Terug naar de vacatures

Lid Raad van Toezicht / lid commissie onderwijs en onderzoek

Geplaatst: 29-11-2017
Sluitingsdatum: 17-12-2017
Organisatie
Hogeschool Windesheim
Standplaats
Zwolle (Overijssel) 
Functietype
Ondersteunend / Staf 
Opleidingsniveau
WO 
Dienstverband
Tijdelijk 
Aanstellingsomvang
min. 0,1 fte, max. 0,1 fte 
Salarisschaal
max. 14 (€4.956,23 - €6.317,86) 
Opleidingssector
Stafdienst (algemeen) 

Functie-inhoud

De Raad van Toezicht is wegens vertrek van één van haar leden per direct op zoek naar een nieuw lid dat op voordracht van de centrale medezeggenschapsraad zal worden benoemd.

Het uitgebreide profiel is te vinden op de website van Windesheim.

De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden. Voor meer informatie over de samenstelling van de Raad van Toezicht klik hier.

Organisatie

Windesheim is een brede hogeschool en heeft als missie actief bij te dragen aan een inclusieve en duurzame samenleving door het opleiden van waardenvolle professionals en het verrichten van praktijkgericht onderzoek.

Organisatie

Er werken binnen Windesheim ruim 2.200, veelal hoogopgeleide, mensen. Met bijna 23.000 studenten, een jaarlijkse studenteninstroom van ruim 7.000, meer dan 80 verschillende opleidingen en vijf kenniscentra, is Windesheim een van de grotere hogescholen in Nederland. Windesheim is gevestigd in Zwolle en heeft een nevenvestiging in Almere.

In Zwolle biedt Windesheim circa 60 hbo-bachelor-, master- en associate degree opleidingen aan. Deze zijn geclusterd in vier domeinen:

•             Bewegen en Educatie;

•             Gezondheid en Welzijn;

•             Techniek;

•             Business, Media en Recht.

Aan elk van deze domeinen zijn een of meer kenniscentra verbonden waarin het onderzoek en de lectoraten zijn ingebed.

Naast de vestiging in Zwolle is er een nevenvestiging in Almere, Windesheim Flevoland, die binnen de organisatie het vijfde domein vormt. Het opleidingsaanbod in Flevoland is sinds de start in 2011 uitgebreid naar circa 25 opleidingen en bestrijkt de inhoudelijke terreinen waarop de vier domeinen in Zwolle actief zijn.

Om ervoor te zorgen dat het primaire proces optimaal wordt ondersteund en beschikbare middelen maximaal kunnen worden ingezet, is de centrale dienstverlening georganiseerd in twee diensten: Bedrijfsvoering en Support.

De domeinen en diensten worden aangestuurd door directeuren. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor het besturen van Windesheim; het is een collegiaal bestuur en bestaat uit twee leden. Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Functie eisen

Specifieke kenmerken voor het nieuw te benoemen lid:

  • heeft inhoudelijke kennis van en ervaring met strategische vraagstukken die spelen in en rond onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie;

  • beschikt over een relevant netwerk binnen het (hbo) onderwijs, dan wel in de regio;

  • heeft affiniteit met de doelgroep studenten;

  • is het eerste aanspreekpunt van de centrale medezeggenschapsraad;

  • beschikt over voldoende tijd en energie voor deze functie en is beschikbaar voor een periode van 4 jaar.

Arbeidsvoorwaarden

De selectiecommissie, bestaande uit vijf leden van de centrale medezeggenschapsraad, draagt de beoogde kandidaat voor aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht neemt uiteindelijk het besluit tot benoeming. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van 4 jaar met een mogelijke herbenoeming van nog eens 4 jaar.  Gezien de samenstelling van de Raad van Toezicht bestaat een voorkeur voor het benoemen van een vrouw.

Contact informatie

Heeft u belangstelling voor deze functie?  Mevrouw Bos, recruiter, beantwoordt graag uw eventuele vragen. Specifiek inhoudelijke vragen kan zij – indien nodig- intern doorgeleiden. Ze is bereikbaar via bjj.bos@windesheim.nl  of 088 – 469 99 36.

U kunt uw sollicitatie versturen via de button solliciteren.

Solliciteren kan tot en met zondag 17 december.

De sollicitatiegesprekken vinden in de tweede week van januari plaats,  in Zwolle.

Direct solliciteren

Spreekt deze vacature je aan? Solliciteer dan direct

Solliciteer direct