Terug naar de vacatures

Stafdirecteur Human Resources

Geplaatst: 16-01-2020
Sluitingsdatum: 29-01-2020
Organisatie
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen - HAN
Standplaats
Arnhem (Gelderland), Nijmegen (Gelderland) 
Functietype
Management / Leidinggevend 
Opleidingsniveau
HBO 
Dienstverband
Tijdelijk 
Aanstellingsomvang
min. 1 fte, max. 1 fte 
Salarisschaal
max. 15 (€5.642,27 - €7.284,86) 
Opleidingssector
Stafdienst (algemeen) 

Functie-inhoud

Werkzaamheden stafdirecteur

Uitgangspunt in het besturingsmodel van de HAN is dat de lijn (CvB en de 14 academiedirecteuren) centraal staat in de organisatiesturing:

• De staf ondersteunt het ontwikkelen van beleid en kaders, de lijn stelt deze vast;
• De staf faciliteert het monitoren van de uitvoering van beleid en signaleert afwijkingen, de lijn    handhaaft, evalueert, rapporteert en stuurt bij;
• De staf adviseert, de lijn besluit en voert uit.

Als stafdirecteur HR ben je verantwoordelijk voor het vertalen van de HAN-strategie, (externe) ontwikkelingen, innovaties en verbetermogelijkheden op het terrein van HR. Je ontwikkelt deze door en komt vanuit jouw discipline met voorstellen voor nieuwe (beleids-)producten, HAN-brede kaders, diensten en processen. Zo draag je bij aan het ontwikkelen van de HAN-strategie.

Je geeft leiding aan de Centrale Staf HR op basis van het principe van kwaliteitscultuur, en (continu) leren en ontwikkelen. Je richt de centrale stafafdeling in en draagt zorg voor het meerjarenplan van de eigen afdeling. Kwaliteit van dienstverlening, organisatie, cultuur en de doelmatigheid van besteding van middelen zijn hierbij kernbegrippen.

Naast het hiërarchisch leidinggeven aan medewerkers in de eigen stafafdeling, heb je voor HR een functionele sturing richting de services-organisatie en academies. Professionals governance, kwaliteitscultuur en (continu) leren zijn hierbij kernbegrippen.

Als stafdirecteur ben je in de organisatie gepositioneerd onder en rapporteer je aan het

College van Bestuur. De beleidsondersteunende, monitorende en uitvoerende rol van de Centrale Staf vraagt dat je frequent samenwerkt met de leden van het college, het HAN-beraad, de individuele academiedirecteuren en de leidinggevenden van jouw discipline binnen Services.

In- en extern vertegenwoordig je de stafafdeling, haar diensten en producten en de hogeschool in de relevante gremia op het gebied van HR. Ook creëer je verbindingen en samenwerking met de academies, Services en externe partijen.

Verandermanagement is een wezenlijk onderdeel van je functie. Nauw afgestemd op de in- en externe dynamiek, geef je sturing aan de organisatieontwikkeling en draag je zorg voor veranderprocessen op (centrale staf)afdelings-, team- en individueel medewerkersniveau.

Profiel stafdirecteur

Vanuit de ambities van de HAN komen voor de nieuwe stafdirectiefuncties een aantal belangrijke leiderschapsaspecten naar voren die de basis vormen voor de gevraagde competenties:

 1. Kijken over de grenzen van de hogeschool heen en identificeren van ontwikkelingen voor de toekomst in de discipline, in relatie tot de terreinen onderwijs, onderzoek en werkveld, en gericht op het realiseren van de doelen van de HAN.
 2. Handelen vanuit herkenbaar eigenaarschap van de HAN-ambities, zowel binnen het eigen organisatieonderdeel als HAN breed;
 3. Sturen op samenwerking tussen en binnen de organisatieonderdelen, scherp oog voor ‘deel en geheel’. Sturen op verbinding en samenwerking, zodat de verschillende onderdelen en niveaus binnen de organisatie optimaal kunnen bijdragen aan maximaal resultaat voor de HAN als geheel;
 4. Een leiderschapsstijl die past bij de besturingsfilosofie, waarbij sturing gebaseerd is op het onderlinge vertrouwen in professionaliteit en waarbij verantwoordelijkheden en verantwoording afleggen laag in de organisatie liggen. Een stijl van leidinggeven die de gewenste cultuur scherpt en ontwikkelt. Deze is primair ontwikkelingsgericht en stimuleert een nieuwgierige, ondernemende, onderzoekende en open houding.

 Je beschikt hiertoe over de volgende competenties.

 • Visie ontwikkelen en uitdragen
 • Deskundigheid
 • Conceptueel vermogen
 • Situationeel leiderschap
 • Organisatiesensitiviteit
 • Resultaatgerichtheid
 • Samenwerken
 • Ontwikkelingsgericht

Organisatie

HAN University of Applied Sciences

HAN University of Applied Sciences (HAN) is een veelzijdige, brede hogeschool die met ruim 35.000 studenten en 3.700 medewerkers behoort tot de grootste en meest toonaangevende hogescholen van Nederland. Vanaf onze campussen in Arnhem en Nijmegen verzorgen we 83 bachelor-, Associate degree- en masteropleidingen in voltijd, deeltijd, duaal of individueel via internet. Daarnaast richten we ons met advies, nascholing, ruim 300 cursussen, trainingen, en (post-hbo-) opleidingen op werkenden in bedrijven, instellingen en organisaties. We beschikken over 50 lectoraten en 7 centres of expertise, waarin wij met onze partners werken aan praktijkgericht onderzoek, kennisinnovatie en -valorisatie. 

De HAN heeft de afgelopen jaren zeer goede onderwijs- en onderzoeksvisitaties gerealiseerd, overwegend stijgende tevredenheidscores, een gezonde groei en een sterkere binding met onze omgeving. Samen met onze studenten en het werkveld hebben we de ambitie om uit te blinken in de onlosmakelijke verbinding tussen onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk: ‘werken in de driehoek’. We willen ook uitblinken in de wijze waarop we dit doen, namelijk vanuit het principe van ‘kwaliteitscultuur’. Ook hierin heeft de HAN de afgelopen jaren grote stappen gezet, zoals blijkt uit het lovende panelrapport in het kader van de Instellingstoets Kwaliteitszorg (juli 2019).

Om deze ambitie verder te realiseren gaan wij werken in een organisatiestructuur met 14 academies, waarin onderwijs, onderzoek en werkveld rond een bepaald domein samenkomen. Resultaatverantwoordelijke teams gaan het hart van deze academies vormen. De ondersteuning geven we vorm in drie dimensies: directe ondersteuning (m.n. van onderwijs en onderzoek) binnen de academies, een centrale staf en HAN-generieke services.

Afdeling

De stafafdeling Human Resources (HR) draagt zorg voor de beleidsvoorbereiding en -ontwikkeling op het gebied van HR (in samenspraak met het HAN-beraad) en voor de ontwikkeling en implementatie van de HAN-brede kaders op het eigen beleidsterrein. De HR-agenda van de HAN en de werkzaamheden van de stafafdeling Human resources richten zich op alle daarbij behorende (beleids)terreinen: Leren & Ontwikkelen, Werk, Gezondheid en generiek en strategisch HR-beleid.

Binnen de stafafdeling Human Resources worden naast de beleidstaken ook de HR-adviestaken voor het management ondergebracht. Van daaruit worden de academiedirecteuren op het HR-domein ondersteund. Daarmee wordt recht gedaan aan de strategische impact van (de uitvoering van) het personeelsbeleid ten aanzien van de ontwikkeling van de HAN en de gewenste integrale sturing hierop HAN-breed. De betrokken HR-adviseurs zijn op academies georiënteerd, met vaste aanspreekpunten per academie en worden operationeel door de academies aangestuurd. Er is hiermee een stevige HR-afdeling binnen de Centrale Staf. In totaal is er circa 20 fte werkzaam bij de stafafdeling HR.

Een hoogwaardige HR-praktijk gericht op gemotiveerd en goed geëquipeerd personeel, die veilig, gezond en met plezier hun werk kunnen doen in een professionele cultuur, is een belangrijke randvoorwaarde voor de doorontwikkeling van de HAN-organisatie.

De komende periode vraagt met name de herinrichting van de HAN, het leveren van een bijdrage aan programma’s voor leiderschapsontwikkeling, cultuur en algehele organisatieontwikkeling specifieke aandacht van de afdeling.

Functie eisen

Dit zoeken we in jou

Voor de functie gelden de volgende functie-eisen:

 • Ruime (10+) ervaring als eindverantwoordelijk directeur of leidinggevende van een stafafdeling in een complexe, veranderende organisatie;
 • Ervaring met het leiding geven aan professionals en met het aansturen en realiseren van professionele dienstverlening;
 • Aantoonbare ervaring als uitvoerend specialist/adviseur op strategisch niveau op het beleidsterrein van de discipline;
 • Inhoudelijk sterk in de breedte van de discipline;
 • Strategische visie en bestuurlijke sensitiviteit;
 • Een voor de discipline relevante academische opleiding/werkervaring.

Je standplaats is Arnhem. Gezien de aard van de functie kan het zijn dat je ondanks de keuze van standplaats zowel in Arnhem als Nijmegen werkzaam moet zijn. 

Bijzonderheden

Jouw sollicitatieprocedure

Heb je belangstelling voor deze functie? Klik onderaan de link van de vacature om te solliciteren. Je kunt je motivatiebrief richten aan Yvonne de Haan, lid College van Bestuur. Heb je belangstelling voor deze functie? Klik onderaan de link van de vacature om te solliciteren. Je kunt je motivatiebrief richten aan Yvonne de Haan, lid College van Bestuur. Reageren kan tot en met woensdag 29 januari 2020. De eerste gesprekken vinden plaats op dinsdag 11 februari 2020. De tweede gespreksronde is tussen 9 en 20 maart a.s.

Een online-vragenlijst, een ontwikkelassessment en een pre-employment screening maken onderdeel uit van de procedure.

Wil je een uitgebreide beschrijving van deze vacature? Vraag deze dan via e-mail op bij de Resourcedesk (resourcedesk@han.nl).

Arbeidsvoorwaarden

Dit bieden we jou

 • Een zelfstandige en afwisselende functie in een dynamische, informele en plezierige werkomgeving.
 • Aanstelling is in eerste instantie voor 1 jaar met uitzicht op een vast contract
 • Een aanstelling in de functie van Stafdirecteur niveau 1.
 • Afhankelijk van je ervaring bedraagt het bruto maandsalaris maximaal € 7.284, 86 (cao-hbo schaal 15) bij een fulltime aanstelling.
 • 8% vakantietoeslag en een 13e maand (8,3%).
 • Fijne secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een pensioenverzekering via het ABP, collectieve ziektekostenverzekering, (betaald) ouderschapsverlof.

Contact informatie

Vragen over de inhoud van de functie

Yvonne de Haan, lid College van Bestuur
M 06 51 28 20 33
E-mail yvonne.dehaan@han.nl

Vragen over de sollicitatieprocedure

Susan Willemsen, medewerker Resourcedesk
M 06 55 24 07 04
E-mail susan.willemsen@han.nl

Direct solliciteren

Spreekt deze vacature je aan? Solliciteer dan direct

Solliciteer direct