Terug naar de vacatures

Teamleider opleiding Mondzorgkunde

Geplaatst: 27-05-2019
Sluitingsdatum: 31-07-2019
Organisatie
Hogeschool Inholland
Standplaats
Amsterdam (Noord-Holland) 
Functietype
Onderwijsgevend 
Opleidingsniveau
WO 
Dienstverband
Tijdelijk 
Aanstellingsomvang
min. 0,4 fte, max. 0,8 fte 
Salarisschaal
max. 13 (€4.955,73 - €6.036,14) 
Opleidingssector
Sociale studies 

Functie-inhoud

Wij zijn op zoek naar een senior teamleider die, samen met een sterk betrokken team dat bestaat uit een grote verscheidenheid van experts van binnen én buiten de mondzorg, de ingeslagen weg van transitie (herijking curriculum) wil voortzetten. De mondzorg is een complex werkveld in beweging, en zo ook de opleiding. We zijn ambitieus! Kwaliteit, reflectie, een goed leerklimaat, werkplezier, docent- en studenttevredenheid staan voorop. 

Je bent medeverantwoordelijk voor de strategische en tactische ontwikkeling van de opleiding in relatie tot de doelstellingen van het cluster, de faculteit en de hogeschool als geheel. Je ressorteert onder de manager onderwijs en onderzoek van het cluster.
Je bent verantwoordelijk voor de onderwijsorganisatie en geeft leiding aan de medewerkers van het onderwijsteam passend bij de te realiseren doelen en resultaten.
Je hebt oog en aandacht voor ontwikkelprocessen en talenten van medewerkers en team.
Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie van uitvoering van onderwijs en onderzoek binnen gestelde kaders en draagt zorg voor voortgang en continuïteit.
Je bewaakt de toegekende budgetten, beheert de personeelsformatie en neemt bijsturende maatregelen.
Je bent ambassadeur van de opleiding en onderhoudt goede en duurzame contacten met o.a. het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA), het beroepenveld, toeleverende scholen, alumni e.d.
Je kunt participeren in de uitvoering van onderwijs- en onderzoekstaken.

Organisatie

Hogeschool Inholland draagt bij aan de uitdagingen in de Randstad - van de kop van Noord-Holland tot de Drechtsteden - met onderwijs voor studenten en professionals en praktijkgericht onderzoek voor de beroepspraktijk.

 

We zijn onderscheidend door onze bijdrage aan een gezonde, duurzame en creatieve samenleving. De veranderingen in de samenleving op dit gebied zijn richtinggevend voor ons onderwijs en onderzoek.

Onze aanpak is persoonlijk en dichtbij, waarbij diversiteit onze kracht is. Wij bieden goed gestructureerd, uitdagend en degelijk onderwijs. Dit doen we in een leeromgeving waarin studenten het vertrouwen krijgen om te experimenteren en te oefenen, ook met actuele praktijkvraagstukken.

 

Onze docenten leggen de lat hoog en streven naar een goede balans tussen passende begeleiding en zelfstandigheid. Zo brengen wij onze studenten de flexibiliteit en veerkracht bij die zij later in hun werk ook nodig hebben. Ze groeien uit tot professionals die niet bang zijn voor verandering en die in staat zijn op hoog niveau en met gevoel voor culturele verschillen hun beroep uit te oefenen.

 

De faculteit Gezondheid, Sport en Welzijn biedt beginnende en werkende professionals onderwijs, onderzoek en contractactiviteiten ten behoeve van het behalen en onderhouden van een gekwalificeerde positie op de arbeidsmarkt.

De faculteit profileert zich op de bijdrage aan De Gezonde Samenleving. Onder dit thema komen de ontwikkelingen binnen gezondheid, welzijn en sport samen en ontstaan kansen om nieuwe, betere oplossingen te bieden voor burgers, cliënten en patiënten in de maatschappij van vandaag en morgen. De sectoren waarin onze studenten terechtkomen ondergaan grote transformaties. Deze ontwikkelingen vragen om professionals met een brede kijk op hun vak en meer kennis van aanpalende gebieden. Ook ons praktijkonderzoek richten we sterk op de specifieke kansen, uitdagingen en grenzen van de ontwikkelingen in de maatschappij. In het streven naar een Gezonde Samenleving zien we drie belangrijke professionele opgaven die we in onze visie verder hebben uitgewerkt:

1) het opleiden van professionals die bijdragen aan het versterken van eigen regie van burgers,

2) studenten leren interprofessioneel samen te werken vanuit een integrale benadering van de burger en;

3) optimaal gebruik maken van technologische ontwikkelingen

 

Afdeling

De faculteit Gezondheid, Sport en Welzijn biedt verschillende bachelor- , masteropleidingen en contractactiviteiten aan en leidt studenten op tot breed georiënteerde beroepsbekwame professionals die blijven werken aan hun ontwikkeling. De opleidingen worden verzorgd op de locaties Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Haarlem en Alkmaar. Opleidingen zijn ondergebracht in clusters die zijn gericht op de specifieke werkveldsectoren en op de regio: Nursing, Pedagogiek, Welzijn, Sport en Paramedisch.

De opleiding Mondzorgkunde is onderdeel van het cluster Paramedisch. Het onderwijs wordt aangeboden op de locatie Amsterdam aan de De Boelelaan, het kliniekonderwijs in het gebouw van het ACTA in Amsterdam. Vanaf september 2020 zal de opleiding volledig zijn gehuisvest in het gebouw van het ACTA.
Het cluster Paramedisch bestaat verder uit de opleiding Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (MBRT), de masteropleiding Medical Imaging en Radiation Oncology (MIRO) en de onderzoeksgroep Medische technologie.

Het onderwijsteam bestaat momenteel uit 41 medewerkers. Ons motto is: we doen het samen! We delen de verantwoordelijkheid voor het onderwijs. Dat betekent dat we met en van elkaar leren. We benoemen dingen die goed gaan maar ook die minder goed gaan. En dan werken we daar samen aan. Want ook wij leren meer als we fouten durven maken.

Functie eisen

Wat heb je nodig om deze functie goed te kunnen vervullen:
- Master werk- en denkniveau met een relevante vooropleiding.
- Je hebt kennis van actuele ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Je hebt affiniteit met het werkveld waarbinnen de opleiding Mondzorgkunde zich bevindt.
- Je bent in staat om leiding te geven aan de ontwikkeling en invoering van onderwijsinnovaties, gericht op een omgeving waarin studenten en docenten floreren.
- Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in het coachend leidinggeven aan onderwijsprofessionals, beschikt over goede leidinggevende en communicatieve eigenschappen en werkt resultaatgericht.
- Je bent in staat overstijgend te denken en te handelen, te verbinden en samen te werken.
- Je draagt de kernwaarden van hogeschool Inholland (persoonlijk, dichtbij en professioneel) uit en vervult hierin een voorbeeldfunctie.
- Je hebt gevoel voor humor en weet te relativeren binnen een dynamische setting.

Het betreft een dienstverband voor een periode van 12 maanden.

Bijzonderheden

Competenties

Coachen en ontwikkelen van anderen

Leidinggeven

Plannen en organiseren

Voortgangsbewaking

Resultaatgerichtheid

Samenwerken

Arbeidsvoorwaarden

Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring, maximum inschaling € 6036,14 (bij fulltime dienstverband), schaal 13 volgens de salaristabellen van de cao-hbo. Er wordt een uitstekend pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden geboden, waaronder de mogelijkheid om gebruik te maken van een keuzemenu arbeidsvoorwaarden.

Contact informatie

Informatie over de Functie

Bij Jacqueline van Rennes

Functie Clustermanager Paramedisch

Tel: 06-21115390

Direct solliciteren

Spreekt deze vacature je aan? Solliciteer dan direct

Solliciteer direct