Terug naar de vacatures

Senior Informatiemanager

Geplaatst: 20-07-2017
Sluitingsdatum: 21-08-2017
Organisatie
Fontys
Standplaats
Eindhoven 
Functietype
Management / Leidinggevend, Ondersteunend / Staf 
Opleidingsniveau
WO 
Dienstverband
Tijdelijk, Vast 
Aanstellingsomvang
min. 1 fte, max. 1 fte 
Salarisschaal
max. 12 (€4.122,09 - €5.301,29) 
Opleidingssector
Stafdienst (algemeen) 

Functie-inhoud

Ben jij de senior informatiemanager die informatiemanagement binnen Fontys naar een hoger niveau tilt?

Wat ga je doen?

Fontys is een organisatie die bezig is om de volwassenheid op gebied van de informatievoorziening naar een hoger plan te tillen door onder andere het inrichten van portfoliomanagement, het implementeren van een Enterprise architectuur en het vernieuwen en toekomstbestendig maken van veel onderwijs (ondersteunende) processen en dat op een veilige manier. Wij vinden onze uitdaging in het bieden van oplossingen voor en met de onderwijsorganisatie. Verbindend samenwerken is daarbij heel belangrijk.

De Informatiemanager is gepositioneerd binnen Dienst IT in het team Informatiemanagement. De werking van de activiteiten zijn kaderstellend voor Fontys Hogescholen en daar waar noodzakelijk c.q. gewenst ondersteunt de Informatiemanager de afzonderlijke instituten en diensten bij hun informatievoorzieningsvraagstukken. De Informatiemanager is gesprekspartner van managementteams en heeft kennis van ontwikkelingen in het onderwijs en de daaraan gerelateerde behoefte aan ondersteunende dienstverlening

De Informatiemanager is vanuit de Dient IT verantwoordelijk voor het ontwerp, formalisatie, implementatie en naleving van het Fontys brede IT-beleid met als doel de strategie van Fontys en haar instituten en diensten te helpen verwezenlijken. De werkzaamheden bestaan enerzijds uit activiteiten op concernniveau en anderzijds levert de informatiemanager specifieke dienstverlening aan instituten en diensten op resultaatgebieden van IT- beleid, - advisering en -toezicht.

Je legt verantwoording af aan de Concern Informatie Manager over de kwaliteit van de resultaatgebieden.

Je werkzaamheden zijn divers. De informatiemanager:

 • Levert een bijdrage aan en effectueert de strategie van de organisatie in passende regels en richtlijnen voor de IT-voorziening (architectuur) en informatiebeveiliging;
 • Is verantwoordelijk voor de bewaking en coördinatie van samenhang tussen informatiedomeinen en de functionele gebieden binnen een informatiedomein, en beoordeelt impact van, en coördineert wijzigingen in functiegebieden zowel bij wijzigingen binnen een bestaande informatiefunctie, als bij ontwikkeling van nieuwe functies en/of systemen;
 • Adviseert over de kwaliteitsverbeteringen van IT-ontwikkelingsprocessen en eenduidigheid van uitvoering;
 • Coördineert vanuit Dienst IT de afstemming met de functionarissen met taakcluster informatiemanagement bij instituten en diensten;
 • Adviseert over en ondersteunt decentrale eenheden in het verbeteren van de informatievoorziening en digitalisering;
 • Regisseert multidisciplinaire samenwerking voor die thema’s die vanuit het primaat (Informatievoorziening en -technologie) belegd zijn;
 • Levert desgewenst een inhoudelijke bijdrage (expertise) aan projecten;
 • Organiseert in het kader van kennisdeling workshops, informatiesessies, rondetafelgesprekken over actuele gerelateerde onderwerpen.

Organisatie

Wat bieden wij jou?

Fontys leidt studenten op tot betekenisvolle professionals die er in de maatschappij toe doen. Wij zijn een innovatieve organisatie, en spelen –samen met het werkveld- snel in op ontwikkelingen in de regio. Onze medewerkers zijn steeds op zoek naar inspiratie en uitdaging. Met passie leveren we met ons onderwijs en onderzoek een belangrijke bijdrage aan relevante thema's in de samenleving. We kijken over grenzen heen en leren nieuwe mogelijkheden te ontdekken. Talenten van studenten en medewerkers laten groeien, door aandacht en uitdaging. Dat is onze gezamenlijke ambitie: groter denken en doen!

Afdeling

De werkomgeving

De Dienst IT verzorgt voor meer dan 4.300 medewerkers en ruim 44.000 studenten de IT voorzieningen voor nu en in de toekomst. Wij stellen dienstverlening aan studenten en medewerkers centraal als uitgangspunt voor onze werkzaamheden. Daarbij willen we aan de verwachtingen van onze studenten en medewerkers voldoen, of beter nog: deze overtreffen. Door aandacht te geven en uit te dagen kan ieder zijn of haar eigen talent ontdekken en verder ontplooien. Zo kunnen onze studenten en medewerkers 'groeien door aandacht en uitdaging.

We bieden een interessante en uitdagende werkomgeving. Er zijn veel ontwikkelingen gaande in het onderwijs waarbij ICT een cruciale factor is: digitale didactiek, Business Intelligence & Analytics, BYOD, Cloud, IAAS, SAAS. Wij werken vanuit onze expertrol samen met onze collega's in onderwijs en onderzoek en dragen actief bij aan de verwezenlijking van Fontys ambities. Als partner in onderwijs leren wij door het delen van successen en verbeterpunten.

Functie eisen

Wat vragen wij van jou?

In jouw rol ben je een belangrijke spin in het web voor de organisatie. Je bent op een constructieve manier en verbindend in gesprek met verschillende stakeholders. 

 • Met directie van de instituten en diensten om af te stemmen over implementatie van beleid;
 • Met directie en teamleiders van de dienst IT om af te stemmen over implementatie van beleid;
 • Met collega’s van andere afdelingen binnen de Dienst IT om vanuit een multidisciplinair perspectief tot goede oplossingen te komen;
 • Met het taakcluster informatiemanagement binnen instituten en diensten en andere stakeholders.

Om dit te kunnen beschik je over de volgende kennis, competenties en vaardigheden: 

 • Brede kennis van en inzicht in informatiemanagement en ontwikkelingen in het onderwijs en de daaraan gerelateerde behoefte aan ondersteunende dienstverlening;
 • Kennis van design thinking, gebruik van persona’s en customer journeys;
 • Brede kennis van en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen;
 • Vaardigheid zich een gedetailleerd zicht te verwerven op het gebruik van IT in onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering ten behoeve van Fontys en het hoger onderwijs in het algemeen;
 • Vaardigheid in het creëren van draagvlak voor (innovatieve) oplossingen;
 • Vaardigheid in het verdedigen en uitdragen van beleid en ontwikkelen van plannen;
 • Vaardigheid in het inspireren, enthousiasmeren en overtuigen van mensen op verschillende niveaus in de organisatie;
 • Vaardigheid in het leggen van verbindingen tussen diensten en personen;
 • Kennis van en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen;
 • Brede kennis van en inzicht in informatiemanagement;
 • Inzicht in de werkwijzen, procedures en functionele verhoudingen binnen Fontys;
 • Vaardigheid in het analyseren van (beleids)ontwikkelingen en het opstellen van o.a. beleidsnotities, rapportages. 

Qua opleiding, achtergrond en kennis: 

 • Academisch werk- en denkniveau op het gebied van informatiemanagement, bedrijfsinformatica;
 • Minimaal 5 jaar ervaring als informatiemanager;
 • Ervaring in de onderwijssector is een pré.

Bijzonderheden

Planning gesprekken : 28 en 30 augustus
Extra informatie : Een ontwikkelassessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Arbeidsvoorwaarden

Contractvorm : Tijdelijk met uitzicht op vast

Direct solliciteren

Spreekt deze vacature je aan? Solliciteer dan direct

Solliciteer direct