Terug naar de vacatures

Studiecoach Studeren met een Functiebeperking

Geplaatst: 15-04-2019
Sluitingsdatum: 28-04-2019
Organisatie
Hogeschool Inholland
Standplaats
Alkmaar (Noord-Holland) 
Functietype
Ondersteunend / Staf 
Opleidingsniveau
HBO 
Dienstverband
Tijdelijk 
Aanstellingsomvang
min. 0,4 fte, max. 0,4 fte 
Salarisschaal
max. 11 (€3.560,72 - €4.892,31) 
Opleidingssector
Techniek 

Functie-inhoud

De exacte opleidingen binnen het domein Techniek, Ontwerpen & Informatica (TOI) hebben een aantrekkingskracht voor studenten met een beperking in het brede autisme spectrum (ASS). Dit heeft alles te maken met een natuurlijke voorkeur van studenten met een dergelijke beperking op inhoud op exact en met een veelal beperkte aanleg op gevoel en relatie. Dat laatste uit zich veelal in beperkte sociale interactie en presentatie en dat veelal gecombineerd met onvoldoende planning & organisatie. Technische opleidingen zien het als hun maatschappelijke opdracht om het studiesucces van studenten met een functiebeperking te verbeteren, om deze studenten een extra steuntje in de rug te geven. De veronderstelling is dat met goede ondersteuning de persoonlijke, organisatorische en financiële gevolgen van studievertraging en -uitval kunnen worden verminderd. Ondanks de aandacht op exact en inhoud wordt van de hbo student verwacht dat hij/zij goed kan samenwerken en op een reflectieve wijze participeert in de samenleving. In de praktijk weten studenten met ASS zich redelijk goed door de eerste twee jaren van het curriculum heen te slaan maar ontstaan de problemen tijdens stage en afstuderen waarbij vooral de beperkingen op gevoel en relatie en planning & organisatie boven komen drijven. Studenten worden vaak aan de andere kant juist extra gewaardeerd op een specialisme waarin ze op inhoudelijkheid bovengemiddeld scoren. Hierbij ontstaat een maatschappelijk probleem dat enerzijds dergelijke studenten de studie niet kunnen afronden en anderzijds daarmee de meeste geschikte studies voor hen worden afgesloten en dat terwijl het bedrijfsleven dergelijke medewerkers sterk weet te waarderen.


- Wekelijkse meeting op vast tijdstip voor (met name eerstejaars) studenten TOI met een functiebeperking. Tijdens deze meeting wordt praktische raad en daad geboden bij zaken als inschrijven voor tentamens, wordt er geholpen bij het maken van een planning, worden deze planningen gecontroleerd, wordt er houvast geboden, adviezen gegeven voor het samenwerken in projecten en kunnen de eerstejaarsstudenten gebruik maken van de ervaringen van ouderejaars.
- Begeleiding op individuele en vraag gestuurde basis van studenten met een functiebeperking die daar behoefte aan hebben.
- Een speciaal begeleidingstraject voor studenten die stagelopen. De studiecoach kan bemiddelen, problemen voorkomen en overleg voeren met de reguliere begeleidend docent over de juiste aanpak. Ook kan de studiecoach dienen als aanspreekpunt voor issues tijdens de stage door zowel stage verlenend bedrijf als voor de begeleidende vakdocent.
- Een speciaal traject voor studenten met een functiebeperking die afstuderen. Een zogeheten afstudeerkring met het karakter van intervisie. Tijdens deze bijeenkomst kunnen praktische en emotionele kwesties besproken worden die spelen tijdens het afstuderen.
- Continueren van het zogeheten buddy systeem.
- Incidenteel: Awareness creëren m.b.t. studeren met een functiebeperking bij docenten. O.a. door een geregelde bijdrage aan de nieuwsbrief van het domein te leveren, het verzorgen van een workshop voor begeleidende docenten, het trainen en aanvoeren van studenten die als buddy's fungeren.

Organisatie

Hogeschool Inholland draagt bij aan de uitdagingen in de Randstad - van de kop van Noord-Holland tot de Drechtsteden - met onderwijs voor studenten en professionals en praktijkgericht onderzoek voor de beroepspraktijk.

We zijn onderscheidend door onze bijdrage aan een gezonde, duurzame en creatieve samenleving. De veranderingen in de samenleving op dit gebied zijn richtinggevend voor ons onderwijs en onderzoek.
Onze aanpak is persoonlijk en dichtbij, waarbij diversiteit onze kracht is. Wij bieden goed gestructureerd, uitdagend en degelijk onderwijs. Dit doen we in een leeromgeving waarin studenten het vertrouwen krijgen om te experimenteren en te oefenen, ook met actuele praktijkvraagstukken.

Onze docenten leggen de lat hoog en streven naar een goede balans tussen passende begeleiding en zelfstandigheid. Zo brengen wij onze studenten de flexibiliteit en veerkracht bij die zij later in hun werk ook nodig hebben. Ze groeien uit tot professionals die niet bang zijn voor verandering en die in staat zijn op hoog niveau en met gevoel voor culturele verschillen hun beroep uit te oefenen.

Het Domein biedt de student van nu en de maatschappij van morgen een kennisinstelling voor studenten en bedrijfsleven door het verzorgen van up-to-date onderwijs ten behoeve van een kwalitatief hoogwaardige vervulling van technische functies in het bedrijfsleven.

Afdeling

Plaats in Domein
De Studiecoach wordt aangestuurd door de portefeuillehouder vanuit het directieteam TOI.

Organisatieomschrijving:
Inholland daagt studenten en medewerkers uit en biedt ze de ruimte om te presteren en zich te onderscheiden. Op onze locaties verspreid over de Randstad bieden wij een prettige omgeving met degelijk en goed gestructureerd onderwijs. Als kennispartner werken wij samen met ondernemers, non-profit organisaties, onderwijs- en onderzoeksinstellingen om toepasbare kennis te ontwikkelen. Op die manier leiden wij jonge professionals op, die straks in staat zijn op hoog niveau een (toekomstig) beroep uit te oefenen.

Om deze onderwijskwaliteit te kunnen leveren, leggen wij de lat voor iedereen hoog. Voor zowel het onderwijzend, als het onderwijsondersteunend personeel. Van onze docenten verwachten wij een wo-master. Wij bieden faciliteiten voor het behalen of actualiseren van de benodigde didactische bekwaamheid. Daarnaast hebben wij een professionaliserings-programma dat de mogelijkheid biedt om te promoveren. Onze docenten stimuleren en begeleiden studenten. Zij leren hen met een onderzoekende blik creatieve, integrale oplossingen aan te dragen voor actuele vraagstukken uit de praktijk. Onze docenten streven daarbij naar een goede balans tussen zelfstandigheid en passende begeleiding. Zo ontwikkelen onze studenten zich tot verantwoordelijke en kansrijke professionals. Vakmensen met een reflectieve kijk op zichzelf en een respectvolle kijk op de maatschappij.

Het Domein biedt de student van nu en de maatschappij van morgen een kennisinstelling voor studenten en bedrijfsleven door het verzorgen van up-to-date onderwijs ten behoeve van een kwalitatief hoogwaardige vervulling van technische functies in het bedrijfsleven

Functie eisen

- Passende opleiding op minimaal hbo+ werk- en denkniveau;
- Àantoonbaar meerjarige ervaring in het werken met mensen met het brede autisme spectrum;
- Begrip voor studenten met een functiebeperking;
- Goede kijk op de exacte opleidingen van TOI;
- Bij voorkeur in bezit van een masteropleiding Special Educational Needs of soortgelijke scholing.

Bijzonderheden:
De werkzaamheden zijn in eerste instantie uit te voeren voor de opleidingen binnen het domein TOI (0,4 FTE) op de diverse locaties. Mogelijk vindt er een uitbreiding van de werkzaamheden/formatie plaats. Vereiste is dat de medewerker/ster de bereidheid moet hebben te reizen tussen de diverse locaties (Alkmaar, Diemen, Haarlem en Delft).

Bijzonderheden

Samenwerken

Gedreven

Servicegericht

Initiatiefrijk

Oordeelsvorming

Adviesvaardigheden

Arbeidsvoorwaarden

Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring, maximum inschaling € 4892,31 (bij fulltime dienstverband), schaal 11 volgens de salaristabellen van de cao-hbo. Er wordt een uitstekend pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden geboden, waaronder de mogelijkheid om gebruik te maken van een keuzemenu arbeidsvoorwaarden.

Contact informatie

Informatie over de functie

Bij Kirsten van Bakel

Functie Domeincontroller

Tel 06-21115469

Direct solliciteren

Spreekt deze vacature je aan? Solliciteer dan direct

Solliciteer direct