Terug naar de vacatures

Manager Onderwijs

Geplaatst: 14-02-2019
Sluitingsdatum: 27-02-2019
Organisatie
Fontys
Standplaats
Tilburg (Noord-Brabant) 
Functietype
Management / Leidinggevend 
Opleidingsniveau
WO 
Dienstverband
Tijdelijk 
Aanstellingsomvang
min. 1 fte, max. 1 fte 
Salarisschaal
max. 13 (€4.839,58 - €5.894,67) 
Opleidingssector
Pabo & lerarenopleidingen 

Functie-inhoud

Wat ga je doen?

 • Je ontwikkelt binnen de strategische kaders van het instituut een richtinggevende meerjaren opleidingsplanning voor het onderwijs in relatie tot onderzoek en rekening houdend met maatschappelijke en omgevingsfactoren. Je stelt opleidingsjaarplannen/activiteitenplannen op basis van ontwikkelingen in de beroepspraktijk en de gehanteerde onderwijsmethodieken op. Je adviseert de directeur hierover en laat deze door de directeur vaststellen;
 • Je ziet toe op de inrichting en uitvoering van het onderwijs conform afspraken met betrekking tot efficiency, financiële kaders, kwaliteit en rendement. Je formuleert onder andere voorstellen voor onderwijsinnovatie en dergelijke. Je organiseert en coördineert de kwaliteitstoetsing van de onderwijsuitvoering (visitatie etcetra). Je initieert samenwerking met bedrijven en instellingen ten behoeve van stages en toegepast onderzoek;
 • Je levert een bijdrage aan het opstellen van het managementcontract van het instituut met het College van Bestuur en draagt zorg voor de uitvoering daarvan. Je rapporteert over de voortgang hiervan aan de directeur in de vorm van managementrapportages;
 • Je geeft leiding aan de teamleiders en draagt verantwoordelijkheid voor de inhoudelijke aspecten van de aansturing. Je vertaalt de Fontysstrategie naar meerjaren en integraal beleid;
 • Je adviseert de directeur (en incidenteel het College van Bestuur) over beleidsontwikkelingen op het eigen beleidsterrein van onderwijs en kwaliteitszorg en de daarbij horende operationele aspecten;
 • Je fungeert als aanspreekpunt binnen het instituut. Je legt en onderhoudt contacten met stakeholders, brengt samenwerkingsverbanden tot stand. Je hebt extern een ambassadeursfunctie en draagt zorg voor het vermarkten van de opleiding.

Organisatie

Wat bieden wij jou?

Fontys heeft uitstekende ontwikkelingsmogelijkheden voor medewerkers. Hierbij nemen wij – net als bij onze studenten – 'Groei door aandacht en uitdaging' als uitgangspunt. Wij dagen medewerkers uit hun talenten te ontwikkelen. Fontys beschikt over zeer goede (secundaire) arbeidsvoorwaarden, zoals een breed scala aan loopbaan- en ontwikkelingsmogelijkheden, een uitgebreid activiteitenaanbod voor een gezonde en actieve levenswijze (‘Fontys Fit’)  een eindejaarsuitkering en een aantal collectieve verzekeringen. Daarnaast kent Fontys een flexibele werktijden- en verlofregeling.

Afdeling

De werkomgeving

Fontys Hogeschool Pedagogiek (FHP) verzorgt voor ruim 2200 studenten de bachelor opleidingen Pedagogiek/ Leraar Pedagogiek (Voltijd en deeltijd), Associate degree Pedagogisch Educatief Professional en de masteropleiding Pedagogiek (Deeltijd). FHP is gevestigd in Den Bosch, Eindhoven, Sittard en Tilburg. Binnen een inspirerende en dynamische werkomgeving leidt FHP allround-pedagogen voor de toekomst op.

FHP streeft er naar dé kennispartner in opvoeden te zijn. Enerzijds door het opleiden van studenten voor het werkveld in co-creatie met praktijkinstellingen. Anderzijds door bij te dragen aan de professionalisering van de pedagogische praktijk. Dit doet FHP door middel van praktijkgericht onderzoek, uitwisseling van kennis en het opleiden van medewerkers in het pedagogisch werkveld.

Functie eisen

Wat vragen wij van jou?

 • Je hebt een brede theoretische kennis van het onderwijs dat door Fontys Hogeschool Pedagogiek wordt aangeboden;
 • Je hebt inzicht in de organisatieprocessen, dienstverlening en verantwoordelijkheden van Fontys Hogeschool Pedagogiek en je bent vaardig in plannen en organiseren;
 • Je hebt kennis van het financieel-economische proces binnen Fontys en de daaraan ten grondslag liggende begrotingsrichtlijnen;
 • Je hebt kennis van en inzicht in de beleidsterreinen en onderwijskundige context van Fontys, bestuurlijke verhoudingen en van zich daarin afspelende ontwikkelingen;
 • Je hebt inzicht in maatschappelijke en arbeidsmarktontwikkelingen in relatie tot het werk- en beroepenveld;
 • Je bent vaardig in het leidinggeven aan professionals, waaronder het motiveren, stimuleren en coachen van medewerkers;
 • Je bent vaardig in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van beleid, nieuwe ideeën of concepten;
 • Je bent bereid te reizen tussen de lesplaatsen van Fontys Hogeschool Pedagogiek (Den Bosch, Eindhoven, Sittard en Tilburg).

Qua opleiding en achtergrond

 • Je hebt een afgeronde WO master (bij voorkeur afgestudeerd in educatief en/of sociaal domein).

Bijzonderheden

Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure

Arbeidsvoorwaarden

Tijdelijk met uitzicht op verlenging

Direct solliciteren

Spreekt deze vacature je aan? Solliciteer dan direct

Solliciteer direct