Terug naar de vacatures

Programmamanager Onderzoek

Geplaatst: 07-07-2020
Sluitingsdatum: 23-08-2020
Organisatie
Hogeschool Utrecht
Standplaats
Utrecht 
Functietype
Onderzoek / Lector, Ondersteunend / Staf 
Opleidingsniveau
WO 
Dienstverband
Tijdelijk 
Aanstellingsomvang
min. 0.6 fte, max. 1 fte 
Salarisschaal
max. 13 (€4.955,73 - €6.036,14) 
Opleidingssector
Economie 

Functie-inhoud

Zoek jij de verbinding tussen het onderzoek en de beroepspraktijk; ben je op de hoogte van de maatschappelijke vragen op het domein van Leren en Innoveren in de regio Utrecht en landelijk? Kan jij een proactieve rol spelen bij de verdere ontwikkeling van de onderzoeksprogrammering; ben jij proactief in het zoeken en combineren van kansen voor het Kenniscentrum Leren en Innoveren (LENI) bij Hogeschool Utrecht?

Over de onderzoeksprogrammering Hogeschool Utrecht (HU)
Vanuit ons centrale onderzoeksthema Kwaliteit van (samen)leven in de stedelijke omgeving willen we bij de HU een bijdrage leveren aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Op basis van het centrale onderzoeksthema is een kennisagenda met vier zwaartepunten geformuleerd, te weten Digitalisering, Educatie, Gezondheid & Welzijn en Duurzaamheid. Het Kenniscentrum LENI is actief betrokken bij de vier zwaartepunten van de Hogeschool Utrecht. Voor Educatie is het LENI de trekker. In het kader van dit zwaartepunt wordt samengewerkt in het Center of Expertise Talent & Skill.

Over het Kenniscentrum Leren en Innoveren
De opdracht van LENI richt zich op het brede vraagstuk van generieke competenties die professionals nodig hebben als onderdeel van (samen)werken en daarmee (samen)leven nu en in de toekomst. Wat is de inhoud van die competenties, hoe kunnen professionals deze ontwikkelen, leren en praktiseren, welke alledaagse, georganiseerde of toevallige contexten helpen daarbij en welke instrumenten en werkwijzen kunnen dit proces ondersteunen?
Daarnaast is LENI gericht op een specifieke beroepspraktijk, namelijk die van opleidingsprofessionals in de breedste zin van het woord, dat wil zeggen van basisonderwijs tot hoger beroepsonderwijs en van geïnstitutionaliseerde leerpraktijken in scholen tot georganiseerde leerpraktijken op het werk. Kortgezegd: het onderwijs.
De centrale vraagstelling van LENI is: Op welke wijze kunnen professionals omgaan met complexiteit en dynamiek in beroepspraktijken en richting geven aan hun handelen en ontwikkeling? Welke competenties zijn nodig, en hoe helpt onderwijs daarbij?

Bij LENI, dat met de voorziene uitbreiding in het najaar 2020 bestaat uit 10 lectoraten, werken een lector-directeur, 14 lectoren, twee programmamanagers, een junior secretaris, projectleiders, trainees, ruim 100 docent-onderzoekers, promovendi en ondersteuners. De 14 lectoren zijn de experts binnen hun vakgebied, zij zijn de dragende krachten van het kenniscentrum. Zij zetten kennis en ervaring in voor onderzoek en innovatie van de beroepspraktijk. De lectoren geven de inhoudelijke taken vorm samen met een team van onderzoekers, die hun functie vaak combineren met die van docent.

Jouw werkzaamheden
De Programmamanager Onderzoek is de rechterhand van de directeur en lectoren van het kenniscentrum voor wat betreft de onderzoeksprogrammering, de acquisitie van onderzoek en relatiemanagement, het maken van verbindingen met de beroepspraktijk en het verkennen van mogelijkheden voor (interdisciplinaire) samenwerking met partners binnen en buiten de HU.
  1. Onderzoeksprogrammering
Samen met de directeur en de lectoren werk je aan de verdere ontwikkeling van de onderzoeksprogrammering door het maken van analyses; door proactief voorstellen te doen en initiatieven te nemen, door mede de strategie binnen de kaders van het kenniscentrum te bepalen; vanuit de maatschappelijke opgaves en regionale uitdagingen. Hierbij bewaar je het overzicht en bouw je mee aan de uitwerking van de strategieën binnen de organisatie en ons kenniscentrum.

De HU wil met haar kennis en ervaring op onderwijsgebied een prominente rol vervullen als de partner voor het opleiden van verschillende groepen onderwijsprofessionals in het ecosysteem van de regio Utrecht met een vooruitstrevend en toekomstbestendig onderwijsaanbod, hoogwaardige kennisontwikkeling en innovatieve samenwerking. Educatie is een van de vier hogeschool-brede zwaartepunten waar het kenniscentrum de trekker van is. Het veranderen van onderwijs is al jaren een onderwerp dat hoog op de agenda staat van de meeste scholen, opleidingen en andere 'lerende' organisaties.
De andere zwaartepunten beïnvloeden de onderzoeksprogrammering van het KC LENI ook. Zo wordt bij het zwaartepunt Digitalisering dat wordt getrokken door een ander KC aandacht besteed aan de effecten en gevolgen voor de mensen, de samenleving, de cultuur. Voor dit zwaartepunt richt het Kenniscentrum Leren en Innoveren zich specifiek op leren om te gaan met de digitale uitdagingen in de beroepsuitoefening, zicht te bieden op de kansen die digitale oplossingen bieden en bewust te zijn van de dilemma's en gevolgen die deze met zich meebrengen.
De zwaartepunten Zorg & Welzijn en Duurzaamheid worden op dit moment verder uitgewerkt samen met een aantal lectoraten van het Kenniscentrum Leren en Innoveren.
  1. Acquisitie, relatiemanagement en profilering
Op basis van de onderzoeksprogrammering van LENI werk je aan de acquisitiestrategie voor het kenniscentrum, inclusief de lectoraten. Relatiemanagement en profilering (kenniscirculatie) zijn onderdeel van de acquisitiestrategie. Je gaat op zoek naar mogelijkheden voor samenwerkingsinitiatieven met de partners binnen en buiten de hogeschool. Binnen de hogeschool leg je verbanden tussen de lectoraten, de onderwijsinstituten, de andere kenniscentra en de Centers of Expertises. Buiten de hogeschool opereer je in het ecosysteem van de regio en lever je een bijdrage aan hoogwaardige kennisontwikkeling en innovatieve samenwerking en zoek je daarin de verbinding in relatie tot de zwaartepunten. Naast het werken aan samenwerkingsverbanden bewaak je de kwaliteit van het acquisitieproces, adviseert daarin aan de onderzoekers en organiseert kennisdeling en reflectie op het niveau van het kenniscentrum. Je hebt hierin de regie op kenniscirculatie en werkt actief aan de zichtbaarheid van het kenniscentrum bij de partners en helpt om de doorwerking van onderzoek bij het kenniscentrum en de afzonderlijke lectoraten te realiseren.

Je werkt samen met de lectoren, de collega programmamanager, de junior secretaris, de onderzoekers van het kenniscentrum, de communicatieadviseur en de programmamanagers van de drie andere kenniscentra. Je zorgt ook voor een goede verbinding met de onderwijsinstituten en de diensten, in het bijzonder het HU Grant Office. Door je kennis van (inter)nationale financieringsprogramma's weet je financieringsmogelijkheden goed in te schatten en adviseer je onderzoekers hierover.

Wat je hebt:
• je hebt een academisch werk- en denkniveau en bent bij voorkeur gepromoveerd;
  • je hebt aantoonbare affiniteit met de beroepspraktijk, het kennisdomein en onderzoek van het kenniscentrum leren en innoveren; bij voorkeur ook op Educatie
  • je hebt ervaring in het verwerven van en ondersteunen van (inter)externe middelen (o.a. subsidies) voor praktijkgericht onderzoek op het gebied van leren en innoveren;
  • je bent een netwerker en teamspeler met een uitstekend organisatievermogen;
  • Je hebt het vermogen om te schakelen op meerdere niveaus in een complexe organisatie en kunt met behoud van overzicht de ontwikkeling van het kenniscentrum versterken;
  • je bent aantoonbaar ondernemend, innovatief, flexibel, klantgericht en resultaatgericht;
  • je beschikt over een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
Arbeidsvoorwaarden
Je krijgt een arbeidsovereenkomst (D4) met een omvang van tenminste 0,6 fte met een maximum van 1,0 fte (eventueel in combinatie met een onderzoekstaak). Afhankelijk van jouw kennis en ervaring is het bruto maandsalaris bij een volledig dienstverband (1 fte) minimaal € 5.092,01 en maximaal € 6.202,13 (schaal 13). Daarboven ontvang je volgens de cao-hbo een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3%. Wij hebben daarnaast uitstekende studie- en ontwikkelingsmogelijkheden. Verder is er keuze tussen een kortere werkweek of meer verlof bij een langere werkweek en is er flexibiliteit in werktijden. Wij hebben een vrijwillige collectieve ziektekostenverzekering en extra's zoals kortingen bij andere verzekeringen, aanschaf software en fitness.

Solliciteren
Je kunt tot en met 23 augustus 2020 uitsluitend direct online solliciteren. Wil je meer informatie over deze functie, neem dan contact op met:
Tot en met 16 juli met prof. dr. Elly de Bruijn, directeur van het Kenniscentrum, elly.debruijn@hu.nl; Vanaf 29 juli met drs. Judith Hokke, interne programmamanager van het Kenniscentrum, in de judith.hokke@hu.nl

Inhoudelijke informatie over de onderzoeksprogrammering van het Kenniscentrum is op te vragen bij tim.Grandiek@hu.nl

Meer informatie over werken bij Hogeschool Utrecht is verder te vinden op www.werkenbijhu.nl. De sollicitatieprocedure kun je vinden in de sollicitatiecode op onze site https://werkenbijhu.nl/arbeidsvoorwaarden. Hier is ook een link naar de CAO-HBO te vinden.

Over Hogeschool Utrecht
De HU is een transparante organisatie door open communicatie met elkaar en onze omgeving. De besturingsfilosofie van de HU is gebaseerd op het werken in teams. Uitgangspunt in de samenwerking is dat we onze kennis delen en doen wat we beloven, in- én extern. Dat betekent dat we elkaars verschillende competenties en expertises consistent erkennen, gebruiken, delen en versterken. Zodat we er met elkaar uit halen wat er in zit. Hogeschool Utrecht is een kennisorganisatie. Met hoogwaardig onderwijs en onderzoek werken we aan innovatie en professionalisering van de beroepspraktijk en aan de persoonlijke ontwikkeling van talent. Daarmee dragen we bij aan de sociale, culturele en economische ontwikkeling van een open, rechtvaardige en duurzame samenleving. De HU leidt gemotiveerde studenten op van 17 tot 67 jaar. Het gaat dus niet alleen om instromers op de arbeidsmarkt, maar ook om mensen die al werken en hun kennis en vaardigheden willen actualiseren, verbreden of verdiepen. De maatschappij heeft immers behoefte aan professionals die zich blijven(d) scholen. We hebben een breed opleidingsaanbod dat vrijwel alle (beroeps)sectoren bestrijkt en zijn één van de grootste aanbieders van post-initieel onderwijs en masterstudies.
Met 3500 medewerkers vormen we een grote organisatie waarin de menselijke maat centraal blijft staan. De HU heeft vestigingen in de steden Utrecht en Amersfoort. Daarnaast worden de activiteiten van het Seminarium voor Orthopedagogiek regionaal georganiseerd vanuit de regiokantoren.

Direct solliciteren

Spreekt deze vacature je aan? Solliciteer dan direct

Solliciteer direct