Terug naar de vacatures

Teamleider Onderwijs

Geplaatst: 14-07-2017
Sluitingsdatum: 24-08-2017
Organisatie
NHL Hogeschool
Standplaats
Leeuwrden 
Functietype
Management / Leidinggevend 
Opleidingsniveau
WO 
Dienstverband
Tijdelijk 
Aanstellingsomvang
min. 0,6 fte, max. 0,6 fte 
Salarisschaal
max. 12 (€4.122,09 - €5.301,29) 
Opleidingssector
Pabo & lerarenopleidingen 

Functie-inhoud

Een doeltreffende teamspeler met ruime ervaring in het onderwijs en onderwijsorganisaties die een team van professionals (10 tot 20 personen) gaat aansturen. De teamleider zet stevig in op het verhogen van de professionele ontwikkeling van het team naar een resultaatverantwoordelijk team. Hij/zij zorgt voor samenhang en afstemming en voert de plan- en beoordelingsgesprekken. Draagt zorgt voor een inspirerende en lerende werkomgeving waarbinnen de student, onderwijs en onderwijsontwikkeling centraal staan. Ook is de teamleider helder in de communicatie, en geeft duidelijkheid over de te bereiken doelstellingen van het team. Hij/zij is verbindend als het gaat om het vergroten van de professionele samenwerking binnen en tussen teams en het versterken van de relatie met de beroepspraktijk. Wij zoeken iemand die tussen de medewerkers staat en hen inspireert. Iemand die oog heeft voor financiën en kwaliteit en dat verantwoordt naar het Instituut Educatie. Iemand die de student voorop stelt en begrijpt wat nodig is om de student voor te bereiden op het toekomstige, steeds veranderende, werkveld. De teamleider heeft  oog  voor de samenhang tussen de opleidingen binnen het geheel van tweedegraads lerarenopleidingen (en daarbuiten) en in staat is de keuzes op het niveau van het opleidingsteam hieraan te relateren.

Context:

De teamleider heeft de gedelegeerde bevoegdheid tot het nemen van besluiten met betrekking tot inzet van personeel en middelen binnen de kaders van de begroting en het NHL Personeelsbeleid.
Daarnaast heeft de teamleider de bevoegdheid tot het volledig uitvoeren van de CBB-cyclus.

Functie-inhoud:
De functie bevat zowel teamleiderstaken als docenttaken. De exacte verdeling tussen teamleiderstaken en docenttaken is maatwerk en afhankelijk van de fase van teamontwikkeling en uitgangspunten in de nieuwe hogeschool.

De taken omvatten:

 • Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van strategie en beleid van het team en het geheel van de Tweedegraads Lerarenopleidingen.
 • Concretiseren en doen uitvoeren van de strategie en het beleid van het instituut en de afdeling binnen het eigen team en invulling geven aan samenhang en afstemming met de andere teams vanuit de eigen aandachtsgebieden
 • Vormgeven van de ontwikkeling van het team naar een resultaatverantwoordelijk team
 • Uitbreiden en onderhouden van het netwerk voor de afdeling / opleiding in afstemming met de afdelingshoofden
 • Leiding geven aan de docenten binnen het team
 • Leiding geven aan de onderwijsvernieuwing binnen het team
 • Ontwikkelen van en doen uitvoeren van jaarplannen voor het team in samenhang met het afdelingsjaarplan
 • Uitvoeren en monitoren van de gesprekken in het kader van de CBB-cyclus
 • Bewaken van het teambudget op basis van de afdelingsbegroting, roostering en de teaminzet
 • Kwaliteitszorgmanagement (bewaken van de kwaliteit van het curriculum) van het team en de afdelingsbrede beleidsaspecten waar dit team voor verantwoordelijk is
 • Verzorgen van onderwijstaken binnen het team (voorkeur) voor minimaal 0,2 dienstverband
 • Deelnemen aan de beleidsvoorbereiding en afstemming ten aanzien van de generieke en gemeenschappelijke delen van de tweedegraads lerarenopleidingen als geheel, Bijdragen aan de besluitvorming hierover op het niveau van de TLO teamleiders

De  functie van Teamleider is in ontwikkeling en speelt in op de werkwijze van de nieuwe organisatiestructuur in de Nieuwe Hogeschool: teamgericht organiseren. Eerste focus zal liggen op:

 • In samenspraak met het team uitvoeringgeven aan de voorbereiding en uitvoering van het nieuwe studiejaar
 • Samen met detwee hoofden ende overigeteamleiders fungeren als het managementteam van de Tweedegraads lerarenopleidingen
 • Leidinggeven aan de implementatie van het verbeterplan n.a.v. de voorliggende uitkomsten van de accreditatie en de reeds in gang gezette projecten inzake de inrichting van de organisatie, visie op onderwijs en de gezamenlijk verder te ontwikkelen professionele cultuur
 • In samenspraak met het team verhelderen van rollen, taken en verantwoordelijkheden
 • Samenwerking met andere teams en teamleiders en bijdragen aan de ambitie richting studenten, docenten en werkveld vanuit gemeenschappelijke speerpunten en afspraken te werken

Organisatie

Inspirerend en uitdagend

NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool gaan per 1 januari 2018 een nieuwe Hogeschool vormen. Bij de nieuwe Hogeschool krijgen studenten de kans om hun talenten optimaal te ontwikkelen. In een uitdagende internationale leeromgeving geven zij zelf richting aan hun studie en professionele groei. Onze docenten begeleiden en inspireren hen daarbij. De nieuwe Hogeschool heeft sterke banden met bedrijven en instellingen in de regio. Wij stimuleren de ontwikkeling van nieuwe kennis en participeren in innovatieve projecten. De Hogeschool participeert met de andere Friese hogeschool  en de gemeente Leeuwarden in de Kenniscampus. Hier wordt een ontmoetingsplaats gecreëerd waar kennis samenkomt en nieuwe verbindingen worden gelegd met het bedrijfsleven. Op ambitieuze wijze zorgt de Hogeschool voor kennis die werkt!

Afdeling

Binnen het Instituut Educatie staat de ontwikkeling van de student tot leraar van de toekomst centraal. Hiertoe werken de opleidingen binnen het Instituut samen aan kwaliteit en innovatief opleiden en professionaliseren van leraren. De domeinen van de lerarenopleidingen zijn: de Tweedegraads lerarenopleiding, Kunst en Educatie, Vakmasters en Pabo. Contractactiviteiten voor het onderwijs worden verzorgd door het ECNO.

Het Instituut Educatie participeert in innovatieve en toekomstgerichte projecten met een viertal lectoraten: Duurzaam innoveren in het onderwijs; Taalgebruik en Leren; Fries en Meertaligheid en Wendbaar Vakmanschap. Daarnaast speelt het Instituut Educatie een actieve rol in het samenwerkingsverband ‘Opleiden in de school’. De opleidingen, het ECNO en de lectoraten werken nauw met elkaar samen. Bij het Instituut Educatie studeren ca. 4.000 studenten en er zijn ongeveer 275 medewerkers werkzaam. De nieuw vorm gegeven Tweedegraads lerarenopleiding (TLO) bestaat uit acht teams waarbinnen één of meerdere opleidingen zijn ondergebracht.

Functie eisen

 • Mastergeschoold in een relevant vakgebied met ruime ervaring binnen het (HBO-)onderwijs
 • Leidinggevende ervaring is een pré
 • Jij bent communicatief en zoekt actief afstemming binnen het eigen team, binnen de afdeling en binnen het managementteam om bovenstaande taken vorm te geven
 • Jij bent een natuurlijk leider, je staat dichtbij je mensen, je enthousiasme werkt aanstekelijk en je weet je visie op verandermanagement op inspirerende wijze over te brengen en mensen hierin mee te krijgen
 • Je hanteert een goede balans tussen afstemmen en draagvlak creëren enerzijds en pragmatisme en besluitvaardigheid anderzijds
 • Competenties: ondernemend, vernieuwend, veranderaar, visionair, verbindend & resultaatgericht.
 • De teamleider draagt actief bij aan de kernwaarde: “plezier in het werk”

Bijzonderheden

Procedure:. Reageren kan tot 25 augustus 2017.

Arbeidsvoorwaarden

Goede collegiale verhoudingen in een omgeving waar hard werken niet wordt geschuwd maar ook ruimte is voor reflectie, humor en ontspanning. De NHL Hogeschool besteedt veel aandacht aan persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden en heeft uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Het salaris bedraagt, afhankelijk van ervaring, maximaal € 5.301,23 (schaal 12 CAO HBO) bruto per maand bij een volledige betrekking, exclusief 8% vakantie-uitkering en 8,3% eindejaarsuitkering.

Teamleiders worden benoemd voor de duur tot aan de fusiedatum en de inrichting daarop volgend. Daarna zal bekeken worden hoe de verdere carrièreontwikkeling zal zijn.

Contact informatie

Nadere informatie kan verkregen worden bij Marjan Scholman, tel 06-24415819. Belangstellenden kunnen hun sollicitatie indienen via het sollicitatieformulier onder vermelding van vacaturenummer E 1930. Brief en cv uitsluitend in een Wordbestand bijvoegen.

Direct solliciteren

Spreekt deze vacature je aan? Solliciteer dan direct

Solliciteer direct