Terug naar de vacatures

Opleidingssecretaris (0,6 fte)

Geplaatst: 04-12-2019
Sluitingsdatum: 16-12-2019
Organisatie
Hogeschool van Amsterdam
Standplaats
Amsterdam (Noord-Holland) 
Functietype
Ondersteunend / Staf 
Opleidingsniveau
HBO 
Dienstverband
Tijdelijk 
Aanstellingsomvang
min. 0.6 fte, max. 0.6 fte 
Salarisschaal
max. 10 (€2.769,32 - €4.192,37) 
Opleidingssector
Stafdienst (algemeen) 

Functie-inhoud

De opleidingssecretaris levert een essentiële bijdrage aan de beleidscyclus van de betreffende opleiding, inclusief het borgen van de kwaliteit. De opleidingssecretaris ondersteunt de opleidingsmanager bij het voorbereiden, ontwikkelen, implementeren, evalueren en bijstellen van beleid op opleidingsniveau op afgebakende thema’s/vraagstukken. Op een zodanige wijze dat zowel inhoudelijk als procesmatig een juiste en efficiënte beleidsrealisatie door de opleidingsmanager mogelijk wordt.

Je werkt intensief samen met de opleidingsmanagers van de 3 opleidingen, de lector en de bestuurssecretaris van de faculteit.

Beleidsimplementatie

 • Je levert een inhoudelijke bijdrage aan het meerjarenplan en het jaarplan;
 • Je geeft ondersteuning en sturing aan de implementatie van beleid binnen de opleiding;
 • Je draagt bij aan het stimuleren van een gedragen kwaliteitscultuur op opleidingsniveau.

Beleidsevaluatie

 • Je adviseert en ondersteunt de (onderwijs)verantwoordelijken bij het opzetten, invoeren en onderhouden van kwaliteits- en/of evaluatiesystemen in de opleiding;
 • Je zorgt voor periodieke evaluaties van de vastgestelde doelen op het vlak van onderwijs en kwaliteit en draagt zorg voor de uitvoering van onderwijsevaluaties;
 • Je verzamelt en organiseert diverse (management- evaluatie)rapportages;
 • Je draagt bij aan het formuleren van verbetermaatregelen op basis van de verschillende evaluaties (vak-, curriculumevaluaties, evaluaties/jaarverslag examencommissie, studentoordelen);
 • Je levert een inhoudelijke bijdrage aan interne audits en accreditatie van de opleiding en draagt zorgt voor de interne organisatie van audits en accreditatie;
 • Je bevordert een cyclische dialoog over kwaliteit tussen opleidingsmanager, opleidingscommissie en examencommissie.

Organiseren, voorbereiden en vastleggen van overleggen

 • Je draagt zorg voor de inhoudelijke voorbereiding van vergaderingen (van tenminste het MT van de opleiding, opleidingscommissie en de adviesraad) en draagt zorg voor de verslaglegging;
 • Je bewaakt de afspraken, planning en uitvoering van besluiten en acties;
 • Je zorgt voor de archivering van de stukken van genoemde vergaderingen en overleggen.

Afstemming en communicatie

 • Je stemt af en overlegt met de bestuurssecretaris van de faculteit met betrekking tot de agenda van de faculteit en de agenda van de opleiding;
 • Je zorgt voor de inhoudelijke afstemming van beleidsonderwerpen met beleidsstaf O&O, ter ondersteuning van opleidingsmanagementteam;
 • Je zorgt voor de inhoudelijke en procesmatige afstemming tussen opleidingsmanager, opleidingscommissie, examencommissie en externe belanghebbenden en betrokkenen;
 • Je draagt zorg, samen met de andere opleidingssecretarissen, voor eenduidigheid tussen de opleidingen binnen de faculteit;
 • Je participeert in diverse overlegstructuren binnen en buiten de faculteit, zoals het overleg met de faculteitssecretaris, afdeling onderwijs- & onderzoekskwaliteit of het netwerk Kwaliteit.

Organisatie

De Hogeschool van Amsterdam biedt studenten de mogelijkheid om het beste uit zichzelf te halen. Het onderwijs strekt zich uit over zeven interessegebieden, elk met een divers aanbod aan opleidingen. Binnen de HvA bouwen medewerkers en studenten dagelijks aan hun eigen toekomst en aan die van hun omgeving. De HvA is een centrum van verbinding tussen disciplines, tussen uiteenlopende mensen en het werkveld in en om Amsterdam.
Zo biedt de HvA studenten én medewerkers alle faciliteiten om hun talent te kunnen ontplooien in studie en werk. Midden in de grote stad krijgen studenten en medewerkers de kans om een waardevolle bijdrage te leveren aan de samenleving.

Afdeling

Faculteit Techniek is één van de zeven faculteiten van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en leidt studenten op tot ingenieurs die zich onderscheiden op basis van een goede technische ondergrond, probleemoplossend- en innovatief vermogen, ondernemerschap, professionaliteit en integriteit. Met 6800 studenten en 500 medewerkers, is de faculteit een van de grootste in Nederland en is ze gericht op kennisinnovatie, ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs en kennisoverdracht.

Functie eisen

Je bent in het bezit van een HBO-opleiding en hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. Bij voorkeur heb je ervaring in het onderwijs en met projecten. Je bent accuraat, proactief,  vasthoudend en resultaatgericht. Je hebt een helikopter view, weet mensen in beweging te brengen en bent benaderbaar. Daarbij weet je de juiste prioriteiten te stellen.

Arbeidsvoorwaarden

De werkzaamheden maken deel uit van de organieke functie secretaris 1. Bij deze functie hoort de loonschaal 10 (cao hbo). Het salaris bedraagt maximaal € 4192,- bruto per maand bij een volledige aanstelling en is afhankelijk van opleiding en ervaring. Het betreft in eerste instantie een tijdelijke aanstelling voor één jaar. Verlenging is afhankelijk van gebleken geschiktheid en formatieruimte.

De HvA heeft een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een ruime vakantieregeling en een 13e maand. Daarnaast biedt de HvA (via de HvA Academie) uitstekende studie- en ontwikkelingsmogelijkheden en stimuleert medewerkers om zich blijvend te professionaliseren.

De HvA hecht als grootstedelijke hogeschool veel waarde aan toegankelijkheid voor een brede variëteit aan potentiële studenten en ziet de diversiteit van studenten en medewerkers als een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de instelling. Dit past bij haar emancipatoire functie. 

Contact informatie

Informatie
Nadere informatie over de functie: Esther Ras, opleidingsmanager, via email e.g.ras@hva.nl vragen over de procedure: vacatures@hva.nl (niet gebruiken om te solliciteren).   

De 1e gespreksronde zal plaatsvinden donderdagmorgen 19 december.

Sollicitaties
Klik op de link onderaan deze vacature om online te solliciteren. Sollicitaties die rechtstreeks naar de contactpersoon of op een andere wijze worden verstuurd, worden niet verwerkt.

Deze vacature is gelijktijdig in- en extern gepubliceerd. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten. 

Meer informatie over de sollicitatieprocedure is te vinden op onze website WerkenbijdeHvA.

Bij de werving en selectie ter invulling van deze vacature, houden wij de HvA Sollicitatiecode aan. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Sluitingsdatum 16 december 2019. 

Direct solliciteren

Spreekt deze vacature je aan? Solliciteer dan direct

Solliciteer direct