Terug naar de vacatures

Praktijkgerichte (senior) onderzoeker “Leren met ict”

Geplaatst: 08-03-2018
Sluitingsdatum: 25-03-2018
Organisatie
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)
Standplaats
Nijmegen (Gelderland) 
Functietype
Onderzoek / Lector 
Opleidingsniveau
WO 
Dienstverband
Tijdelijk 
Aanstellingsomvang
min. 0,6 fte, max. 0,8 fte 
Salarisschaal
max. 12 (€4.122,09 - €5.301,29) 
Opleidingssector
Pabo & lerarenopleidingen 

Functie-inhoud

Het onderzoeksprogramma van het iXperium/CoE kent drie programmalijnen: leren met ict ten behoeve van gepersonaliseerd leren; de organisatie van gepersonaliseerd leren met ict; opleiden in ict-geletterdheid voor leven, leren en werken. U geeft, binnen het programma van het iXperium/CoE leiding aan onderzoeksprojecten. Dit betreft een combinatie van kwantitatief en kwalitatief opdrachtonderzoek en overkoepelend onderzoek over de activiteiten van het iXperium/CoE in de praktijk. Als senior onderzoeker coördineert en draagt u zorg voor de werving en realisatie van praktijkgerichte onderzoeken. U voert zelfstandig onderzoek uit en begeleidt daarbij collega-onderzoekers, leraren en studenten. U verbindt onderwijsontwikkelingen binnen de faculteit en het relevante werkveld aan onderzoek en kennisontwikkeling. Specifiek wordt hier bedoeld ontwikkelingen binnen de curricula van de opleidingen, de minor, het honoursprogramma en de master. In samenwerking met de lector zet u inhoudelijk de koers mee uit binnen het iXperium/CoE op de onderliggende programmalijnen. In de rol van expert draagt u bij aan kennisdeling in relevante netwerken door bijvoorbeeld het verzorgen van lezingen, workshops en geven van adviezen.

Organisatie

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) verzorgt voor ruim 33.000 studenten meer dan 85 bachelor- en masteropleidingen. De HAN telt 4 faculteiten: ‘Economie en Management’, ‘Gezondheid, Gedrag en Maatschappij’, ‘Educatie’ en ‘Techniek’.
De faculteiten zijn primair verantwoordelijk voor het leveren van hoog kwalitatief onderwijs en praktijkgericht onderzoek. Daarnaast worden door hen post-hbo-opleidingen verzorgd.
Alle ondersteunende diensten van de hogeschool zijn ondergebracht in het Service Bedrijf. In totaal zijn er ongeveer 3.500 medewerkers werkzaam bij de HAN.

Afdeling

Het iXperium/Centre of Expertise Leren met ict (iXperium/CoE) is een regionale netwerkorganisatie van primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs, lerarenopleidingen van de HAN en het lectoraat Leren met ict van de HAN in de regio Gelderland en omstreken. Het iXperium/CoE werkt aan het realiseren van onderwijs dat recht doet aan verschillen in ontwikkelingsbehoeften van leerlingen door de inzet van ict én dat ict-geletterde lerenden en werkenden opleidt voor de 21e eeuwse kennismaatschappij. Het iXperium/CoE brengt daartoe professionals uit praktijk, studenten en professionals uit de lerarenopleiding en onderzoekers bijeen die samen op onderzoeksmatige wijze in iXperium-designteams onderwijsarrangementen (her)ontwerpen. Daarbij zijn labs ingericht waar samen geleerd, gewerkt en geëxperimenteerd wordt met nieuwe technologieën. Zie ook www.ixperium.nl

Het iXperium/Centre of Expertise Leren met ict is een onderdeel van het Kenniscentrum Kwaliteit van Leren van de Faculteit Educatie. Het kenniscentrum bestaat uit 6 (associate) lectoren en een onderzoeksgroep met vaste onderzoekers, docent-onderzoekers en promovendi. Het centrum werkt vanuit een meerjaren onderzoeksprogramma. De onderzoekslijnen dekken het brede spectrum van leervraagstukken binnen de totale onderwijskolom en opleidingsomgevingen binnen drie themavelden: “Leren met ict”, “Kwaliteiten van Leraren” en “Beroepsonderwijs en Leven Lang Leren”.

Functie eisen

Voor deze functie zijn wij op zoek naar een enthousiaste collega die middels onderzoek bij wil dragen aan onderwijsinnovatie in relatie tot ict en kan functioneren in een team van onderzoekers en professionals uit de onderwijspraktijk van po, vo, mbo en hbo. U heeft aantoonbare affiniteit met leren met ict, bent nieuwsgierig, in staat anderen te inspireren, toont ondernemerschap en een innovatieve houding. U bent in staat uw handelen vanuit een reflectieve houding steeds te verbeteren.

 U hebt een academisch werk- en denkniveau tot uitdrukking komend in een afgeronde, academische opleiding op onderwijskundig of aanverwant gebied. Een promotie strekt tot aanbeveling. U hebt bij voorkeur aantoonbare ervaring met werving middels het schrijven van onderzoeksvoorstellen en subsidieaanvragen. Ook brengt u een eigen (internationaal) netwerk mee. U bent in staat om resultaatgericht en communicatief te handelen en onderzoek overtuigend te koppelen aan relevantie voor de praktijk. U beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden en bent een teamspeler. Tot slot beschikt u over een goede organisatie- en omgevingssensitiviteit.

Bijzonderheden

De 1e ronde sollicitatiegesprekken vindt plaats op dinsdag 10 april 2018. Een eventuele 2e ronde vindt plaats op maandag 16 april 2018.

Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor indiensttreding.

Arbeidsvoorwaarden

Een boeiende functie in een dynamische, informele werkomgeving. Uw standplaats is Nijmegen. Aanstelling vindt in eerste instantie plaats voor een jaar met mogelijk verlenging van een jaar, aansluitend behoort een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd tot de mogelijkheden. U wordt aangesteld in de functie van Onderzoeker niveau 2. Afhankelijk van uw ervaring bedraagt het bruto maandsalaris maximaal € 5.301,29 (cao-hbo schaal 12) bij een fulltime aanstelling. De omvang van de aanstelling wordt in overleg vastgesteld, maar is minimaal 0,6 fte. Het salaris is exclusief 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering. De HAN biedt goede voorzieningen op het vlak van pensioen, ziektekosten, scholingsfaciliteiten, mobiliteit en ouderschapsverlof.

Contact informatie

Wilt u meer informatie?
Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met mevrouw drs. A. Dickhout, Directeur bedrijfsvoering van het kenniscentrum, M (06) 49 31 87 60.

Hebt u belangstelling?
Herkent u zich in bovenstaand profiel en voldoet u aan de eisen? Klik dan vóór 26 maart 2018 op de link onder aan deze advertentie om online te solliciteren. U kunt uw motivatiebrief richten aan mevrouw Dickhout. Sollicitaties die rechtstreeks naar de contactpersoon of op andere wijze worden verstuurd, worden niet in behandeling genomen. Wilt u meer informatie over de sollicitatieprocedure voor deze vacature, dan kunt u contact opnemen met mevrouw S. Willemsen, Medewerker Resourcedesk, M (06) 55 24 07 04.

Direct solliciteren

Spreekt deze vacature je aan? Solliciteer dan direct

Solliciteer direct