Terug naar de vacatures

Projectleider (0,3 fte) Werkpakket sociaal Vitaal Programma Vitale Delta

Geplaatst: 14-06-2018
Sluitingsdatum: 27-06-2018
Organisatie
Hogeschool Leiden
Standplaats
Leiden (Zuid-Holland) 
Functietype
Management / Leidinggevend 
Opleidingsniveau
Gepromoveerd 
Dienstverband
Tijdelijk 
Aanstellingsomvang
min. 0,3 fte, max. 0,3 fte 
Salarisschaal
min. 12 (€4.122,09 - €5.301,29), max. 13 (€4.721,54 - €5.750,90) 
Opleidingssector
Stafdienst (algemeen), Gezondheidszorg 

Functie-inhoud

In vier werkpakketten zetten we in op inhoudelijke en personele uitwisseling, inzet van netwerken en werfkracht op de thema’s Ondersteund Vitaal (Zorgtechnologie), Fysiek Vitaal (Bewegen in de wijk), Sociaal Vitaal (Integrale wijkaanpak) en Zelf Vitaal (Zelfmanagement(ondersteuning).
Elk werkpakket wordt geleid door twee lectoren twee hogescholen waarvan 1 de penvoerder is. De activiteiten in het werkpakket zijn gericht op nieuwe gezamenlijke onderzoeks- en onderwijsprojecten. Werkpakket Sociaal Vitaal is ondergebracht bij Hogeschool Leiden.
Daar zal ook de aanstelling plaatsvinden.

Werkzaamheden van de projectleider

Als Projectleider Werkpakket Sociaal Vitaal ondersteun je de totstandkoming en realisatie van de plannen van het werkpakket.. Je adviseert de leidende lectoren van de werkpakketten Je onderhoudt daarbij contact met de programmamanager van Vitale Delta.

Administratie en communicatie worden voor het gehele Vitale Delta programma centraal geregeld binnen het Centrale Secretariaat (CS). Het CS staat onder leiding van de programmaleider (= hoofdaanvrager). De programmamanager is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding aan Vitale Delta. Als projectleider van het werkpakket werk je samen met het CS en sluit je aan bij de organisatie van interne processen in Vitale Delta, bijvoorbeeld het houden van overzicht over de projecten en activiteiten in het werkpakket, de voorbereiding van samenwerkingsovereenkomsten, het bewaken van deadlines en voorbereiden van voortgangsrapportages.

Daarnaast speel je in samenwerking met het CS een rol bij de externe positionering en bijbehorende activiteiten van jouw werkpakket in de regio. Je onderhoudt het voor het werkpakket relevante externe netwerk en legt verbindingen met relevante stakeholders. Je schept randvoorwaarden om formalisering van samenwerkingsverbanden soepel te laten verlopen. Verder lever je een bijdrage aan het acquisitievermogen van het werkpakket. Je ondersteunt de voorbereiding van subsidieaanvragen binnen het werkpakket en bent daarnaast alert op mogelijkheden om de resultaten breder in het veld van onderwijs en beroepspraktijk te implementeren.

Je levert informatie aan over de activiteiten in het werkpakket voor de externe en interne communicatie (bv. websites, nieuwsbrieven, organisatie symposia) en je zorgt voor een vlekkeloze afhandeling van de financiële administratie van het werkpakket in samenwerking met het CS.

Organisatie

De Hogeschool biedt een activerende leer- en werkomgeving en draagt bij aan innovatie van de beroepspraktijk en de beroepskrachten. Zij is betrokken bij actuele beroepsmatige en maatschappelijke vraagstukken. De hogeschool heeft ongeveer 10.000 studenten en 1.000 medewerkers. De opleidingen zijn ondergebracht bij vijf onderwijsfaculteiten.

Alle opleidingen en diensten van Hogeschool Leiden werken vanuit het instellingsplan
“De rijkdom van het onvoltooide” en staan voor de beloftes:

1. Wij kennen de student, de student kent ons;

2. Wij helpen de student actief en voltijds te leren;

3. We verzorgen goed beroepsonderwijs in, met en voor het werkveld;

4. We zijn een leergemeenschap; iedereen doet ertoe, hoort erbij, bouwt mee en draagt bij;

5. We zijn een goed georganiseerde hogeschool.

Afdeling

Het nieuwe onderzoeksprogramma Vitale Delta is per 1 januari 2018 van start gegaan. Het programma bestaat uit vier werkpakketten. Voor werkpakket Sociaal Vitaal zoeken wij een ervaren projectleider (0,3 fte).

De projectleider zorgt mede voor de ontwikkeling en uitvoering van het werkpakket met de leidende lectoren van het werkpakket en onderhoudt contact met de andere kennispartners zoals o.a. verenigd in Medical Delta, gemeenten, de beroepspraktijk, en het beroepsonderwijs. Vitale Delta is een programma van 4 jaar met mogelijkheid tot verlenging met nogmaals 4 jaar en wordt gefinancierd door de vier deelnemende hogescholen en SIA in het kader van het Sprong-programma.


Vitale Delta

Vitale Delta is een nieuw consortium van vier hogescholen (Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Leiden, De Haagse Hogeschool en Hogeschool Inholland) met negentien deelnemende lectoren. Zij richten zich op de thema’s vitaliteit en bewegen, integrale wijkaanpak, zorgtechnologie, persoonsgerichte zorg en zelfmanagementondersteuning.
De samenwerking binnen Medical Delta tussen hogescholen en andere kennispartners (universiteiten en UMCs) op het terrein van zorgtechnologie kan daardoor worden verstevigd. Doelstelling van Vitale Delta is het effectief bevorderen van vitaliteit en gezondheid (lichamelijk, psychisch en sociaal) van jong tot oud door het versterken van vitaliteit.

Functie eisen

Functie eisen

Je bent bij voorkeur gepromoveerd en je hebt ruime ervaring met het uitvoeren of ondersteunen van praktijkgericht onderzoek in het HBO. Je hebt aantoonbare affiniteit met het werkveld en kennisdomein en de inhoud van het onderzoek van Vitale Delta en het hoger beroepsonderwijs.

Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met bedrijfsvoering en projectmanagement. Je hebt aantoonbare ervaring met het verwerven van subsidies en/of opdrachten. Je hebt het vermogen om te schakelen op meerdere niveaus en kunt met gezag en behoud van overzicht de ontwikkeling van het consortium versterken. Het nemen van initiatief, resultaatgerichtheid en samenwerken zijn jouw kerncompetenties.

Profiel

  • je bent bij voorkeur gepromoveerd op het terrein van vitaliteit en gezondheid;

  • je bent aantoonbaar ondernemend, creatief, proces en resultaatgericht;

  • je hebt aantoonbare affiniteit met de beroepspraktijk, het kennisdomein en onderzoek van het Vitale Delta programma;

  • je hebt ervaring met het verwerven van externe financiering voor praktijkgericht onderzoek en meeschrijven van aanvragen;

  • je beheert de PDCA cyclus van het werkpakket;

  • je hebt ervaring met financieel en administratief projectmanagement;

  • je helpt het onderzoeksprogramma verbinden met het onderwijs;

  • je helpt het netwerk te onderhouden en waar nodig uit te breiden;

Arbeidsvoorwaarden

Hogeschool Leiden biedt je een arbeidsovereenkomst conform het cao-HBO. Het is een functie voor bepaalde tijd (D4). Bij benoeming van een interne kandidaat behoudt deze zijn huidige rechtspositie. De salarisschaal is 12 of 13 afhankelijk van werkervaring.

Contact informatie

Voor meer informatie over deze functie Suzan van der Pas, lector Sociale Innovatie & Ondernemerschap: pas.vd.s@hsleiden.nl Sollicitatiebrief en CV kunnen voor 27 juni gestuurd worden naar werving-selectie@hsleiden.nl. 
De gesprekken zullen plaatsvinden op maandag 2 juli 2018 tussen 10.00 en 12.00.

De interne- en externe sollicitatieprocedure loopt tegelijkertijd. Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten de voorkeur.

Wij verzamelen de persoonlijke gegevens uitsluitend voor de selectie. De persoonsgegevens zullen worden vernietigd uiterlijk 4 weken na het afronden van de procedure.

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Hogeschool Leiden kunt u vinden op de website https://www.hsleiden.nl/over-hl/organisatie/rechtsbescherming-en-reglementen/gedragsregels-en-rechtsbescherming

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Direct solliciteren

Spreekt deze vacature je aan? Solliciteer dan direct

Solliciteer direct