Terug naar de vacatures

Opleidingsmanager Fysiotherapie

Geplaatst: 03-04-2024
Sluitingsdatum: 03-05-2024
Organisatie
Hogeschool Leiden
Standplaats
Leiden 
Functietype
Management / Leidinggevend 
Opleidingsniveau
HBO, WO 
Dienstverband
Tijdelijk, Vast 
Aanstellingsomvang
min. 0.8 fte, max. 1 fte 
Salarisschaal
max. 13 (€5.745,15 - €6.997,66) 
Opleidingssector
Pedagogisch, Gezondheidszorg 

Functie-inhoud

Hogeschool Leiden zoekt: Opleidingsmanager Fysiotherapie (0,8 - 1,0 fte)

De faculteit Gezondheidszorg van Hogeschool Leiden zoekt een Opleidingsmanager Fysiotherapie (0,8 - 1,0 fte).

Wat zoeken wij?

De faculteit Gezondheidszorg is voor de opleiding Fysiotherapie op zoek naar een opleidingsmanager die vanaf de start van het nieuwe schooljaar beschikbaar is. Je bent verantwoordelijk voor een bevlogen en betrokken docententeam van ongeveer 70 docenten. Samen met vier teamcoördinatoren geef je dagelijks leiding aan de bacheloropleiding, de masteropleiding en het post-hbo-onderwijs Fysiotherapie. Je werkt nauw samen met het lectoraat Eigen Regie bij Fysiotherapie en Beweegzorg. Dat doe je op een manier dat verantwoordelijkheden zoveel mogelijk in het team worden belegd en betrokkenen zich gekend voelen in jouw oordeels- en besluitvorming. Met jouw langetermijnvisie geef je sturing aan het aanscherpen en verbeteren van het onderwijs. Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van het personeels- en financiële beleid. Ook maak je deel uit van het facultair managementteam en draag je vanuit die rol bij aan de totstandkoming, implementatie en uitvoering van facultair en hogeschoolbeleid en strategie. Daarnaast vertegenwoordig je de opleiding in lokale, regionale en landelijke netwerken met een grote variatie aan onderwerpen, zodat onderwijs en beroepspraktijk goed op elkaar aansluiten.

Wat neem je mee?
• Je denkt mee over de toekomst van het fysiotherapie onderwijs en schakelt makkelijk tussen operationeel, tactisch en strategisch niveau.
• Je hebt een gedegen kennis van het hbo, de ontwikkeling binnen het onderwijs en een visie op de professional van de toekomst.
• Je hebt ervaring met het doorvoeren van veranderingen in het onderwijs en weet hoe je jouw team meeneemt in het vormgeven van onderwijsvernieuwing.
• Je kunt een team motiveren en inspireren, onder andere doordat je in staat bent om het optimale evenwicht te vinden tussen het geven van professionele ruimte en vertrouwen enerzijds enwaar nodig bijsturen anderzijds;
• Je communiceert open en duidelijk;
• Plannen, organiseren, voortgangsbewaking, het creëren van verbinding en coachen zijn bij jou sterk ontwikkelde competenties.
• Je hebt aantoonbaar meerdere jaren ervaring met leidinggeven aan een grote groep hoogopgeleide professionals.
• Je bent analytisch sterk, je hebt verstand van bedrijfsvoering (waaronder financieel management) en je hebt een groot oplossend vermogen.
• Je hebt een masteropleiding afgerond. Het heeft de voorkeur als je affiniteit hebt met actuele ontwikkelingen in het werkveld van fysiotherapie.
• Je bent organisatiesensitief, hebt daarbij oog voor ontwikkelingen binnen de hogeschool en kan die in samenwerking met de faculteitsdirecteur en andere opleidingsmanagers vertalen naar faculteits- en opleidingsbeleid.

Hogeschool Leiden

Hogeschool Leiden is een multisectoriële hogeschool in het hart van de Randstad. De hogeschool heeft ongeveer 13.000 studenten en 1.500 medewerkers. Het onderwijs wordt verzorgd binnen vijf faculteiten met een eigen identiteit, die samenhangt met het karakter van de opleidingen en de verschillende beroepen en werkvelden waarvoor de studenten worden opgeleid.

Onze maatschappelijke opdracht is om goed beroepsonderwijs te verzorgen en gekwalificeerde professionals op te leiden die beschikken over een kritische houding en in staat zijn te functioneren in een veranderende beroepspraktijk. Naast kwalificatie voor de beroepspraktijk maken persoonsvorming, socialisatie, internationalisering en het ontwikkelen van maatschappelijke verantwoordelijkheid deel uit van onze opleidingen. Het leren van de student staat daarbij altijd centraal.

De faculteit

De faculteit Gezondheidszorg is met zo’n 2550 studenten en 300 medewerkers één van de vijf faculteiten van de hogeschool. De faculteit bestaat uit de bacheloropleidingen Fysiotherapie, Verpleegkunde, Vaktherapie, de masteropleidingen Fysiotherapie en Wijkgerichte Beweegzorg en Advanced Nursing Practice en het faculteitsteam. Daarnaast maken vier lectoraten deel uit van het facultaire kenniscentrum VEER (Vitaliteit En Eigen Regie).

Onderwijs en onderzoek zijn verbonden, via afspraken die opleidingen en lectoraten samen maken over het begeleiden van student-onderzoek, opzetten en uitvoeren van onderzoek (met inzet van docent-onderzoekers), promotietrajecten, ontwikkelen en geven van minoren, professionaliseren van docenten, enz.

De Opleiding

Binnen de opleidingen Fysiotherapie studeren ongeveer 600 studenten en zijn 70 docenten met veel enthousiasme aan het werk. De helft van hen werkt tevens in de beroepspraktijk. Het curriculum van de bacheloropleiding ondergaat een herziening en kent samengevat de volgende pijlers:
1. Leren vanuit beroepsauthentieke vraagstukken: patiëntvraagstukken, patiënt overstijgende vraagstukken en studentvraagstukken.
2. De vraagstukken worden steeds complexer, de zelfstandigheid van de student groter.
3. Door feedback, coaching en professionele ondersteuning, blijven leren hoe je een goede fysiotherapeut wordt.
4. Leren met een duidelijke koers én ruimte voor eigen interesses en kwaliteiten.
5. Actief leren met en van elkaar.

Met het BA3.0 curriculum willen we studenten opleiden die:
• De vakinhoud beheersen én generieke kennis en vaardigheden bezitten;
• Geleerd hebben om regie te nemen over hun eigen leerproces en bewust wel/niet voor de studie kiezen;
• De hulpvraag van de patiënt altijd centraal stellen en plaatsen in de totale bewegingsketen, de leefomgeving van de patiënt, en het zorgnetwerk;
• Effectief samen kunnen leren en werken met anderen;
• Op basis van evidence based en patiëntgericht handelen de patiënt in staat stellen regie te nemen in het bewegend functioneren binnen de eigen
• leefomgeving (tijd- en plaats onafhankelijk);
• Kunnen inspelen op veranderingen in de gezondheidszorg.

Arbeidsvoorwaarden

De cao-hbo is van toepassing. Het salaris is, afhankelijk van opleiding en ervaring, minimaal € 5.745,15 en maximaal € 6.997,66 (schaal 13) bij een fulltime dienstverband, conform cao-hbo. Het betreft een dienstverband voor 0,8-1,0 fte voor bepaalde tijd, met uitzicht op omzetting naar onbepaalde tijd. Daarnaast is er een gunstige pensioenregeling via het ABP en is er de mogelijkheid tot flexibel werken en afhankelijk van de woon-werkverkeerafstand de optie om voor een NS Business Card in plaats van een tegemoetkoming in de reiskosten te kiezen. Er zijn diverse ontwikkelmogelijkheden en er is ruimte voor professionalisering. Verder kent de cao-hbo een eindejaarsuitkering van 8,3% en is de hogeschool dicht bij station Leiden gelegen.

Wij willen een organisatie zijn waarin iedereen zich welkom, gewaardeerd en thuis voelt. Als werkgever geloven we dat hoe inclusiever we zijn, des te beter we van betekenis kunnen zijn als kennisinstelling van en voor de regio. We streven er daarom naar om de verscheidenheid aan achtergronden en perspectieven die de Leidse regio rijk is weerspiegeld te zien in het personeelsbestand van onze hogeschool.

Informatie en sollicitatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Eldrid Bringmann, directeur van de faculteit Gezondheidszorg, via telefoonnummer 06-43 14 59 11, of per e-mail: bringmann.e@hsleiden.nl of Saskia Verkleij, Teamcoördinator, via telefoonnummer 06-48 13 37 59, of per mail: verkleij.s@hsleiden.nl.

U kunt uw sollicitatie, inclusief curriculum vitae tot en met 3 mei 2024, mailen naar: verwer.p@hsleiden.nl.

Vermeld a.u.b. in de titel van uw mail: ‘vacaturenummer 33, uw achternaam en voorletter(s)’.

De selectie van de kandidaten vindt plaats op dinsdag 7 mei, de eerste gespreksronde vindt plaats op 14 mei 2024 tussen 11.00 en 15.30 uur en de tweede gespreksronde plaats op 21 mei 2024 binnen een nog nader te bepalen tijdsblok.

 

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

De interne en externe sollicitatieprocedure lopen tegelijkertijd. Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten de voorkeur.

Wij verzamelen de persoonlijke gegevens uitsluitend voor de selectie. De persoonsgegevens zullen worden vernietigd uiterlijk 4 weken na het afronden van de procedure. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Hogeschool Leiden kunt u vinden op de pagina Gedragsregels en Rechtsbescherming.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Direct solliciteren

Spreekt deze vacature je aan? Solliciteer dan direct

Solliciteer direct