Terug naar de vacatures

Onderwijskundig Manager

Geplaatst: 11-07-2017
Sluitingsdatum: 24-08-2017
Organisatie
Fontys
Standplaats
Eindhoven 
Functietype
Management / Leidinggevend, Ondersteunend / Staf 
Opleidingsniveau
WO 
Dienstverband
Tijdelijk, Vast 
Aanstellingsomvang
min. 1 fte, max. 1 fte 
Salarisschaal
max. 13 (€4.721,54 - €5.750,90) 
Opleidingssector
Stafdienst (algemeen) 

Functie-inhoud

Wat ga je doen?

De dienst Onderwijs en Onderzoek ondersteunt instituten en het College van Bestuur in het ontwikkelen en implementeren van passend beleid op het terrein van Onderwijs en Onderzoek. Kenmerkend binnen Fontys is een decentrale sturingsfilosofie gericht op eigenaarschap bij studenten en medewerkers. Binnen dat kader heeft de dienst een verbindende en een ontwikkelende rol en een expertrol. Om haar complexe opdracht te realiseren doorloopt de dienst O&O een transitie waarbij het uitgangspunt is dat de zelfsturende teams in directe interactie met het primair proces hun diensten ontwikkelen. De processen en systemen bieden zo veel mogelijk lean en mean ondersteuning. De afgelopen maanden is een begin gemaakt met deze transitie en we zoeken een versterking van het managementteam om dit proces te versnellen.

De onderwijskundig manager binnen de dienst Onderwijs en Onderzoek ontwikkelt samen met collega’s beleid op meerdere beleidsterreinen, zoals flexibilisering en praktijkgericht onderzoek en geeft op strategisch niveau sturing aan de interne bedrijfsprocessen van de dienst. De manager is een stevige gesprekspartner van zowel het College van Bestuur als van de directeuren. De manager is geen hiërarchisch leidinggevende, maar geeft sturing aan processen en projecten.

De onderwijskundig manager is lid van het managementteam en legt verantwoording af aan de directeur van de dienst Onderwijs en Onderzoek.

 • Je ontwikkelt en schrijft vanuit een brede onderwijskundige visie in samenwerking met collega’s beleid op meerdere (of zeer complexe) integrale beleidsterreinen, bijv. flexibilisering, praktijkgericht onderzoek;
 • Je ondersteunt collega’s in het ontwikkelen van nieuw beleid en geeft hen inhoudelijk en strategisch advies;
 • Je adviseert vanuit een expertrol de directeur en het College van bestuur over beleidsontwikkelingen;
 • In voorkomende gevallen heb je een rol als programmamanager;
 • Je vertegenwoordigt de dienst in beeldbepalende trajecten van Fontys;
 • Je draagt zorg voor de beleidsvoorbereiding, coördinatie en aanlevering van notities ten behoeve van de Commissie Onderwijs en Onderzoek;
 • Je bent verantwoordelijk voor de herinrichting van de bedrijfsprocessen van Dienst O&O;
 • Binnen de Fontys-brede kaders maak je beleid voor de bedrijfsvoering van Dienst O&O en draag je zorg voor de uitvoering;
 • Je zorgt voor afstemming en afspraken op managementniveau over de ondersteuning en advisering door de diensten van Fontys aan de dienst O&O;
 • Je bent als MT-lid verantwoordelijk voor één of meerdere beleidsterreinen en processen.

Organisatie

Wat bieden wij jou?

Fontys leidt studenten op tot betekenisvolle professionals die er in de maatschappij toe doen. Wij zijn een innovatieve organisatie en spelen –samen met het werkveld- snel in op ontwikkelingen in de regio. Onze medewerkers zijn steeds op zoek naar inspiratie en uitdaging. Met passie leveren we met ons onderwijs en onderzoek een belangrijke bijdrage aan relevante thema's in de samenleving. We kijken over grenzen heen en leren nieuwe mogelijkheden te ontdekken. Talenten van studenten en medewerkers laten groeien, door aandacht en uitdaging. Dat is onze gezamenlijke ambitie: groter denken en doen!

Afdeling

De werkomgeving

De dienst Onderwijs & Onderzoek heeft een belangrijke rol in het stimuleren en ondersteunen van innovaties in onderwijs en onderzoek. Wij adviseren het College van Bestuur en de opleidingen, werken nauw samen met en verbinden het toeleverend onderwijs, de instituten en de andere diensten binnen Fontys en maken steeds meer deel uit van regionale, landelijke en soms internationale netwerken om deze innovatieve en verbindende rol vorm te geven.

Functie eisen

Wat vragen wij van jou?

Als persoon:

 • Brede onderwijskundige inzichten;
 • Analytisch, conceptueel en strategisch denkvermogen;
 • Strategische visie en senioriteit passend bij een decentraal gestuurde organisatie;
 • Uitstekende advies- en coaching vaardigheden;
 • Inlevingsvermogen, kan vertrouwen geven en goed luisteren;
 • Situationeel leiderschap, veerkrachtig in het overwinnen van weerstanden en het creëren van eigenaarschap;
 • Omgaan met verschillende belangen (bestuurlijke sensitiviteit);
 • Communicatief, je beschikt over goede schriftelijke en mondelinge vaardigheden. Het schrijven en redigeren van notities gaat je makkelijk af. 

Qua opleiding en achtergrond: 

 • Academisch werk- en denkniveau (bijv. onderwijskunde, bedrijfskunde);
 • Ervaring in het hoger beroepsonderwijs;
 • Programmamanagement;
 • Beschikt over relevante managementervaring in een organisatie met hoog opgeleide professionals;
 • Aantoonbare ervaring met het leiding geven aan veranderingsprocessen;
 • Aantoonbare ervaring met bedrijfsvoering.

Arbeidsvoorwaarden

Contractvorm : Tijdelijk met uitzicht op vast

Direct solliciteren

Spreekt deze vacature je aan? Solliciteer dan direct

Solliciteer direct