Terug naar de vacatures

Teamleider Social Work

Geplaatst: 12-04-2018
Sluitingsdatum: 26-04-2018
Organisatie
Hogeschool Inholland
Standplaats
Amsterdam (Noord-Holland) 
Functietype
Management / Leidinggevend 
Opleidingsniveau
WO 
Dienstverband
Tijdelijk 
Aanstellingsomvang
min. 1 fte, max. 1 fte 
Salarisschaal
max. 13 (€4.721,54 - €5.750,90) 
Opleidingssector
Sociale studies 

Functie-inhoud

De teamleider:
- is verantwoordelijk voor de onderwijsorganisatie en onderwijslogistiek van de opleiding Social Work Amsterdam;
- is mede verantwoordelijk voor de strategische en tactische ontwikkeling van de opleiding, dit in relatie tot de ontwikkelingen van de diverse studentpopulatie en het werkveld, de doelstellingen van het cluster, het domein en de hogeschool;
- stuurt jaarcoordinatoren aan die zorgdragen voor de coördinatie van uitvoering van onderwijs en onderzoek binnen gestelde kaders; 
- is ambassadeur van de opleiding en mede verantwoordelijk voor goede en duurzame contacten in de regio met o.a.: het beroepenveld, andere kennisinstellingen, toeleverende scholen, alumni e.d.;
- voert IPOP-, functionerings- en beoordelingsgesprekken met docenten;
- geeft leiding aan en zorgt voor inzet en aansturing van de medewerkers van het onderwijsteam vanuit heldere kaders en passend bij de te realiseren producten en resultaten;
- heeft oog voor de (individuele) talenten en draagt samen met medewerkers en de clustermanager zorg voor verdere professionalisering en ontwikkeling van het team en individuele medewerkers; 
- stimuleert eigenaarschap van ieder lid van het team om maximaal in te zetten op het nemen van verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek;
- geeft sturing aan kwaliteitsverbeterings- en accreditatieprocessen en draagt zorg voor ontwikkeling en implementatie van procedures, richtlijnen en reglementen;
- bewaakt de toegekende budgetten, beheert de personeelsformatie en neemt bijsturende maatregelen;
- legt verantwoording af aan de clustermanager pedagogiek en social work Amsterdam en geeft rekenschap van de bijdrage aan de kwaliteit van onderwijs, onderzoek en eventuele contractactiviteiten;
- levens kan de teamleider participeren in de uitvoering van onderwijs- en onderzoekstaken. 

Aantoonbare kennis, ervaring en netwerk in het sociale werkveld.
Relevante ervaring in een vergelijkbare managementfunctie.
In staat overstijgend te denken en te handelen, verbinden en samenwerken
Ervaring in het hoger onderwijs is een pré

Organisatie

Hogeschool Inholland draagt bij aan de uitdagingen in de Randstad - van de kop van Noord-Holland tot de Drechtsteden - met onderwijs voor studenten en professionals en praktijkgericht onderzoek voor de beroepspraktijk.

We zijn onderscheidend door onze bijdrage aan een gezonde, duurzame en creatieve samenleving. De veranderingen in de samenleving op dit gebied zijn richtinggevend voor ons onderwijs en onderzoek.
Onze aanpak is persoonlijk en dichtbij, waarbij diversiteit onze kracht is. Wij bieden goed gestructureerd, uitdagend en degelijk onderwijs. Dit doen we in een leeromgeving waarin studenten het vertrouwen krijgen om te experimenteren en te oefenen, ook met actuele praktijkvraagstukken. 

Onze docenten leggen de lat hoog en streven naar een goede balans tussen passende begeleiding en zelfstandigheid. Zo brengen wij onze studenten de flexibiliteit en veerkracht bij die zij later in hun werk ook nodig hebben. Ze groeien uit tot professionals die niet bang zijn voor verandering en die in staat zijn op hoog niveau en met gevoel voor culturele verschillen hun beroep uit te oefenen.

Het domein Gezondheid, Sport en Welzijn biedt beginnende en werkende professionals onderwijs, onderzoek en contractactiviteiten ten behoeve van het behalen en onderhouden van een gekwalificeerde positie op de arbeidsmarkt.

Het domein wil, in samenwerking met het beroepenveld, studenten opleiden tot ondernemende en betrokken professionals die gericht zijn op innovatie van het beroep. De inhoud van de opleidingen binnen het domein Gezondheid, Sport en Welzijn grijpt direct in op de samenleving. De vraag naar gezondheidszorg en welzijn neemt langzamerhand toe en verandert: de menselijke maat wordt steeds belangrijker. Het onderwijs kan daar een grote rol in spelen. Het domein Gezondheid, Sport en Welzijn richt zich specifiek op onderzoek naar nieuwe, passende vormen van gezondheidszorg en welzijn en kennisontwikkeling binnen die sectoren. Het domein leidt professionals op die de nieuwste kennis en kunde grenzeloos en met gevoel voor culturele verschillen kunnen toepassen.

Afdeling

Organisatieomschrijving:
Hogeschool Inholland draagt bij aan de uitdagingen in de Randstad - van de kop van Noord-Holland tot de Drechtsteden - met onderwijs voor studenten en professionals en praktijkgericht onderzoek voor de beroepspraktijk. Als hogeschool werken wij samen met ondernemers, non-profitorganisaties, onderwijs- en onderzoeksinstellingen om toepasbare kennis te ontwikkelen. We zijn onderscheidend op het thema de gezonde, duurzame en creatieve samenleving. De veranderingen in de samenleving op dit gebied zijn richtinggevend voor ons onderwijs en onderzoek.

Onze aanpak is persoonlijk en dichtbij, waarbij diversiteit onze kracht is. Wij bieden goed gestructureerd, uitdagend en degelijk onderwijs. Dit doen we in een leeromgeving waarin studenten het vertrouwen krijgen om te experimenteren en te oefenen, ook met actuele praktijkvraagstukken. Onze medewerkers leggen de lat hoog en streven naar een goede balans tussen passende begeleiding en zelfstandigheid. Zo brengen wij onze studenten de flexibiliteit en veerkracht bij die zij later in hun werk ook nodig hebben. Ze groeien uit tot professionals die niet bang zijn voor verandering en die in staat zijn op hoog niveau en met gevoel voor culturele verschillen hun beroep uit te oefenen.

Het domein GSW profileert zich op de bijdrage aan de Gezonde samenleving. Onder dit thema komen de ontwikkelingen binnen gezondheid, welzijn en sport samen en ontstaan kansen om nieuwe, duurzame oplossingen te bieden voor burgers, cliënten en patiënten in de maatschappij van vandaag en morgen. We leren onze studenten hoe ze hieraan kunnen bijdragen binnen de mogelijkheden én de grenzen die er zijn - ook op het gebied van techniek en financiën. In het streven naar een gezonde samenleving zien we drie belangrijke professionele opgaven: 
1) Het opleiden van professionals die bijdragen aan het versterken van eigen regie van burgers.
2) Studenten leren interprofessioneel samen te werken vanuit een integrale benadering van de burger.
3) Het hierbij optimaal gebruikmaken van technologische ontwikkelingen.

Het cluster Social Work Noord is één van de twee clusters binnen het domein GSW en heeft opleidingen op de locaties Alkmaar, Haarlem en Amsterdam. In Amsterdam betreft het de opleiding Social Work. Het team bestaat uit zo'n 35 docenten.

Functie eisen

Functie-eisen:
- Je hebt kennis van het werkveld van het sociaal domein;
- Je beschikt over goede leidinggevende en communicatieve eigenschappen en werkt  resultaatgericht;
- Je hebt aantoonbaar ervaring in het vormgeven en leidinggeven aan(onderwijs) teams in een veranderingsproces;
- Je hebt ervaring in het leidinggeven aan professionals;
- Je draagt de kernwaarden persoonlijk, dichtbij en professioneel uit en vervult hierin een voorbeeldfunctie.
- Je hebt ervaring met diversiteit en je kunt omgaan met een diverse studentpopulatie.

Master werk- en denkniveau met een relevante opleidingsachtergrond; Bij voorkeur in het bezit van een didactische aantekening.

Het betreft in eerste instantie een dienstverband voor een periode van 12 maanden. Een verlenging behoort tot de mogelijkheden.

Bijzonderheden

  • Leidinggeven
  • Coachen en ontwikkelen van anderen
  • Plannen en organiseren
  • Voortgangsbewaking
  • Resultaatgerichtheid
  • Samenwerken

Arbeidsvoorwaarden

Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring, maximum inschaling € 5750,90 (bij fulltime dienstverband), schaal 13 volgens de salaristabellen van de cao-hbo. Er wordt een uitstekend pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden geboden, waaronder de mogelijkheid om gebruik te maken van een keuzemenu arbeidsvoorwaarden.

Contact informatie

Jeroen de Wit

clustermanager       

0652375665        

Direct solliciteren

Spreekt deze vacature je aan? Solliciteer dan direct

Solliciteer direct