Terug naar de vacatures

Projectleider A/ kwartiermaker Innovatiewerkplaats Kunsteducatie

Geplaatst: 16-07-2018
Sluitingsdatum: 26-08-2018
Organisatie
Hanzehogeschool Groningen
Standplaats
Groningen (Groningen) 
Functietype
Management / Leidinggevend 
Opleidingsniveau
HBO 
Dienstverband
Tijdelijk 
Aanstellingsomvang
min. 0,5 fte, max. 0,5 fte 
Salarisschaal
max. 11 (€3.392,46 - €4.661,12) 
Opleidingssector
Kunst 

Functie-inhoud

De projectleider is verantwoordelijk voor het opzetten van de IWP KE. Daarbij gaat het onder meer om:

 • Het opzetten van een werkwijze waarin docent-onderzoekers en studenten van bovengenoemde samenwerkingspartners inderdaad concreet gaan werken aan het oplossen van praktijkvragen (bijvoorbeeld in door docent-onderzoekers begeleid afstudeeronderzoek);
 • het structureel verbinden van externe werkveldpartners aan de IWP KE;
 • het ontwikkelen van een Innovatie-agenda van de IWP KE die aansluit bij de inhoudelijke agenda’s van de onderscheiden partners van de IWP KE;
 • het (samen met een daartoe aan te stellen docent-onderzoeker) verwerven van extern gefinancierde innovatieprojecten t.b.v. de IWP KE.


Concreet ga je dan het volgende doen:

Initiëren IWP

 • Ondersteunt de opdrachtgever in de initiatieffase van de IWP met betrekking tot vooronderzoek, probleemanalyse en opdrachtformulering;
 • adviseert de opdrachtgever over strategische aspecten en consequenties van voorgenomen beleid;
 • beoordeelt (onderzoeks)rapporten en doet (aanvullend) onderzoek;
 • draagt zorg voor het opstellen van de programmaopdracht (projectinhoud en projectbeheersing) volgens afgesproken kaders;
 • initieert projecten en programma’s; verwerft – samen met de docent-onderzoeker - financiering en subsidies.

Programmamanagement IWP

 • Leidt het programma van de IWP;
 • draagt zorg voor de inrichting van de programmaorganisatie binnen de IWP;
 • realiseert de project-/programmaresultaten binnen de afspraken ten aanzien van kwaliteit, tijd en geld;
 • realiseert en onderhoudt beslisdocumenten;
 • zorgt voor voortgangsrapportage;
 • zorgt voor interne en externe communicatie;
 • geeft leiding aan de werkzaamheden van de projectleiders, o.a. met betrekking tot het verdelen van werkzaamheden en het toezicht op de voortgang en kwaliteit van de werkzaamheden;
 • bewaakt de samenhang tussen de (deel)projecten.

Organisatie

De Hanzehogeschool Groningen richt Innovatiewerkplaatsen in waarin onderwijs, werkveld en onderzoek elkaar ontmoeten. In deze Innovatiewerkplaatsen wordt door studenten, docent-onderzoekers en werkveld gezamenlijk gewerkt aan het beantwoorden van belangrijke vragen uit de praktijken waarvoor wordt opgeleid. De Hanzehogeschool richt een Innovatiewerkplaats Kunsteducatie (IWP KE) in. De ambitie van de IWP KE is een belangrijke bijdrage te leveren aan de innovatie van de kunsteducatie in de regio Noord-Nederland in nauwe samenwerking tussen opleiding, onderzoek en werkveldpartners. Centraal staat het concept ‘betekenisvolle kunsteducatie’: de innovaties zijn er op gericht de betekenis van kunsteducatie voor de leerlingen/deelnemers verder te vergroten.

Afdeling

De Innovatiewerkplaats Kunsteducatie

In de IWP KE gaan samenwerken:

 • De bacheloropleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving (Academie Minerva)
 • De bacheloropleiding Docent Muziek (Prins Claus Conservatorium)
 • De bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs (PABO)
 • De master Kunsteducatie
 • De Onderzoeksgroep Kunsteducatie (een gezamenlijke onderzoeksgroep van Kenniscentrum Kunst & Samenleving en Centre of Expertise Healthy Ageing)
 • Nader te bepalen partners uit het werkveld (binnen- en buitenschools)

De projectmanager werkt in opdracht van een stuurgroep waarin de vier betrokken opleidingen en de onderzoeksgroep kunsteducatie zijn vertegenwoordigd.

Het project heeft een looptijd van 2 jaar. Uitkomst van het project moet de verduurzaming van de innovatiewerkplaats in samenwerking tussen opleidingen, onderzoeksgroepen werkveldpartners.

Functie eisen

 • Minimaal een afgeronde hbo-opleiding, bij voorkeur in het kunstvakonderwijs;
 • aantoonbare ervaring als projectleider, bij voorkeur (ook) in de cultuur(educatie)sector;
 • aantoonbaar breed netwerk in de (binnen- en buitenschoolse) cultuureducatie sector;
 • bekendheid met hbo-onderwijs en onderzoek;
 • Ervaring met het verwerven van externe financiering voor onderzoeks-/innovatieprojecten strekt tot aanbeveling;
 • Kernwoorden: doortastend, initiatiefrijk, verbindend, organisatie-sensitief, proactief.

Bijzonderheden

Sluitingsdatum is 26 augustus 2018

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Arbeidsvoorwaarden

De datum van indiensttreding is zo spoedig mogelijk. De betrekkingsomvang is 0,5 fte in jaar 1 en bij verlenging 0,3 fte in jaar 2. Je wordt benoemd volgens de bepalingen van de cao-hbo in de functie van projectleider (A) in schaal 11. Het salaris bedraagt minimaal € 3.281,- en maximaal € 4.777,- bruto per maand bij een volledige betrekking.

De Hanzehogeschool Groningen heeft een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een 13e maand. Daarnaast stimuleert de Hanzehogeschool medewerkers om zich voortdurend te professionaliseren.

Nieuwe medewerkers moeten bij indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen. De kosten hiervoor worden door de Hanzehogeschool vergoed.

Contact informatie

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Menno Conner, programmamanager Kenniscentrum Kunst & Samenleving, telefoonnummer 06-51327622.

Direct solliciteren

Spreekt deze vacature je aan? Solliciteer dan direct

Solliciteer direct