Terug naar de vacatures

Onderzoeker ‘Natuurinclusieve Stadsontwikkeling’

Geplaatst: 26-03-2024
Sluitingsdatum: 19-04-2024
Organisatie
Aeres Hogeschool
Standplaats
Almere 
Functietype
Onderzoek / Lector 
Opleidingsniveau
HBO 
Dienstverband
Vast 
Aanstellingsomvang
min. 0.6 fte, max. 1 fte 
Salarisschaal
max. 11 (€4.234,28 - €5.936,77) 
Opleidingssector
Agro & food 

Functie-inhoud

Heb jij passie voor vraagstukken als biodiversiteitsherstel en klimaatbestendigheid? Heb je relevante ervaring en/of kennis van natuurinclusieve gebiedsontwikkeling en ecosysteemdiensten? Is innovatief praktijkgericht onderzoek jou op het lijf geschreven en wil je met ons werken aan een duurzame ontwikkeling van onze jonge, groene hogeschool in Almere, dan nodigen we je uit om te solliciteren!

Waar ga je aan werken?
Je gaat werken in het team Praktijkgericht Onderzoek bij het lectoraat 'Innovatie & Groenstedelijke Ruimte' onder leiding van lector Gideon Spanjar. Je werkt als onderzoeker met praktijkpartners en kennisinstituten in binnen- en buitenland aan toonaangevende ecologische onderzoekprojecten in een stedelijke context.

Samen met een enthousiast multidisciplinair team verricht je actieonderzoek, ben je het aanspreekpunt voor partners en deel je de ontwikkelde kennis op vernieuwende wijze met het werkveld en het onderwijs. Je gaat onder meer aan de volgende projecten een bijdrage leveren:

Project Groenblauwe Stad. Het project is gericht op onderzoek naar hoe de groenblauwe structuren in de stad versterkt en ingezet kunnen worden voor mens en natuur. Groenblauwe maatregelen in de stad helpen om wateroverlast, droogte en hittestress tegen te gaan. Tegelijkertijd dragen deze maatregelen bij aan het versterken van de biodiversiteit en het verbeteren van de leefbaarheid en gezondheid van bewoners. Almere centrum is een van de onderzoekslocaties. De ambitie is om komende jaren een Natuurinclusief stadscentrum te ontwikkelen waar groenblauwe aders aan de randen een sleutelrol spelen. Je gaat in hogescholenverband en met de praktijk aan de slag met het monitoren van de biodiversiteit. Ook analyseer je de impact van woningbouw en klimaatextremen op de ecologische structuren door gebruik te maken van remote sensing, experimenteer je in een klimaatkamer met plantgemeenschappen op mate van klimaatweerbaarheid en vertaal je de resultaten naar de stedelijke context. Voor meer informatie zie: link

Project Biodiverse Cities. In het Europees project staat het versterken van de biodiversiteit in steden centraal. Om effectieve nature-based solutions te ontwikkelen werkt Aeres Hogeschool Almere hierbij samen met steden uit Nederland, Duitsland, Scandinavië, België en Frankrijk en met toonaangevende kennisinstituten. Komende vier jaar voert het consortium in steden als Hamburg, Lille en Aarhus pilots uit gericht op het verbeteren van biodiversiteit, het betrekken van burgers bij natuurontwikkeling en het verankeren ervan op tal van beleidsterreinen. In co-design worden nature-based solutions met de laatste methodieken getest op sociale - en ecologische impact. Jij verkent met de partners hoe de aanpak en biodiversiteitsplannen gemoderniseerd kunnen worden om biodiversiteitsdoelen breder te verankeren in beleid. Via ecosysteem diensten assessments en geografische informatiesystemen worden de waarden van maatregelen geanalyseerd om zo financiële middelen te ontsluiten op andere beleidsterreinen. Voor meer informatie zie: link

De functie omvat de volgende activiteiten
 • Je draagt bij aan de doelen vanuit een creatief, betrokken en hecht onderzoeksteam.
 • Je gaat ecologisch onderzoek mede opzetten op basis van beproefde en experimentele technieken en literatuurstudie.
 • Je gaat ecologisch veldwerk verrichten en analyseert onderzoekdata met gebruikmaking van GIS.
 • Je vertaalt onderzoeksresultaten naar bevindingen en conclusies.
 • Je vertaalt onderzoek, en in het bijzonder de resultaten, naar concrete praktijkproducten voor de vakgemeenschap.
 • Je adviseert en ondersteunt bij het geven van trainingen aan studenten, overheden, bedrijven en andere organisaties.
 • Je werkt nauw samen met het team aan publicaties zoals journal papers, vakbladartikelen en praktijkboeken.
 • Je adviseert en ondersteunt bij het organiseren van co-creatiesessies met projectconsortia en het werkveld, je helpt bij het voorbereiden van presentaties.
 • Je draagt ook bij aan andere projecten van het lectoraat en onderzoeksafdeling zoals 'Excellente Groene en Gezonde Leefomgeving' en 'Toekomstbestendige Leefomgeving'.
 • Je staat open voor het uitvoeren van onderwijsactiviteiten, zoals het begeleiden van studenten en het geven van gastlessen.
 • Je onderhoudt actief contacten met opdrachtgevers uit het werkveld.

Afhankelijk van achtergrond, ervaring en interesse behoort het uitvoeren van projectmanagementtaken, netwerkvorming werkveld, acquisitie en uitbouwen van (nieuwe)onderzoekslijnen zeker tot de mogelijkheden.

Wie zoeken wij?
Onze ideale kandidaat heeft een master in ecologie, landschapsmanagement, landschapsarchitectuur dan wel aanverwante discipline. Je beschikt over 0 tot 10 jaar werkervaring in ecologisch onderzoek dan wel advisering en hebt affiniteit met vegetatie- en gebruikersonderzoeken. Je bent nieuwsgierig naar het uitvoeren van een brede analyse van publieke stedelijke ruimtes inclusief de relaties tussen mens en natuur. Samenwerken in een project vraagt om goede communicatieve - en project vaardigheden en openheid voor verschillende disciplinaire invalshoeken. Je bent gewend aan een systematische en zelfstandige manier van werken, je bent communicatief sterk en hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel. De Nederlandse taal beheers je zowel mondeling als schriftelijk uitstekend en je kan je goed verstaanbaar maken in het Engels. Ervaring met softwareprogramma's QGIS of ArcGis is een sterke pré.

Waar je gaat werken
Aeres Hogeschool is geworteld in het groene en educatief hoger onderwijs. Wij richten ons op onderwijs, onderzoek en het delen en toepasbaar maken van kennis. Professioneel ontwikkelen, grenzen verleggen, innovatief ondernemen, contextueel leren en duurzaam handelen; dat vinden we belangrijk. Zo dragen wij bij aan de ontwikkeling van toekomstgerichte innovatieve professionals die in staat zijn om verantwoorde beslissingen te nemen in een complexe wereld. Binnen de faculteiten in Almere, Dronten en Wageningen studeren circa 4.000 studenten. Iedere faculteit heeft zijn eigen profiel en focus.

Aeres Hogeschool Almere
De faculteit Almere richt zich op opleidingen en praktijkonderzoek waarmee de verbinding wordt gelegd tussen het groene kennisdomein en de stedelijke leefomgeving. Het motto is: Laat de stad leven! Belangrijke aandachtsgebieden zijn ecologie en natuur, biologie, voedsel, gezondheid, circulaire economie, duurzaamheid en innovatieve groene gebiedsinrichting. Aeres Hogeschool Almere is onderdeel van de campus in samenwerking met Flevo Campus; een fysieke plek waar onderwijs, onderzoek en wetenschap samenkomen. Niet alleen voor studenten en onderzoekers, maar ook voor inwoners van Almere en daarbuiten om kennis te maken met en mee te denken over het stedelijk leven van de toekomt. Samen laten wij de stad leven.

Ons aanbod
Het uitdagende van werken bij Aeres Hogeschool is dat je met een team werkt aan de ontwikkeling van professionals in samenwerking met de sector waarvoor wij opleiden. Je krijgt ook volop mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen. Aan de functie Onderzoeker Natuur-inclusieve Stadsontwikkeling is een salarisperspectief gekoppeld van schaal 11 van de cao hbo (minimaal €4.234,28 en maximaal € 5.936,77 bruto per maand bij een fulltime aanstelling). We werken met een normjaartaak van 1659 uren (fulltime dienstverband).

De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn goed, een optimale balans tussen werk en privé is voor Aeres een belangrijk uitgangspunt. Een overzicht van onze voorwaarden vind je op https://www.aeres.nl/werken-bij-aeres/arbeidsvoorwaarden. Bij alle vacatures wordt eerst een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangegaan bij Stichting Aeres Groep.

Interesse?
Solliciteren kan tot en met 18 april 2024. De gesprekken vinden plaats op vrijdag 26 april.

I.v.m. de AVG wetgeving accepteren wij alleen sollicitaties via onze website.
Voor het invullen van deze functie werken wij samen met Aeres Agree, onze partner in werving & selectie. Hierdoor is het mogelijk dat Aeres Agree een deel van het wervingsproces overneemt.

Geïnteresseerd geraakt in Aeres Hogeschool Almere maar dan niet voor deze functie? Meld je dan aan voor een job alert op de website. Deze stelt je via e-mail op de hoogte van de nieuwste vacatures.

Direct solliciteren

Spreekt deze vacature je aan? Solliciteer dan direct

Solliciteer direct