Terug naar de vacatures

Teamleider opleiding Food Commerce and Technology

Geplaatst: 04-05-2021
Sluitingsdatum: 24-05-2021
Organisatie
Hogeschool Inholland
Standplaats
Amsterdam 
Functietype
Management / Leidinggevend 
Opleidingsniveau
WO 
Dienstverband
Vast, Tijdelijk 
Aanstellingsomvang
min. 0.9 fte, max. 1 fte 
Salarisschaal
max. 12 (€4.445,52 - €5.717,25) 
Opleidingssector
Agro & food 

Functie-inhoud

Inhoud functie
Jij bent een ervaren manager of teamleider met aantoonbare kennis van en ervaring binnen de foodsector. Bij voorkeur heb je kennis van of op z'n minst gevoel bij zowel de marketing- als de technologische kant van de sector. Je combineert jouw leidinggevende kwaliteiten met een passie voor ondernemen en innoveren: op tal van vlakken zie je kansen voor een duurzamere en gezondere samenleving. En juist jouw kennis en expertise wil je (indirect) meegeven aan de komende generatie.

Dat kan, want als onze nieuwe teamleider Food Commerce & Technology (hierna: FCT) draag je bij aan het opleiden van studenten tot onderzoekende, ondernemende en zelfbewuste professionals die echt het verschil maken in een snel veranderende wereld en meer specifiek in de foodsector.

Achtergrondinformatie
Onze opleiding Food Commerce & Technology is de enige hbo-opleiding in Nederland gericht op de voedingsmiddelenindustrie die marketing en technologie samenbrengt. De opleiding wordt verzorgd op de Inholland-locaties in Delft en Amsterdam. Inhoudelijk staat productontwikkeling in de verwerkende industrie, van idee tot realisatie, centraal. Binnen de afstudeerrichting voedingstechnologie leiden wij studenten op tot startende procestechnologen, productontwikkelaars en kwaliteitszorgmanagers. De afstudeerrichting Markt en Consument richt zich op de sales- en marketingberoepen binnen de sector. Met een instroom van gemiddeld 50 studenten per locatie kunnen we kleinschalig onderwijs aanbieden waarbij iedereen elkaar kent. Veel onderwijs wordt gegeven in groepen van 20-25 studenten.

Je gaat dus leidinggeven aan een team van onderwijsprofessionals. Affiniteit met en liefst ervaring in het (beroeps)onderwijs is dan uiteraard van belang. Samen werk je aan continue ontwikkeling van ons onderwijs, de verbinding met de beroepspraktijk én de samenwerking met andere opleidingen en onderwijsdomeinen binnen onze hogeschool, zowel inhoudelijk als procesmatig. Hierbij stel je jezelf continu de vraag: wat gebeurt er buiten en hoe vertalen we dat naar onze onderwijs- en onderzoeksprogramma's en onze ambities en doelen voor de komende jaren? Je zoekt, samen met de andere MT-leden, naar de beste inrichting van de organisatie gericht op het op een vernieuwende wijze vormgeven van onderwijs en onderzoek, waarbij multidisciplinaire samenwerking, het creëren van 'leergemeenschappen' samen met het werkveld en innovatie, centraal staan.

Jouw rol
Operationeel - Je bent onze teamleider
Je gaat leidinggeven aan het team FCT, één van de expertisegebieden binnen ons domein Agri, Food & Life Science (AFL). Dit team bestaat ongeveer uit 20 collega's verdeeld over de locaties Amsterdam en Delft en behoort tot het cluster AgriFood. Door jouw mens- en ontwikkelingsgerichte leiderschapsstijl weet je als geen ander hoe je een werk- en leeromgeving kunt creëren waarin iedereen kan groeien, zichzelf mag zijn en optimaal kan functioneren. Jij begrijpt dat creativiteit, betrokkenheid, kennis, ervaring, samenwerken en de inzet van jouw medewerkers het belangrijkste kapitaal is voor onze organisatie. Leidinggeven aan professionals betekent anderzijds ook durven loslaten en het schenken van vertrouwen. Je bent doortastend, maakt heldere afspraken over resultaten en spreekt makkelijk en op een constructieve manier medewerkers aan.

Vanuit jouw rol als teamleider geef je hiermee invulling aan de verantwoordelijkheid die je draagt voor de 'kwaliteit van de uitvoering en ontwikkeling van het onderwijs en onderzoek binnen jouw expertisegebied'. Natuurlijk moeten jij en je team daarbij wel goed ondersteund worden. Gedurende 2021 zijn we met een programma bezig om de kwaliteit van de ondersteuning van teams en teamleiders te verbeteren waardoor je uiteindelijk voelbaar meer tijd zult hebben voor de meer tactisch en strategische kanten van je functie (zie hierna).

Tot slot zit in deze rol uiteraard ook de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het reguliere HRM-beleid, zoals ziekteverzuimbegeleiding, talentontwikkeling, professionalisering en de PCM-cyclus. Hierin werk je samen met je mede-teamleiders en word je begeleid door jouw HR-adviseur.

Tactisch - Je bent onze ambassadeur en verbinder
Jij bent, samen met je team en met ondersteuning van business developers, hét gezicht van het expertisegebied FCT. Aan jou de taak om op een proactieve manier de samenwerking met het werkveld (de foodsector) op te zoeken en te onderhouden. Uit deze relaties en samenwerkingsverbanden komen échte opdrachten voort waarmee jouw docenten en studenten aan de slag gaan in onderzoeksgroepen, projectwerk, stages en afstudeeropdrachten. Hierbij is het belangrijk dat dit niet zomaar vraagstukken zijn. Jij stuurt mede op de formuleringen, zodat deze goed verbonden zijn met de speerpunten uit onze onderwijs- en onderzoeksagenda. Ook onderhoud je actief contact met andere hogescholen en het mbo en representeer je de hogeschool in relevante netwerken zoals de FIA (Food Innovation Academy) en FICA, instellingen en platforms die immers met dezelfde kennisagenda te maken hebben. Zo blijven we in de regio's waar we actief zijn op een passende manier werken aan uitdagingen en zorg jij dat onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk nauw op elkaar aansluiten en elkaar versterken. Jouw verbinding met de beroepspraktijk verlies je dus niet. Sterker nog, je zult merken dat je juist zelf ook voortdurend blijft leren!

Strategisch - Je bent managementteam-lid
Als lid van het managementteam (MT) bent je (mede)verantwoordelijk voor en draag je zichtbaar bij aan de koers van het onderwijs en onderzoek binnen het cluster AgriFood. Hierbij staat de verbinding tussen onderwijs, beroepspraktijk en onderzoek centraal. De hoofdopdracht luidt: zorg voor voldoende en kwalitatief goed opgeleide medewerkers die voorbereid zijn op de toekomstige uitdagingen van de (Agri)Food sector. Deze opdracht en de bijbehorende koers staan geformuleerd in de visie 'Onderwijsmodel 24'. Voor FCT betekent dit onder meer het gericht werken aan een eigen profiel dat zich onderscheidt van andere foodopleidingen hetgeen moet resulteren in groei van het aantal studenten. De gewenste groei kan daarbij natuurlijk ook mede bereikt worden door de ontwikkeling van nieuwe product-/marktcombinaties, onder meer in de markt voor werkende (food)professionals.

De ambitie is aldus om te groeien naar een positie als kennispartner, waarin ons onderwijs, onderzoek en 'leven lang leren-programma's' (in samenhang) ontwikkeld en uitgevoerd worden. Als hands on ingestelde teamleider speel jij daar een cruciale spilrol in: jij zorgt ervoor dat de plannen die we ontwikkelen ook daadwerkelijk tot uitvoer komen en niet als idee op de tafel blijft liggen. Wij moedigen durf en lef hebben aan. Leren = Durven.

Wie ben jij
Je hebt minimaal een afgeronde relevante HBO-/WO-opleiding.
Je beschikt over minimaal 5 tot 10 jaar ervaring als leidinggevende of (team)manager van een groot team binnen de foodsector.
Kennis van of aantoonbaar 'gevoel bij' zowel de business-/marketingaspecten als de technologische kant van het vakgebied .
Je hebt bij voorkeur ervaring in of aantoonbare kennis van het (hoger beroeps)onderwijs.
Daarnaast beschikt onze ideale kandidaat over het volgende:
 • Strategisch denkvermogen in combinatie met pragmatisme en daadkracht
 • Een resultaat- en tegelijkertijd mensgerichte en coachende leiderschapsstijl
 • Een ondernemende en op innovatie en vernieuwing gerichte persoonlijkheid
 • Krachtig in het bouwen en onderhouden van in(formele) netwerken
 • Sterk in regisseren, plannen en organiseren
 • Bekend met de complexiteit van (het werken binnen) een matrixorganisatie


Wat bieden wij
 • Het betreft een tijdelijk dienstverband van 12 maanden met uitzicht op een vast dienstverband.
 • Een salaris van maximaal €5.717,25 bruto per maand, schaal 12, bij een fulltime dienstverband (wij kennen een 36-urige werkweek). Jouw inschaling is afhankelijk van jouw relevante (werk)ervaring en opleiding.
 • Een werkweek van 40 uur per week, maar weet dat alles vanaf 36 uur per week ook bespreekbaar is.
 • Samen streven we naar een goede balans tussen werken vanuit huis en jouw fysieke aanwezigheid op de locaties Amsterdam en Delft. Alle gemaakte reiskosten met openbaar vervoer worden 100% vergoed. Kies je voor eigen vervoer weet dan dat je hierin beperkt vergoed wordt.
 • Een uitbetaling van een vakantietoeslag van 8% in mei.
 • Een uitbetaling van een eindejaarsuitkering van 8,3% in december.
 • Een ruime verlofregeling waarin je je eigen keuzes kunt maken. Bijvoorbeeld: bij een fulltime dienstverband én een gekozen werkweekvariant van 40 uur per week heb je jaarlijks 428 verlofuren. Dit zijn 53,5 vakantiedagen. Onze verlofregeling is inclusief de verplichte vrije dagen en de nationale en erkende feestdagen.
 • Een aantrekkelijke pensioenregeling bij ABP (Pensioenfonds voor overheid en onderwijs).
 • Je krijgt van ons voldoende faciliteiten voor professionele en persoonlijke ontwikkeling. Wij vinden het belangrijk dat je altijd bereid bent om te leren. Bij ons staat leren=durven centraal.
 • Er wordt een verzekering tegen gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid voor je afgesloten die volledig door ons, Hogeschool Inholland, wordt betaald.
 • Je hebt bij ons recht op een ruimhartige regeling betaald ouderschapsverlof en een aanvulling op de wettelijke regelingen als het gaat om partnerverlof bij de geboorte of adoptie van jouw kind(je).
 • Een prettige en informele werkomgeving, waarin we onze collega's bij naam kennen.
 • Naast bovengenoemde arbeidsvoorwaarden bieden wij (onder bepaalde voorwaarden) ook een keuzemenu aan. In dit keuzemenu zit o.a. de mogelijkheid tot het kopen en verkopen van bovenwettelijke verlofuren, het fietsplan en de mogelijkheid van saldering woon-werkverkeer en vakbondscontributie.
Sociale partners blijven inzetten op verhoging van de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek, van de onderwijsorganisatie en van het personeel. Wij volgen de cao hbo. Een uitstekend pakket aan primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Jouw werkomgeving
Bij het domein Agri, Food & Life Sciences leiden we studenten op die bijdragen aan een groene, leefbare, gezonde en duurzame samenleving. Bij ons cluster AgriFood doen we dat vanuit onze passie voor plant, natuur, dier, voeding en omgeving. We leiden kundige foodprofessionals op in de voedselindustrie, creatieve innovators in de tuinbouw, denkers en doeners die zorgen voor groene en gezonde wijken, steden en gebieden. Bij ons cluster Life Sciences & Chemistry leiden we onderzoekers op die op microniveau inzoomen op grote, vernieuwende thema's in biologie, voeding en chemie, zoals biopolymeren en gemodificeerd DNA voor betere gewassen. Welke rol je ook hebt binnen ons domein, met elkaar laten wij studenten uitgroeien tot wendbare, zelfstuderende professionals met een eigen visie. Hoe? Door hun tanden te laten zetten in actuele vraagstukken uit de praktijk. Binnen leergemeenschappen van andere docenten, onderzoekers en partners uit het werkveld daag jij studenten uit om tot oplossingen te komen die ook jou verrassen. Laat ze onderzoeken, experimenteren en co-creëren. En houd je deur open: voor vragen van studenten. Voor interessante 'crossovers' met andere opleidingen van Hogeschool Inholland. Voor nieuwe verzoeken en kansen uit het werkveld. Dat maakt het werk bij Agri, Food & Life Sciences ondernemend en creatief. En de sfeer persoonlijk, dichtbij én divers. Want bij ons kun je jezelf zijn en staan we open voor elkaar.

Over Hogeschool Inholland
Als je komt werken bij Inholland, dan ervaar je dat studenten én collega's bij ons centraal staan. Onze cultuur is persoonlijk en dichtbij, dat betekent een leer-en werkomgeving waarin we elkaar bij naam kennen. Bij ons krijg je de ruimte om je zowel professioneel als persoonlijk te blijven ontwikkelen, in elke rol en op elk niveau. Om zo een inspirerend voorbeeld te zijn voor onze studenten (en zij voor ons) en relevant te blijven in een steeds veranderende wereld.

Op onze 8 locaties verspreid over de Randstad, van de kop van Noord-Holland tot de Drechtsteden, moedigen we onze studenten aan om door te groeien tot zelfverzekerde professionals die de samenleving duurzamer, gezonder en creatiever maken. Vanuit een veilige basis bereiden we hen voor op de banen van morgen. Dit doen we met een breed hbo-onderwijsaanbod en onderzoek, dat zo goed mogelijk aansluit op de ontwikkelingen in de praktijk en dat gericht is op verschillende interessegebieden: van gezondheidszorg tot economie en van techniek tot onderwijs.

Onze docenten en collega's van de stafdiensten leggen de lat hoog, voor onze studenten, voor elkaar en voor zichzelf. In de steeds veranderende wereld heb je moed nodig om je jezelf kwetsbaar op te stellen en je mening te durven aanpassen. En lef te hebben om kritisch te blijven, dingen uit te proberen en je gevoel te volgen. Continu blijven zoeken, vallen, opstaan en doorgaan. Leren = durven!

Sollicitatieproces
Nieuwsgierig geworden, maar heb je nog vragen?
Wij snappen dat je vragen hebt over deze functie. Of misschien ben je nieuwsgierig geworden naar de werkomgeving. Neem dan eens contact op met Chris Buijsman (Manager Onderwijs en Bedrijfsvoering). Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06-21115322 en kan al jouw inhoudelijke vragen beantwoorden.

Durf jij voor deze uitdaging te kiezen?
Wij zien jouw sollicitatie graag vóór 24 mei tegemoet. Je kunt een eerste terugkoppeling doorlopend verwachten, maar uiterlijk in de week van 24 mei. Word jij onze nieuwe collega? Dan verwelkomen we je graag zo spoedig mogelijk in ons team.

Contactgegevens
Chris Buijsman
+31 6 21115322

Direct solliciteren

Spreekt deze vacature je aan? Solliciteer dan direct

Solliciteer direct