab) Het Citizenlab is mede mogelijk gemaakt in het kader van de Regiodeal Twente door middel van bijdragen vanuit de Regio Envelop van het Rijk, de Provincie Overijssel en Regio Twente.1.       Docent  /Onderzoeker Citizen Science (0,6 fte voor 3 jaar)
 • In CitzenLab Oost staat de benadering van Citizen Science centraal, waarbij de meningen en ervaringen van burgers bijdragen aan onderzoek en technologische innovatie in de zorg. De onderzoeker Citizen Science werkt met collega’s in de activiteitenlijn Citizen Science & Innovation aan de invulling en de borging van deze centrale visie in het hele project. Bovendien wordt er gereflecteerd op het begrip en de praktijk van Citizen Science zelf en de ervaringen van onderzoekers en burgers in de citizen labs. In hoeverre het kan ideaal van burgerwetenschap gerealiseerd worden: wat kunnen en willen burgers zelf bijdragen qua initiatieven, interpretatie, analyses?
 • Het behoort tot de mogelijkheden dat deze positie kan worden ingevuld als deel van een promotieonderzoek. N.B. De huidige financiering dekt echter nog niet een volledig promotietraject.
 • Kwalificaties: Universitaire opleiding Filosofie (van de techniek), Science and Technology Studies, (Health) Technology Assessment of ander relevant vakgebied; affiniteit met de visie van Citizen Science, met zorg en welzijn, zowel als met technologie; in staat om tamelijk zelfstandig onderzoek te verrichten; goed in communicatie en samenwerking met burgers en samenwerkingspartners.
 • Meer informatie over dit project: dr. Steven Dorrestijn. Lector Ethiek en Technologie (email s.dorrestijn@saxion.nl / mobiel 06-13398152).
2.       Hoofddocent/onderzoeker ‘Citizens Science’ gericht op adoptie en acceptatie van technologie (0,60 fte voor 3 jaar)
 • Het doel van deze activiteit is het realiseren van drie typen citizens labs: 1. Fysieke/reeds bestaande labs; 2. Digitale labs; 3. Pop-up labs. Samen met collega’s van Saxion, Universiteit Twente, ROC van Twente, TZA en vele anderen ontwerpen en realiseren jullie deze labs. Het doel is om onderzoek en technologie dichter bij de burger te brengen. Jouw onderzoek richt zich op de adoptie en acceptatie van technologie: op welke wijze kunnen de burgers sneller en beter betrekken bij technologische innovaties. Hoe zorgen we ervoor dat we ook kwetsbare doelgroepen (die wellicht minder vaak aan onderzoek mee doen) bereiken en wat is hiervan het effect op hun welzijn, kwaliteit van leven en participatie?
 • Kwalificaties: gepromoveerd onderzoeker met affiniteit en expertise op het snijvlak van zorg, welzijn en technologie; uitstekende samenwerkingspartner in interdisciplinaire onderzoeken; in staat om zelfstandig een ambitieus en innovatief onderzoeksprogramma op te stellen gericht op preventie en technologie; snel kunnen schakelen en acteren tussen eigen verantwoordelijkheden en ambities van het algehele programma.
 • Meer informatie over dit project: dr. Marjolein den Ouden. Lector Technology Health & Care (email m.e.m.denouden@saxion.nl / mobiel 06-12373687).
3.       Hoofddocent/onderzoeker Valorisatie (0,4 fte voor 3 jaar)
 • Een van de ambities van het project is om bij- en nascholing te ontwikkelen voor toekomstige en bestaande (zorg)professionals rondom de volgende thema’s: ‘citizens science’, ‘diabetes’, ‘gezonde werkvloer’ en ‘innovatieve technologie’. Als projectleider werk je samen met docenten van Saxion, ROC van Twente en de Technologie en ZorgAcademie om deze scholingen te ontwikkelen. Belangrijk uitgangspunt voor dit project is het actief betrekken van burgers, studenten en overige docenten bij dit project. Uiteraard is technologie niet alleen het onderwerp van de scholing maar komt dit ook terug in de vorm (didactisch model) van de scholing.
 • Kwalificaties: ervaring met het ontwikkelen van scholingen voor professionals; ervaring met het vertalen van onderzoek naar onderwijs; resultaatgericht; op inspirerende wijze team van docenten uit verschillende organisaties aansturen; innovatief en linken zien met het bestaande bachelor en masteronderwijs; kansen creëren binnen Citizens Science zodat bij- en nascholing ook na afloop van subsidie duurzaam is geborgd.
 • Meer informatie over dit project: dr. Marjolein den Ouden. Lector Technology Health & Care (email m.e.m.denouden@saxion.nl / mobiel 06-12373687).
4.       Docent/onderzoeker Valorisatie (0,3 fte voor 3 jaar)
 • Een van de ambities van het project is om bij- en nascholing te ontwikkelen voor toekomstige en bestaande (zorg)professionals rondom de volgende thema’s: ‘citizens science’, ‘diabetes’, ‘gezonde werkvloer’ en ‘innovatieve technologie’. Onder leiding van de hoofddocent/onderzoeker (projectleider) werk je samen met docenten van Saxion, ROC van Twente en de Technologie en ZorgAcademie om deze scholingen te ontwikkelen. Belangrijk uitgangspunt voor dit project is het actief betrekken van burgers, studenten en overige docenten bij dit project. Uiteraard is technologie niet alleen het onderwerp van de scholing maar komt dit ook terug in de vorm (didactisch model) van de scholing. 
 • Kwalificaties: ervaring in het ontwikkelen van scholingen; ervaring met het vertalen van onderzoek naar onderwijs; bekend met en voorbeelden hebben van ontwikkelde (technologische) didactische concepten; resultaatgericht; flexibel qua werktijden en locatie.
 • Meer informatie over dit project: dr. Marjolein den Ouden. Lector Technology Health & Care (email m.e.m.denouden@saxion.nl / mobiel 06-12373687).
5.       Hoofddocent/onderzoeker ‘Citizens Science’ gericht op bevordering van gezondheid en preventie samen met en voor burgers, cliënten en patiënten (0,60 fte voor 3 jaar)
 • Het doel van deze activiteit is het realiseren van citizens living labs: 1. In de wijken en de eerste lijn gekoppeld aan huisartsen en gezondheidscentra. 2. In zorg- en verzorgingsinstellingen. 3. In poliklinieken van ziekenhuizen. Samen met de externe praktijkpartners en collega’s van Saxion, Universiteit Twente, ROC van Twente, TZA en vele anderen ontwerp en realiseer je deze living labs. Het doel is om het belang van preventie en gezonde leefstijl onder de aandacht te brengen bij de burger, cliënt of patiënt, samen met hen nieuwe (technologisch ondersteunde) interventies te ontwikkelen en de implementatie en effectiviteit ervan te onderzoeken. Jouw onderzoek richt zich op het identificeren en rekruteren van mensen met een verhoogd gezondheidsrisico en het verleiden tot meedenken over en deelname aan nieuw te ontwikkelen gezonde leefstijl interventies. Tevens behoort het monitoren van deelnemers, het meten van effectiviteit en het evalueren van het proces van introductie en implementatie van gezonde leefstijl interventies tot de taken.
 • Kwalificaties: gepromoveerd onderzoeker met affiniteit en expertise op het snijvlak van volksgezondheid, gezondheidszorg welzijn en technologie; uitstekende samenwerkingspartner in interdisciplinaire onderzoeken; in staat om zelfstandig een ambitieus en innovatief onderzoeksprogramma op te stellen gericht op preventie ter bevordering van gezondheid en welzijn van de gehele populatie en individuele inwoner; snel kunnen schakelen en acteren tussen eigen verantwoordelijkheden en ambities van het algehele programma.
 • Meer informatie over dit project: Dr. Frits Oosterveld. Lector Gezondheid & Bewegen. (email f.g.j.oosterveld@saxion.nl / mobiel 06-12377784).
6.       Docent/onderzoeker ‘Gezonde werkvloer’, gericht op het behouden en vergroten van de vitaliteit en inzetbaarheid van werkende mantelzorgers  (0,5 fte voor 3 jaar / eventueel te combineren met docenten functie van 0,2 fte – 0,3 fte)
 • Het doel van deze activiteit is om in samenwerking met de doelgroep (zorgmedewerkers die tevens mantelzorger zijn) oplossingen te bedenken, te ontwikkelen en te testen, die bijdragen aan hun vitaliteit en inzetbaarheid. De specifieke situatie en context van individuele mantelzorgers varieert sterk. D.m.v. interviews, observaties en focusgroepen verkrijg je daarvan een breed beeld.
 • Op basis daarvan ontwikkel en test je samen met de doelgroep, prototype oplossingen  (design thinking aanpak). Ook het inventariseren en testen van bestaande Apps en tools maakt deel uit van het project. Als onderzoeker geef je dit project op creatieve wijze vorm.
 • Kwalificaties: docent/onderzoeker met affiniteit en expertise op het snijvlak van arbeid, gezondheid en technologie. Je bent een creatieve samenwerkingspartner voor onderzoekers vanuit de andere lijnen (CitizenScience en CitizenLab). Je hebt belangstelling om met DesignThinking aan de slag te gaan en bent in staat om zelfstandig een ambitieus en innovatief onderzoek op te stellen.
 • Meer informatie over dit project: dr. André Bieleman. Associate Lector Arbeid en Gezondheid (email h.j.bieleman@saxion.nl / mobiel 06-12365725).

Organisatie

Je nieuwe werkomgeving
De wereld wordt steeds slimmer. Iedere dag opnieuw zien wij producten, diensten en oplossingen die er gisteren nog niet waren. Saxion vindt dat de mens in dit proces centraal moet staan. Dit vraagt om enthousiaste, samenwerkingsgerichte medewerkers die met durf meebewegen met de veranderende wereld en de student centraal zetten in een cultuur van Continu Verbeteren.Wij bereiden onze studenten op diverse manieren voor op hun toekomstige rol in deze dynamische samenleving. Onze belofte is "Get Ready for a Smart World." We werken volgens de Lean filosofie om ons werk, vanuit studentperspectief, slimmer, beter en anders uit te voeren.Bij Saxion leren studenten welke invloed innovaties hebben op hun vakgebied en hoe zij technologie kunnen toepassen om tot de beste resultaten te komen. Ook ons onderzoek onderscheidt zich door focus op de wisselwerking tussen mens en technologie. Hiermee sluit Saxion goed aan op de sterke groei van de hightech maakindustrie, waar Oost-Nederland een voortrekkerspositie inneemt. Studenten en onderzoekers komen met verrassende opvattingen en slimme oplossingen voor vraagstukken van bedrijven en organisaties. De impact hiervan op mensen en hun leefomgeving is groot; het leven wordt makkelijker, aangenamer, betaalbaarder, duurzamer.

Afdeling

De Academie Gezondheidszorg in Deventer en Enschede biedt een breed scala zorgopleidingen aan op het hoogste niveau. De academie is verbonden met verschillende lectoraten op het terrein van Gezondheid, Welzijn & Technologie en de Academie Mens & Maatschappij. Samen vormen ze Saxion Zorg & Welzijn.

Functie eisen

Zie hiervoor de verschillende functieprofielen.

Bijzonderheden

Is een van deze functieprofielen op jouw lijf geschreven?
Solliciteer dan snel op een van deze functies! Dit kan tot en met 20 oktober 2019 via het formulier achter de sollicitatiebutton en vul het sollicitatieformulier in.Acquisitie naar aanleiding van de vacaturetekst wordt niet op prijs gesteld. 

Arbeidsvoorwaarden

Wat bieden wij?
Voor dit ambitieuze project zijn we binnen Saxion op zoek naar 6 collega’s in het functieprofiel van docent/onderzoeker 2 of 1 (schaal  10/11 – CAO HBO) en hoofddocent/onderzoeker (schaal 12 – CAO HBO). Je salaris is, afhankelijk van je kennis en ervaring, minimaal € 2.769,32 (schaal 10) en maximaal € 5.565,23 (schaal 12) bij een volledige werkweek. Daarnaast ontvang je 8% vakantietoeslag én een dertiende maand. Saxion streeft naar diversiteit in de samenstelling van haar medewerkersteams.

Contact informatie

Bij de verschillende functieprofielen staat de informatie van de contactpersonen.

Direct solliciteren

Spreekt deze vacature je aan? Solliciteer dan direct

Solliciteer direct