Terug naar de vacatures

Praktijkgerichte (senior) onderzoekers Leren met ict

Geplaatst: 17-05-2019
Sluitingsdatum: 02-06-2019
Organisatie
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen - HAN
Standplaats
Nijmegen (Gelderland) 
Functietype
Onderzoek / Lector 
Opleidingsniveau
WO 
Dienstverband
Tijdelijk 
Aanstellingsomvang
min. 0,8 fte, max. 0,8 fte 
Salarisschaal
min. 11 (€3.560,72 - €4.892,31), max. 7 (€2.212,26 - €2.995,17) 
Opleidingssector
Pabo & lerarenopleidingen 

Functie-inhoud

U draagt, binnen het programma en de onderzoekslijnen van het iXperium/CoE bij aan praktijkgerichte onderzoeksprojecten. Dit betreft een combinatie van kwantitatief en kwalitatief opdrachtonderzoek en overkoepelend onderzoek over de activiteiten van het iXperium/CoE in de praktijk. U werkt aan diverse projecten in veelal multidisciplinaire teams en brengt daarbij uw eigen expertise in. U voert zelfstandig onderzoek uit en begeleidt daarbij collega-onderzoekers, leraren en studenten. U werkt in de rol van onderzoeker mee in iXperium-designteams. Als senior onderzoeker zorgt u voor de werving van en geeft u leiding aan onderzoeken. U verbindt onderwijsontwikkelingen binnen de faculteit en het relevante werkveld aan onderzoek en kennisontwikkeling. Specifiek wordt hier bedoeld ontwikkelingen binnen de curricula van de opleidingen, de minor, het honoursprogramma en de master. In samenwerking met de (associate) lectoren zet u inhoudelijk de koers mee uit binnen het iXperium/CoE op de onderliggende programmalijnen. In de rol van expert draagt u bij aan kennisdeling in relevante netwerken door presentaties, workshops en adviezen.

Organisatie

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) verzorgt voor ruim 35.000 studenten meer dan 85 bachelor- en masteropleidingen. De HAN telt 4 faculteiten: ‘Economie en Management’, ‘Gezondheid, Gedrag en Maatschappij’, ‘Educatie’ en ‘Techniek’.
De faculteiten zijn primair verantwoordelijk voor het leveren van hoog kwalitatief onderwijs en praktijkgericht onderzoek. Daarnaast worden door hen post-hbo-opleidingen verzorgd.
Alle ondersteunende diensten van de hogeschool zijn ondergebracht in het Service Bedrijf. In totaal zijn er ongeveer 3.500 medewerkers werkzaam bij de HAN.

Afdeling

Het iXperium/Centre of Expertise Leren met ict (iXperium/CoE) is een netwerkorganisatie van primair, en voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, lerarenopleidingen van de HAN en het lectoraat Leren met ict van de HAN, gestart in de Gelderland en omstreken, met een groeiende landelijke profilering en uitbouw in andere regio’s en naar het hbo. In het iXperium/CoE werken professionals uit onderwijs en lerarenopleidingen, onderzoekers, ict-experts, studenten en andere partners nauw samen aan het realiseren van onderwijs dat recht doet aan verschillen tussen leerlingen/studenten door de inzet van ict én dat ict-geletterde deelnemers aan een digitale samenleving opleidt. De gezamenlijke, richtinggevende visie is ‘leren is een leven lang gepersonaliseerd leren in een door technologie ondersteunde, sociale, leeromgeving’. Het onderzoeksprogramma kent drie programmalijnen:

  • gepersonaliseerd leren met ict

  • de organisatie van gepersonaliseerd leren met ict op micro-, meso- en macroniveau

  • opleiden in ict-geletterdheid voor leren, leven en werken.

De focus ligt op de rol en ondersteuning van de onderwijsprofessionals (inclusief leidinggevenden).

In het iXperium/CoE gaan praktijkontwikkeling, professionalisering en kennisontwikkeling hand in hand, zie: https://ixperium.nl/ voor een uitgebreid overzicht van activiteiten en producten. Het iXperium/CoE heeft een competentieprofiel, een onderbouwde leerlijn en een professionaliseringsaanpak voor (aankomend) leraren/docenten en (leraren)opleiders ontwikkeld. Hierin staat experimenteren, creatief gebruik van nieuwe ict-toepassingen en het in multidisciplinaire leergemeenschappen ontwerpen en onderzoeken centraal. Vanuit praktijkvragen worden in iXperium- designteams van leraren, opleiders, studenten, onderzoekers en experts, leerarrangementen ontwikkeld en onderzocht voor gepersonaliseerd leren met en over ict. Meta-analyses leveren kennis op over de effectiviteit van de werkwijze en over de werkzame bestanddelen van gepersonaliseerd leren met ict. Op vergelijkbare wijze ontwikkelt het iXperium/CoE kennis over de organisatie van gepersonaliseerd leren met ict en over effectieve manieren om leerlingen/studenten op te leiden in ict-geletterdheid voor leren, leven en werken. Het iXperium/ CoE monitort de opbrengsten van de activiteiten in termen van competenties, opvattingen en handelen van (aankomend) leraren en lerarenopleiders via een web-based instrument en ontwikkelt instrumenten om de opbrengsten op leerling/studentniveau te monitoren. Diverse promotietrajecten zijn verbonden aan het onderzoeksprogramma. Daarnaast lopen verschillende (internationale) onderzoeksprojecten, waarin wordt samengewerkt met hogescholen en universiteiten. iXperium/CoE heeft een actieve rol in twee onderzoekswerkplaatsen Gepersonaliseerd leren met ict, te weten in het mbo en in het po. Het iXperium/CoE onderhoudt verschillende regionale samenwerkingsverbanden in po, vo, mbo en hbo met momenteel zes regionale iXperiumlabs en twee iXspaces voor maakonderwijs met ict.

Het iXperium/CoE heeft een team met een programmamanager, lector en associate lector, (senior) onderzoekers, ict-specialisten en projectondersteuners. Binnen de labs van het iXperium/CoE zijn o.a. programmamanagers en mediamentoren vanuit het werkveld actief.

Vanwege de groei van het iXperium/CoE-netwerk, de bijbehorende toename aan onderzoeksactiviteiten en in het bijzonder in het hbo, zijn wij op zoek naar uitbreiding van het team met praktijkgerichte senior onderzoekers / onderzoekers met kennis van ict en onderwijs die een bijdrage kunnen leveren aan het programma. Gezien de multidisciplinariteit van de vraagstukken nodigen we daarbij ook kandidaten met een technologisch gerichte achtergrond nadrukkelijk uit op deze vacature te reageren.

Functie eisen

Voor deze functie zijn wij op zoek naar enthousiaste collega’s die middels onderzoek bij willen dragen aan onderwijsinnovatie in relatie tot ict en goed kunnen functioneren in een team van onderzoekers en professionals uit de onderwijspraktijk van po, vo, mbo en hbo. U heeft aantoonbare affiniteit met en kennis van leren met ict, Gezien de ontwikkelingen in het iXperium/CoE strekt kennis van en ervaring met het hbo tot aanbeveling. U bent nieuwsgierig, in staat anderen te inspireren, toont ondernemerschap en een innovatieve houding. U bent in staat uw handelen vanuit een reflectieve houding steeds te verbeteren.

U hebt een academisch werk- en denkniveau tot uitdrukking komend in een afgeronde, academische opleiding op onderwijskundig of aanverwant gebied dan wel op technologisch gebied aangevuld met op leren gerichte specialisaties. U heeft ruime ervaring met kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Een promotie strekt tot aanbeveling. Voor de senior geldt dat u aantoonbare ervaring heeft met werving middels het schrijven van onderzoeksvoorstellen en subsidieaanvragen en dat u een eigen (internationaal) netwerk meebrengt. U bent in staat om resultaatgericht en communicatief te handelen en onderzoek overtuigend te koppelen aan relevantie voor de praktijk. U beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden en bent een teamspeler. Tot slot beschikt u over een goede organisatie- en omgevingssensitiviteit.

Bijzonderheden

De 1e  ronde sollicitatiegesprekken vindt plaats op 11 en 14 juni 2019.  

Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor indiensttreding.

Arbeidsvoorwaarden

Een boeiende functie in een dynamische, informele werkomgeving. Uw standplaats is Nijmegen. Aanstelling vindt in eerste instantie plaats voor een jaar met een verlenging voor een tweede jaar bij goed functioneren. Aansluitend behoort een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd tot de mogelijkheden. U wordt aangesteld in de functie van Onderzoeker niveau 3 of 2. Afhankelijk van uw ervaring bedraagt het bruto maandsalaris maximaal € 4.892,31 of € 5.564,23 (cao-hbo schaal 11 of 12) bij een fulltime aanstelling. De omvang van de aanstelling wordt in overleg vastgesteld, maar is minimaal 0,6 fte. Het salaris is exclusief 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering. De HAN biedt goede voorzieningen op het vlak van pensioen, ziektekosten, scholingsfaciliteiten, mobiliteit en ouderschapsverlof.

Contact informatie

Wilt u meer informatie?

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met mevrouw drs. A. Dickhout, Directeur bedrijfsvoering van het kenniscentrum, M 06 49 31 87 60.

Hebt u belangstelling?

Herkent u zich in bovenstaand profiel en voldoet u aan de eisen? Klik dan vóór 3 juni 2019 op de link onder aan deze advertentie om online te solliciteren. U kunt uw motivatiebrief richten aan mevrouw Dickhout. Sollicitaties die rechtstreeks naar de contactpersoon of op andere wijze worden verstuurd, worden niet in behandeling genomen.  Wilt u meer informatie over de sollicitatieprocedure voor deze vacature, dan kunt u contact opnemen met mevrouw S. Willemsen, Medewerker Resourcedesk, M 06 55 24 07 04.

Direct solliciteren

Spreekt deze vacature je aan? Solliciteer dan direct

Solliciteer direct